Архив

 

Том 2, 2002, брой 2

Позиция на главния редактор

Ц. Воденичаров - Нова генерация от медици. 2, 2002, № 2, 1-2

Изследвания, анализи, обзори

С. Александрова - Нов подход към медицинската етика. 2, 2002, № 2, 5-10.

Й. Вучков - Духовникът - интегрирана част от терапевтичния тим. 2, 2002, № 2, 11-15.

П. Маринова - Международно сътрудничество и проекти: образователни и управленчески аспекти. 2, 2002, № 2, 16-20.

К. Шопова - Неефективният разход на време като управленски проблем. 2, 2002, № 2, 21-24.

К. Чамов - Технология на партньорството в здравеопазването. 2, 2002, № 2, 25-32.

Бизнес и предприемачество в здравеопазването

E. Воденичаров - Стратегическо бизнеспланиране в трудовата медицина. 2, 2002, № 2, 33-36.

Д. Атанасов, А. Сомлева, Т. Тодоров - Организационна и управленска структура на фармацевтичното обслужване в САЩ. 2, 2002, № 2, 37-44.

  По света

Ж. Сурчева - Признанието на сестринския труд и достиженията на работното място. 2, 2002, № 2, 45-47.

В. Петков - Потънали в заплати.2, 2002, № 2, 48-49.

В. Петков - Новини в областта на здравното осигуряване. 2, 2002, № 2, 50.

Й. Вучков - Европейски стандарти за духовни грижи в болниците. 2, 2002, № 2, 51-52.

Дискусионен клуб

В. Борисов - Мениджмънт на качеството в здравеопазването - митове и реалности. 2, 2002, № 2, 53-55.

З. Христова - Шансове и рискове на здравната реформа. 2, 2002, № 2, 56-58.

Х. Фрeнгов - Промяна на промяната. 2, 2002, № 2, 59-60.

Пълен текст

Инструкция за авторите 2, 2002, № 2, 61.

 

Пълни текстове на публикациите можете да получите на адреса на редакцията или по електронен път на посочените по-долу електронни адреси. Те могат да Ви бъдат доставени по пощата като ксеркопие с наложен платеж или на посочен от Вас e-mail адрес като файл, след превод на сумата на посочения по-долу банков адрес или заплащане в редакцията.

Цена на страница:

- Ксерксно копие: 0,25 лв на страница;
- По e-mail като файл във формат PDF, RTF или DOC (по желание на заявителя): 0,75 лв на страница.

Банков адрес:

София, ОББ - клон Княгиня Мария Луиза 70, ДАК ЕООД, банкова сметка 1010932816 код 20084232

Адрес на редакцията:

1202 София
бул. Мария Луиза 92, IV етаж, ЗОФ “Здраве” АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Офис на главния редактор
Счетоводство - Е. Лефтерова
Тел. / Факс: (02) 931-04-21

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: