> Полезни връзки
> Издания - пълен текст
> Съобщения


 

FPH - MU Sofia  

Настоящ брой

Том 1, 2009 г. Брой 5
Е. Шипковенска     Колона  на редактора. – 2, 2010, No 1, 2. PDF
Позиция
 

К. Чамов   Здравнополитическите анализи – основа за разработка на съвременна здравна политика. – 2, 2010, No 1, 3 - 7.
Ключови думи (MEDLINE): Health services research -- organization and  administration; Health policy; Policy making.

 Резюме
PDF

Собствени проучвания и анализи

 

1. А. Сарандев, К. Попова, Л. Иванов    Обучението по селф-мениджмънт като интегрална част от терапията на пациенти с диабетна невропатия. – 2, 2010, No 1, 8-11.

Ключови думи (MEDLINE): Diabetic Neuropathies -- diagnosis; Diabetic neuropathies -- physiopathology; Diabetic neuropathies -- psychology; Diabetic neuropathies -- therapy; Patient education as topic; Self care

 Резюме
PDF

2. A. Гладилова   Проучване върху някои аспекти на епидемиологията на бронхиалната астма в детска възраст.  – 2, 2010, No 1, 12-16.

Ключови думи (MEDLINE): Asthma - complications, Asthma -- drug therapy, Asthma -- economics, Asthma  -- epidemiology, Asthma -- prevention and control;  Adolescent; Child;  Child, preschool; Infant.

 Резюме
PDF

3. З. Петрова, С. Генев, А. Туманов, Б. Сурдова   Подходи и политики на НЗОК в областта на превенцията, диагностиката и лечението на захарния диабет - II част. – 2, 2010, No 1, 17-23.

Ключови думи (MEDLINE): Insurance, health; Child, Preschool; Cost of Illness; Diabetes Complications – economics; Diabetes Mellitus -- drug Therapy; Diabetes Mellitus -- economics; Hospitalization --- economics.

 Резюме
PDF

4. А. Лукова  Анализ на причините и обстоятелствата на отравянията с алкохол при деца в училищна възраст.  – 2, 2010, No 1, 24-29.

Ключови думи (MEDLINE): Ethanol --- poisoning]; Alcohol drinking – epidemiology;  Adolescent; Child; Risk factors; Socioeconomic factors.

 Резюме
PDF

5. Г. Петрова, П. Гацева Формиране на здравно възпитание в семейството. – 2, 2010, No 1, 30-34.

Ключови думи (MEDLINE): Health education – methods;  Health knowledge, attitudes, practice;  Gypsies; Needs assessment; Physician's role,  Parents -- education; Parents -- psychology; Preventive medicine.  

 Резюме
PDF

Научни обзори, съобщения, реферати

 

1. Б. Борисов   Опитът на Европейските страни във финансовия мениджмънт на здравните системи. – 2, 2010, No 1, 35-40.

Ключови думи (MEDLINE):Health services -- economics;  Health Services -- statistics and numerical data;  Health services accessibility; Health status disparities; Europe.

 Резюме
PDF

2. Кр.. Маркова   Теориите на рационализма и на инкрементализма като базисни във финансовия мениджмънт на висшето медицинско образование. – 2, 2010, No 1, 41-49.

Ключови думи (MEDLINE):Education, medical -- economics; Cost-benefit analysis; Curriculum; Models, educational.

 Резюме
PDF

3. Р. Радев   Актуални проблеми на кандидат студентския прием в МУ – София. – 2, 2010, No 1, 50-52.

Ключови думи (MEDLINE):Education, medical; Curriculum; Career choice; Motivation; Models, educational.

 Резюме
PDF

4. А. Жеков Концепция и реализация на здравната реформа в България. – 2, 2010, No 1, 53-56.

Ключови думи (MEDLINE): Health care reform -- methods, Health care reform -- organization and administration, Health care reform -- statistics and  numerical Data, Health care reform – utilization.

 Резюме
PDF

5. Г. Христов Здравната реформа в САЩ – българският отзвук. II част. – 2, 2010, No 1, 57-61.

Ключови думи (MEDLINE): Health care reform -- methods, Health care reform -- organization and  administration, Health care reform -- statistics and numerical data;  Health care reform – utilization; United States.

 Резюме
PDF

6. Г. Петрова  Качество на живот и муковисцидоза. – 2, 2010, No 1, 62-65.

Ключови думи (MEDLINE):Cystic fibrosis – epidemiology; Cystic fibrosis – psychology ,  Health status; Outcome assessment (Health care) – methods; Quality of life; Questionnaires; Retrospective studies; Socioeconomic factors; Time factors

 Резюме
PDF

7. С. Спиридонов, А. Жеков   Управление на човешките ресурси в лечебно заведение за болнична помощ. – 2, 2010, No 1, 66-71.

Ключови думи (MEDLINE):Hospitals – standard;  Institutional management teams; Leadership; Management quality circles; Organizational innovation; Personnel management; Planning techniques; Staff development.

 Резюме
PDF

8. С. Личева   PR-ът като начин за изграждане на доверие към козметичната хирургия. – 2, 2010, No 1, 72-76.

Ключови думи (MEDLINE): Public relations; Physician-patient relations; Surgery, plastic -- organization and  administration Estetics, Patient satisfaction; Physician's practice patterns -- organization and  administration.

 Резюме
PDF

Нови книги

 

1. Здравен мениджмънт – новата азбука на здравния  мениджмънт. – 2, 2010, No 1, 77.

PDF

2. В. Борисов  Значима публикация за бъдещите здравни мениджъри. – 2, 2010, No 1, 78

PDF

Новини и събития

 

1. Метформинът - лекарство на бъдещето. – 2, 2010, No 1, 79.

PDF

2. Промоция на випуск 2009 г. от медицински колеж „Йорданка Филаретова”. – 2, 2010, No 1, 80.

PDF

3. Здравното осигуряване в България – състояние и перспективи. – 2, 2010, No 1, 81.

PDF

 

Оригиналните публикации, анализите и обзорите са представени като резюмета. Достъп до пълния текст можете да получите чрез книжната версия на списанието.

За контакти:
     Факултет по Обществено Здраве, МУ – София
     ул. “Бяло Море” № 8, ет.4, 1527 София
     Тел./факс: (02) 9432 – 127 / 304 / 216

    E-mail: