Архив

FOZ-smal

    Том 7, 2007 г., брой 3

ZM-Logo

 

 

 

Позиция

 

 Ц. Воденичаров   Етика на здравната политика. 7, 2007, No 3, 3-6.

Ключови думи  (MEDLINE):  Health policy; Delivery of health care--ethics; Resource allocation--ethics; Social-Welfare-economics; Social responsibility; Social justice--ethics.

Download

Собствени проучвания и анализи

 

И. Баташки, Н. Ананощев  Качество на интерперсоналните отношения в хирургичните клиники на МБАЛ - Пловдив - 7, 2007, No 3, 7-12. 

Ключови думи  (MEDLINE):   Physician-patient relations; Patient satisfaction; Surgery department, hospital--organization and administration; Practice management, medical; Time management.

Download

3. Петрова  Оценка на качеството на болничната помощ през погледа на пациенти и лекари - III част - 7, 2007, No 3, 13-23.

Ключови думи  (MEDLINE):   Quality assurance, health care; Patient satisfaction;  Physician-patient relations; Interprofessional relations; Reimbursement mechanisms--economics; Economics, hospital;  Organizational case studies; Questionnaires.

Download

П. Трендафилова    Повишаване на ефективността в здравеопазването - необходимост от прилагане на маркетинговия подход - 7, 2007, No 3, 24-28.

Ключови думи  ( MEDLINE): Marketing of health services--methods; Efficiency, organizational; Quality assurance, health care.

DownloadР

И. Баташки     Икономическият анализ като основа за повишаване качеството на болничния продукт - II част - 7, 2007, No 3, 29-37.

Ключови думи (MEDLINE): Hospital costs; Quality assurance, health care; Cost and cost analysis.

Download

Л. Спасов    Актуални проблеми на трансплантационната медицина у нас - 7, 2007, No 3, 38-41.

Ключови думи (MEDLINE):Transplantation--statistics and numerical data; Transplantation--economics; Transplantation--standards.

Download

Т. Попов, Г. Петрова   Европейска кредитна трансферна система - възможности за качеството на обучение - 7, 2007, No 3, 42-45.

Ключови думи  (MEDLINE): International educational exchange; Education. nursing, graduate; Curriculum; Models, educational; Universities --organization and administration; Europe. 

Download

Н. Попдимитрова, А. Логофетов, Г. Златева, Д. Владимирова, А. Гегова   Анализ на успеха на студентите по медицина и стоматология при изучаване на електрографските диагностични методи. 7, 2007, No 3, 46-50.

Ключови думи  (MEDLINE):  Education, medical, undergraduate; Teaching-methods;  Electrocardiography; Students, medical; Students, dental.

Download

Е. Петкова, В. Хаджидеков, В. Пройчев, Н. Трайкова, М. Недева-Петкова, К. Джамбазов и С. Пъпанов     Амортизационна оценка и организация на сервизната поддръжка на материалния ресурс - ехографска диагностична апаратура в Южен централен район на България. 7, 2007, No 3, 51-54.

Ключови думи (MEDLINE): Ultrasonography -- utilization; Ultrasonography -- instrumentation; Economics, hospital.

Download

М. Грозева, Д. Деков, М. Стояновски, К. Стойкоски    Сравнителен анализ на телесните повреди при преживели пострадали след пътнотранспортни произшествия. 7, 2007, No 3, 55-57.  

Ключови думи  (MEDLINE): Accidents, traffic--statistics and numerical data;  Expert testimony; Trauma severity indices; Wounds and injuries--classification; Survival analysis.

Download

Научни обзори, съобщения, реферати

 

Ж. Грудева-Попова   Роля на икономическата оценка във финансовия мениджмънт на болничната система - 7, 2007, No 3, 58-62 .

Ключови думи  (MEDLINE): Financial management, hospital--economics;  Capital financing; Hospital costs; Hospital charges.

Download

Г. Саров   Здравната политика - рационална, етична и справедлива... или утопична? - 7, 2007, No 3, 63-64.

Ключови думи  (MEDLINE): Health policy;  Social responsibility; Choice behavior--ethics; Delivery of health care--ethics; Health services accessibility--ethics; Health services needs and demand--ethics; Life style; Personal autonomy; Risk taking; Social values; Taxes.

Download

А. Жеков    Лидерство в управленския екип - четири умения и четири грешки - 7, 2007, No 3, 65-68.

Ключови думи  (MEDLINE): Hospital administration; Leadership; Organizational objectives; Hospital-physician relations; Medical staff, hospital--organization and administration; Quality assurance, health-care--organization and administration.

Download

Е. Димитрова, М. Митова, П. Балканска     Обучението на медицинските сестри в България и европейското образователно пространство - 7, 2007, No 3, 69-72.

Ключови думи  (MEDLINE):Education, nursing,--standards;  Education, nursing--trends; Models, educational;  Specialties, nursing--education;  Nursing education research; Europe.

Download

А. Арсениев   Философски и медицински възгледи на Анаксагор - 7, 2007, No 3, 73-76.

Ключови думи  (MEDLINE): Philosophy, medical--history; Greek world--history; Famous persons.

Download

Р. Трашлиев, Н. Чакърова-Саамиева, Д. Петрова    Говор и импринтинг - 7, 2007, No 3, 77-80 .

Ключови думи  (MEDLINE):Imprinting - Psychology ; Language; Speech;  Voice--physiology; Child development.

Download

Нови книги

 

Анотация на книгатата на  Т. Темелкова-Кюркчиева „Дълга младост или ранна старост - изберете сами" - 7, 2007, No 3, 93. 

Ключови думи  ( MEDLINE):  Book; Book reviews;  Metabolic syndrome-X; Evidence-based medicine.

Download

Новини и събития

 

Кръгла маса с международно участие по повод 6 години от създаването на Факултета по обществено здраве при Медицински университет - София. 7, 2007, No 3, 81.

Download

Симпозиум „Предизвикателства и възможности пред здравеопазването в условията на членство на Република България в Европейския съюз", 18ти -19ти май 2007, Троян  - 7, 2007, No 3, с2, сс. 81-87.

Ключови думи  (MEDLINE): Congresses; Health care--organization and administration; Quality assurance, health-care--organization and administration.

Download

Симпозиум „Проблеми и перспективи за финансиране на здравеопазването при встъпването на България в Европейския съюз", 28 Април 2007, София - 7, 2007, No 3,  81.

Ключови думи  (MEDLINE) Congresses; Health care financing.

Download

90-годишен юбилей на Медицински Факултет-София  - 7, 2007, No 3, 88. 

Download

Втора национална конференция  „Финансиране и кредитиране в здравеопазването- пубпично-частни партньорства и проекти", 17-18 Април 2007, Пловдив  - 7, 2007, No 3, 89-90. 
 

Download

12 май - Международен ден на сестринството - 7, 2007, No 3, 90. 

Download

31 май - Световен ден против тютюнопушенето - 7, 2007, No 3, 91. 

Download

Колона на редактора

 

В. Борисов   Фрагментиране с доказана неефективност - 7, 2007, No 3, 92.

Download

Програмата Adobe Reader можете да свалите от този уеб адрес:
Download new and previous versions of Adobe Reader

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”


1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV, ЗОФ "Здраве" АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Тел./Факс: 02 931-04-21
E-Mail: [email protected]

 

Registered in

Search Bulgarian web-space

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: