> Полезни връзки
> Издания - пълен текст
> Съобщения


 

FPH - MU Sofia  

 


Архив

Съдържание на минали броеве на списание "Здравна политика и мениджмънт" ISSN 1313-4981

Том 1, 2009 г. Том 2, 2010 г.
T. 1, No 1 T. 2, No 1
T. 1, Извънреден брой 1  
T. 1, No 2  
T. 1, No 3  
T. 1, No 4  
T. 1, No 5  
T. 1, No 6  


От средата на 2008 г. списанието "Здравен мениджмънт"започва да излиза с ново име - "Здравна политика и мениджмънт" и с нов ISSN 1313-4981

Към миналите броеве на списание "Здравен мениджмънт" - ISSN 1313-9982

Том 8, 2008 г. Том 7, 2007 г. Том 6, 2006 г. Том 5, 2005 г. Том 4, 2004 г. Том 3, 2003 г. Том 2, 2002 г. Том 1, 2001 г.
T. 8, брой 1 Т. 7, брой 1 Т. 6, брой 1 Т. 5, брой 1 Т. 4, брой 1 Т. 3, брой 1 Т. 2, брой 1 Т. 1, брой 1
T. 8, брой 2 Т. 7, брой 2 Т. 6, брой 2 Т. 5, брой 2 Т. 4, брой 2 Т. 3, брой 2 Т. 2, брой 2  
Т. 8, брой 3 Т. 7, брой 3 Т. 6, брой 3 Т. 5, брой 3 Т. 4, брой 3 Т. 3, брой 3 Т. 2, брой 3  
Т. 8, брой 4 Т. 7, брой 4 Т. 6, брой 4 Т. 5, брой 4 Т. 4, брой 4 Т. 3, брой 4    
Т. 8, брой 5 Т. 7, брой 5 Т. 6, брой 5 Т. 5, брой 5 Т. 4, брой 5 Т. 3, брой 5    
Т. 8, брой 6 Т. 7, брой 6 Т. 6, брой 6 Т. 5, брой 6 Т. 4, брой 6 Т. 3, брой 6    
  Т. 7, брой 7   Специален брой 2005 г.        

 

За контакти:
     Факултет по Обществено Здраве, МУ – София
     ул. “Бяло Море” № 8, ет.4, 1527 София
     Тел./факс: (02) 9432 – 127 / 304 / 216

    E-mail: