Архив

Том 3, 2003 г., брой 3

Позиция

Ц. Воденичаров - Втората разлика между медика и мениджърa . 3, 2003, № 3, 3-5.

Изследвания, анализи, обзори

М. Попов - “Другото лице” на болницата: Нейното неформално влияние в обществената среда. 3, 2003, № 3, 6-10.

Зл. Петрова, В. Младенова - Удовлетвореността на пациентите от медицинските услуги – компонент на качеството на здравното обслужване. 3, 2003, № 3,11-15.

П. Цонов  - Медицинската документация е важен работен инструментариум, отразяващ медицинската практика. 3, 2003, № 3, 15-20.

М. Льочкова, Г. Петрова, М. Тодорова, М. Братойчева - Някои педагогически и управленски аспекти на преподаването по медицинска етика. 3, 2003, № 3, 21-25.

Д. Тодорова -  Структурен анализ и динамика на пакетите за извънболнична медицинска помощ при задължителното здравно осигуряване. 3, 2003, № 3, 26-30.

И. Стамболова, Г. Чанева Оценка на социално-психическия климат в професионалните групи на здравеопазването. 3, 2003, № 3, 31-33.

П. Балканска, Л. Томов Здравните и социалните грижи – приоритетни насоки в международната стратегия за действие по политиката за възрастните - 2002. 3, 2003, № 3, 34-37.

С. Александрова, А. Александров - Възрастта като критерий за разпределение на здравните ресурси (Обзор). 3, 2003, № 3, 38-43.

Здравна икономика

 

Б. Давидов - Модели за финансиране на системата за медицински услуги: философия и технология - сравнителен анализ. 3, 2003, № 3, 44-49.

Клиничен мениджмънт

 

Л. Георгиева, Й. Узунова, М. Георгиев, М. Евтимова - Мениджмънт на профилактичните програми за аденом на простатната жлеза. 3, 2003, № 3, 50-52.

Вл. Захов - Рискови фактори за развитието на професионални оториноларингологични и отоневрологични заболявания. 3, 2003, № 3, 53-54. 

Дискусионен клуб 

.Б. Давидов - Модели за финансиране на системата за медицински услуги: философия и технология - сравнителен анализ. 3, 2003, № 3, 44-49

.Д. Кръшков - По въпроса за сегментирането на пазара на здравето (Реферат). 3, 2003, № 3, 55-57.

По света

 

Е. Шипковенска - Добрата медицинска практика за общопрактикуващите лекари (Реферат) 3, 2003, № 3, 58-64.

Курсове: юни-юли 2003 3, 2003, № 3, 20.

 

 

Пълни текстове на публикациите можете да получите на адреса на редакцията или по електронен път на посочените по-долу електронни адреси. Те могат да Ви бъдат доставени по пощата като ксеркопие с наложен платеж или на посочен от Вас e-mail адрес като файл, след превод на сумата на посочения по-долу банков адрес или заплащане в редакцията.

Цена на страница:

- Ксерксно копие: 0,25 лв на страница;
- По e-mail като файл във формат PDF, RTF или DOC (по желание на заявителя): 0,75 лв на страница.

Банков адрес:

София, ОББ - клон Княгиня Мария Луиза 70, ДАК ЕООД, банкова сметка 1010932816 код 20084232

Адрес на редакцията:

1202 София
бул. Мария Луиза 92, IV етаж, ЗОФ “Здраве” АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Офис на главния редактор
Счетоводство - Е. Лефтерова
Тел. / Факс: (02) 931-04-21

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: