Новости СДО и курсове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOZ

 

 

Woerwag_Logo

 

 

 

                       Архив    
                    Том 8, 2008 г., брой 4
ZM
От средата на 2008 г. името на списанието e променено на
"Здравна политика и мениджмънт" и то получава нов ISSN

diamond red Нов фокус на списанието
Ц. Воденичаров и В. Борисов Нов фокус на нашето списание: здравна политика, основана на доказателства - 8, 2008, № 4, 2. Download PDF
diamond red Актуално интервю
 

М. Дякова Интервю с проф. д-р Ваньо Митев, дбн, ректор на МУ– София  -  8, 2008, № 4, 3-8.

Ключови думи (MEDLINE):    Universities--organization and administration; Schools, medical--organization and Administration;   Universities--trends; Bulgaria.

Download PDF
diamond red Собствени проучвания и анализи

 

Т. Златанова, Ц. Петрова-Готова, Г. Комитов, С. Генев, Р. Златанова-Великова   Проблемът с направленията за специалист от гледна точка на пациентите  - 8, 2008, № 4, 9-14.

Ключови думи (MEDLINE): Patients--psychology; Ambulatory care-- organization and administration; Ambulatory Care--legislation and Jurisprudence;   Family practice-- legislation and jurisprudence, Health services needs and demand-- statistics and numerical data

 Download

М. Иванова, Е. Караславова, С. Туфкова    Кражбата на пациенти - форма на нелоялна конкуренция между общопрактикуващите лекари. -  8, 2008, № 4, 15-19.

Ключови думи (MEDLINE)   Physicians, Family-–psychology; Physicians, Family –ethics; Professional-Patient-Relations; Private practice-- Organization and Administration ; Interprofessional relations--ethics; Economic competition.

  Download PDF

Д. Тодорова, Е. Караславова, В. Петков, М. Дякова     Анализ на подготовката за договаряне на извънболничната медицинска помощ - ІІ част.  - 8, 2008, № 4, 20-23.

Ключови думи (MEDLINE): Ambulatory care--organization and administration; Ambulatory care --legislation and jurisprudence; Ambulatory care-- economics

  Download PDF

Б. Славчев   Медико-социални проблеми на извънбрачната раждаемост.   8, 2008, № 4, 24-29.

Ключови думи (MEDLINE):  Pregnant women--psychology; Birth rate; Single parent;Single parent family; Health-Status ; Risk factors ;Socioeconomic factors.

 Download PDF

В. Гончев    Социоетични измерения на професионалната кариера на здравните мениджъри. - 8, 2008, № 4, 30-33.

Ключови думи (MEDLINE): Education,-graduate; Education,-public health professional--organization and administration; Health facility administrators--education; Decision making; Communication; Cooperative behavior; Organizational objectives.

 Download PDF

С. Кирилов    Потребност от ефективен мениджмънт на времето в урологичния стационар. - 8, 2008, № 4, 34-38.

Ключови думи (MEDLINE): Time management; Medical staff, hospital--organization and administration; Urologic diseases

 Download PDF

Г. Пракова, В. Илиева, В. Стоянов    Медико-статистически показатели при лечението на болни с остри и хронични заболявания на дихателната система. - 8, 2008, № 4, 39-43.

Ключови думи (MEDLINE):  Respiratory tract diseases--epidemiology; Respiratory tract diseases--drug therapy; Respiratory tract diseases--economics;Economics, hospital--statistics and numerical data; Salaries and fringe benefits.

 Download PDF

Д. Монова    Фактори на стреса в лечебните заведения. - 8, 2008, № 4, 44-52.
Ключови думи (MEDLINE): Stress, psychological--etiology; Burnout, professional--psychology;Work schedule tolerance; Workload, Job satisfaction, Questionnaires.

 Download PDF

Н. Георгиева, И. Гетов, И. Петров    Сравнително гнездово проучване на отношението на студенти и ученици към проблема наркомании. - 8, 2008, № 4, 53-59.

Ключови думи (MEDLINE): Students--psychology; Adolescent psychology; Public opinion; Substance related disorders--etiology; Substance related disorders--epidemiology; Health knowledge, attitudes, practice; Risk factors; Social support.

Download PDF

Г. Петрова   Оценка на завършващите бакалаври по “Управление на здравните грижи” за организацията на учебния процес. - 8, 2008, № 4, 60-67.

Ключови думи (MEDLINE):  Students, nursing--psychology; Education, nursing--organization and administration; Clinical competence; Curriculum; Questionnaires.

Download PDF

М. Льочкова, Т. Танева   Креативно и конструктивно мислене на студентите във ФОЗ. - 8, 2008, № 4, 68-72.

Ключови думи (MEDLINE):Students, public health--psychology; Thinking; Teaching--methods.

Download PDF

Б. Славчев    Социален профил на жените, изложени на риск за раждане извън брака. -  8, 2008, № 4, 73-78.

Ключови думи (MEDLINE): Mothers--psychology; Single parent--psychology; Social class; Sexual behavior; Risk factors.

Download PDF
diamond red Научни обзори, съобщения, реферати

 

С. Спиридонов    Подходи за икономически анализ на болничната дейност. Оценка на ефективността. - 8, 2008, № 4, 79-84.

Ключови думи (MEDLINE):  Economics, hospital--organization and administration; Efficiency, organizational--economics; Financial management, hospital.

 Download PDF

Е. Милев, М. Георгиева, Д. Димитров, С. Георгиев    Българската военна медицина от възраждането до Втората световна война. - 8, 2008, № 4, 85-89.

Ключови думи (MEDLINE):  Military medicine--history;  History, 19th century; History, 20th century, Famous persons.

 Download PDF

Л. Чакърова    100 години след доклада на Абрахам Флекснер за медицинското образование в САЩ и Канада. - 8, 2008, № 4, 90-93.

Ключови думи (MEDLINE):  Education, medical-history; Education, medical--standards; Health care reform--history; Science-history.

 Download PDF

diamond red Нови книги

 

 К. Кирилов    Нова книга с отговорна мисия и актуални послания. - 8, 2008, № 4, 94.

Download PDF

Г. Петрова   Ускорен достъп на лекарствените продукти до пазара след октомври 2005 г. Обзор на предизвикателствата пред актуализираното лекарствено законодателство на ЕС   С. Кейтел, Т. Бенишева-Димитрова -  8, 2008, № 4, 95-96.

 Download PDF

diamond red Новини и събития

 

7 години Факултет по Обществено Здраве при Медицински Университет – София  - 8, 2008, № 4, 97-98.

Download PDF

Отчетно-изборно събрание на Национално сдружение за здравна политика и мениджмънт - 8, 2008, № 4, 98.

Download PDF

Юбилейна международна научна конференция “Здравеопазването – между социалната справедливост и икономическата ефективност”, Варна - 8, 2008, № 4, 99.

 Download PDF

7-ми международен конгрес по медицински науки - 2008 - 8, 2008, № 4, 99.

Download PDF

Заедно за здраве – стратегически подход на ЕС за 2008-2013 г. -  8, 2008, № 4, 100.

Download PDF

diamond red Колона на редактора

 

В. Борисов   Нов модел или нов експеримент?   - 8, 2008, № 4, 101-102.

Ключови думи (MEDLINE):  Insurance, health--legislation and jurisprudence; Insurance, health--trends; Health policy; Health care reform--organization and administration; National health programs--organization and administration.

 Download PDF

   
Програмата Adobe Reader можете да свалите от този уеб адрес:
Download new and previous versions of Adobe Reader

 Настоящо издание " Архив " За списанието " Теми и рубрики " Абонамент " За авторите " Редколегия
Полезни връзки " Новости " СДО и курсове към ФОЗ " Английска версия " Към началната страница

 

 


Registered in
All.bg
Search Bulgarian web-space DIR.BG Search.bg Web.bg