Архив

Том 3, 2003 г., брой 2

Позиция

Ц. Воденичаров - Първа разлика между медика и мениджъра. 3, 2003, № 2, 3-7.

Изследвания, анализи, обзори

Зл. Петрова - Ролята на националната здравноосигурителна каса в политиката за качеството на здравеопазването: институционализиране на процеса за осигуряване на качеството 3, 2003, № 2, 8-11.

Л. Катрова, И. Калтър, К. Майда, К. Маркъс, Цв. Катрова - Политически, икономически и социален контекст на здравните реформи в страните на Централна и Източна Европа. 3, 2003, № 2, 12-19.

Хp. Живкова  - Още веднъж за евтаназията. 3, 2003, № 2, 20-27.

Р. Стефанов и И. Димитров - Планиран брой деца от новобрачните български семейства в условията на социален и икономически преход. 3, 2003, № 2, 28-31.

П. Балканска - Комуникативната компетентност – необходимо социално умение за мениджъра. 3, 2003, № 2, 32-36.

С. Тончева - Потребност от допълнително обучение на медицинската сестра за работа в първичната медицинска помощ . 3, 2003, № 2, 37-40.

Л. Георгиева и Г. Генчев - Високорисковият подход – възможности за въздействие върху сърдечносъдовата заболяемост и смъртност в България. 3, 2003, № 2, 41-44.

К. Лазарова, Д. Тенчев, Л. Георгиева - Права на пациента в българското здравеопазване съгласно действащата нормативна уредба. 3, 2003, № 2, 45-51.

Здравна икономика  

Б. Давидов - “Центрове на силата” в управлението на здравеопазването: Министерството на здравеопазването или Националната здравноосигурителна каса да управляват системата "Медицински дейности"? 3, 2003, № 2, 52-57.

Г. Д. Генчев - Икономически аспекти при изследване информативността на симптомите. 3, 2003, № 2, 58-61.

Нови книги - 3, 2003, № 2, 61.  

Дискусионен клуб 

Б. Давидов - “Центрове на силата” в управлението на здравеопазването: Министерството на здравеопазването или Националната здравноосигурителна каса да управляват системата "Медицински дейности"? (Пълен текст) 3, 2003, № 2, 52-57.

Т. Златанова - Регулиране на пазара на медицинските услуги в света на класическите методи на управление (Реферат на публикация на И. А. Тогунов) 3, 2003, № 2, 62-64.

 

Пълни текстове на публикациите можете да получите на адреса на редакцията или по електронен път на посочените по-долу електронни адреси. Те могат да Ви бъдат доставени по пощата като ксеркопие с наложен платеж или на посочен от Вас e-mail адрес като файл, след превод на сумата на посочения по-долу банков адрес или заплащане в редакцията.

Цена на страница:

- Ксерксно копие: 0,25 лв на страница;
- По e-mail като файл във формат PDF, RTF или DOC (по желание на заявителя): 0,75 лв на страница.

Банков адрес:

София, ОББ - клон Княгиня Мария Луиза 70, ДАК ЕООД, банкова сметка 1010932816 код 20084232

Адрес на редакцията:

1202 София
бул. Мария Луиза 92, IV етаж, ЗОФ “Здраве” АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Офис на главния редактор
Счетоводство - Е. Лефтерова
Тел. / Факс: (02) 931-04-21

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: