> Полезни връзки
> Издания - пълен текст
> Съобщения


 

  FPH - MU Sofia  

 


Съобщения


2nd Congress of association of General Prractice and Family Medicine of South-East Europe (AGP/FM SEE) - Turkey, 22-25 April 2010  – 1, 2009, No 5, c. 44. PDF

Курс за СДО "Антиоксиданти - превенция и здравословно стареене"-  – 1, 2009, No 4, с. 64.

PDF
DAAD - Информация за обучение и специализация в Германия - 1, 2009, No 2, c.30. PDF
Покана за специализация по "Икономика на здравеопазването" - 2009. - 1, 2009, No 1, 62. PDF
Стипендии на фондация "Александър фон Хумболдт" - 1, 2009, No 1, 80. PDF
 

За контакти:
     Факултет по Обществено Здраве, МУ – София
     ул. “Бяло Море” № 8, ет.4, 1527 София
     Тел./факс: (02) 9432 – 127 / 304 / 216

    E-mail: 
    Уеб-сайт:
https://bg-jhm.net