Новости СДО и курсове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOZ

 

 

Woerwag_Logo

 

 

 

                       Архив    
                    Том 8, 2008 г., брой 2
ZM

diamond red Собствени проучвания и анализи

 

Л. Спасов    Организация и управление на болничната помощ при трансплантация на органи  -  8, 2008, No 2, 3-10.

Ключови думи (MEDLINE):   Hospital costs;  Hospitalization--economics; Liver transplantation--economics; Kidney transplantation--economics; Reimbursement mechanisms--organization and administration.

 Download

И.  Баташки, Н. Ананощев, К. Киров    Възможности на процесния подход и принципите на одит за постигане на ефективна система за управление на качеството в УМБАЛ „Свети Георги" гр. Пловдив  -  8, 2008, No 2, 11-17.

Ключови думи (MEDLINE):   Management audit--organization and administration; Management audit—standards; Practice guidelines--standards; Quality assurance, Health care--methods; Managed care programs--standards; Case management--standards; Cost control--standards; Disease management.

  Download PDF

3. Петрова   Организационна и договорна ефективност на НЗОК - 1 част - 8, 2008, No 2, 18-25.

Ключови думи (MEDLINE):   Insurance, health--economics; Insurance coverage; Needs assessment; Efficiency, organizational; Insurance, health, reimbursement.

  Download PDF

А. Забунов, В. Маджова, П. Манчева, С. Христова   Съобщаването на лоша новина през погледа на лекаря - 8, 2008, No 2, 26-29.  

Ключови думи (MEDLINE):   Physician patient relations--ethics; Truth disclosure--ethics ; Communications; Clinical competence; Physicians—psychology.

 Download PDF

Р. Николова, Н. Цанева    Трудово-физиологичен скрининг на рискови фактори, здравен риск и препоръки към работещите и работодателя в Българското национално радио -  8, 2008, No 2, 30-39.

Ключови думи (MEDLINE):   Mass screening; Occupational exposure--adverse effects; Radio; Workplace; Radio waves--adverse-effects; Risk factors.

 Download PDF

В. Шипочлиева    Неизползвани възможности на рубриките за „Обратна връзка"  -  8, 2008, No 2,  40-42.

Ключови думи (MEDLINE):   Newspapers; Attitude to health.

 Download PDF

В. Гончев   Удовлетвореност от обучението по здравен мениджмънт. -  8, 2008, No 2,  43-48.

Ключови думи (MEDLINE):   Education, medical, graduate--organization and administration; Education, public health-professional--organization and administration;  Education, public health-professional--methods; Public health--education; Universities; Consumer satisfaction.

 Download PDF

Г. Петрова   Специфика на педагогическото общуване при работа със студенти. -  8, 2008, No 2,  49-51.

Ключови думи (MEDLINE):   Students--psychology; Thinking; Communication; Teaching--manpower; Curriculum.

 Download PDF

diamond red Научни обзори, съобщения, реферати

 

Т. Веков   Необходимост от сравнителен анализ на обществената и професионалната оценка на здравната реформа -  8, 2008, No 2,  52-55.

Ключови думи (MEDLINE):   Public opinion; Health care reform; National health programs--organization and administration; Social responsibility; Social values; Socioeconomic factors; Attitude of health personnel; Health personnel--psychology.

 Download PDF

Т. Бенишева, П. Трендафилова  Нормативна рамка за осигуряване на лекарствени продукти в лечебните заведения  -  8, 2008, No 2,  56-65.

Ключови думи (MEDLINE):   Hospitals--organization and administration; Pharmaceutical preparations--supply and distribution; Disease management; Drug costs; Financing, organized; Hospitals, community--economics; Legislation, drug; Insurance, health, reimbursement--legislation and jurisprudence.

 Download PDF

Н. Цачева, Е. Дацов, Р. Николова, А. Въткова    Европейски измерения и изисквания към трудовата медицина -  8, 2008, No 2,  66-70.

Ключови думи (MEDLINE):   Occupational medicine--organization and administration; Occupational medicine--education; Occupational medicine--standards; Professional practice--standards; Occupational health services--standards; Quality assurance, health care; Europe.

 Download PDF

Т. Бенишева, Д. Сиджимова    Информираното съгласие при клиничните проучвания в ЕС включително и България - етични аспекти. -  8, 2008, No 2,  71-79.

Ключови думи (MEDLINE):   Clinical-Trials-legislation-and-jurisprudence; Clinical-Trials-ethics; Informed concent—standards;  Informed-Consent-legislation-and-jurisprudence;

 Download PDF

С. Максимова    Инвалидността като глобален медико-социален проблем - 8, 2008, No 2, 80-84.

Ключови думи (MEDLINE):   Disabled persons -- legislation and- jurisprudence; Disability evaluation; Government regulation; Models, organizational; Occupational diseases--rehabilitation; Rehabilitation,-vocational--methods; Prejudice.

 Download PDF

А. Жеков   Трансплантационен туризъм -  8, 2008, No 2,  85-89.

Ключови думи (MEDLINE):   Surgical procedures, elective--legislation and- jurisprudence; Living donors--supply and distribution; Living donors--legislation and- jurisprudence; Tissue transplantation--trends;  Tissue transplantation--economics; Travel.

 Download PDF

Ц. Митков, Г. Петрова    Измерване на резултатите от лекарствената промоция от фармацевтичните производители -  8, 2008, No 2,  90-97.

Ключови думи (MEDLINE):   Pharmaceutical preparations--supply and distribution; Pharmaceutical preparations--utilization; Advertising--methods; Advertising--ethics; Social responsibility.

 Download PDF

Д. Сиджимова, Л. Спасов   Социалната реклама - източник на здравна информация  -  8, 2008, No 2,  98-101.

Ключови думи (MEDLINE):   Health promotion--organization and administration;  Advertising--methods; Health knowledge,-attitudes, practice; Health promotion--methods, Social marketing.

 Download PDF

М. Горанов    Хуманната медицина - един безкраен флуид между реалното и трансцеденталното. -  8, 2008, No 2,  102-108.

Ключови думи (MEDLINE):   Physician-patient relations; Attitude to health; Holistic health; Attitude to death;  Pain--psychology; Patients--psychology; Personhood; Philosophy; Religion-and-Medicine; Spirituality.

 Download PDF

diamond red Нови книги

 

Т. Попов    „Съвременни тенденции в обучението на медицинските сестри" от М. Александрова - Полезен труд с видима практическа насоченост -  8, 2008, No 2, 109-110.

Ключови думи (MEDLINE):   Books; Education,nursing--trends; Nurse's role.

 Download PDF

diamond red Новини и събития

 

Проф. д-р Ваньо Митев - новият Ректор на Медицински Университет – София -  8, 2008, No 2, с. 2.

 Download PDF

Проф. Д-р Сашка Попова от ФОЗ – първи заместник ректор по учебната дейност на МУ-София -  8, 2008, No 2, с. 2.

 Download PDF

Международен ден на здравето - 7 април 2008    -  8, 2008, No 2,  с. 2

Download PDF

Национален информационен ден. Програма на Европейската общност за действие в областта на общественото здраве 2008-2013. Покана за проектни предложения за 2008 г. Download PDF

Национална конференция „Кризата - една година по-късно: Българинът - европейски пациент в болно  здравеопазване" -  8, 2008, No 2, с. 111.

 Download PDF

Трета национална конференция "Информационни и комуникационни технологии в здравеопазването" -  8, 2008, No 2, 111-112.

 Download PDF

Кръгла маса на тема „Захарен диабет в България - предизвикателства и политики -  8, 2008, No 2, 112-113.

 Download PDF

diamond red Колона на редактора

 

В. Борисов    Събитие в медицинската книжнина  (Отзив за книгата на Д. Дамянов и М. Апостолов “История на хирургията в България”-  8, 2008, No 2, 114.

Ключови думи (MEDLINE):  Books; History of medicine; Surgery--history;Bulgaria; Schools.

 Download PDF

   
Програмата Adobe Reader можете да свалите от този уеб адрес:
Download new and previous versions of Adobe Reader

 Настоящо издание " Архив " За списанието " Теми и рубрики " Абонамент " За авторите " Редколегия
Полезни връзки " Новости " СДО и курсове към ФОЗ " Английска версия " Към началната страница

 

 


Registered in
All.bg
Search Bulgarian web-space DIR.BG Search.bg Web.bg