> Полезни връзки
> Издания - пълен текст
> Съобщения


 


Абонамент и реклама


Абонаментът се осъществява чрез:

  1. Български пощи ЕАД
  2. Други абонаментни фирми: Близнаци, Артефакт, Доби Прес, СЕМИР и др. (БАРА)
  3. Собствена система на разпространение до целева аудитория
  4. Свободна продажба чрез Деканат на Факултет по Обществено Здраве, МБАЛ “Царица Йоанна”   ул. “Бяло море” № 8, ет. 4.

   Визия

Периодика: 6-8 книжки за 1 год.
Обем: 84 - 112 пълноцветни страници и корици
Формат: А4 
ISSN: 1311-9982

Индексирано в база данни "Българска медицинска литература" при ЦМБ.
Цена: 5 лв. за 1 брой; абонамент за 1 год. – 30 лв.

   За контакти

E-mail:
Web-site: https://bg-jhm.net
 

   
Рекламна тарифа
2009

Вид и място на рекламата

Цена
За 1 бр. /  За 1 год. (8 книжки)

Вътрешна страница – рекламно известие
(черно - бяло, обем до 1 стр.)

200 лв.

1 000 лв.

Вътрешна страница – рекламно известие
(цветно - обем до 1 стр.)

300 лв

1 500 лв.

Вътрешна страница – научно съобщение / статия
(обем до 4 стр.)

400 лв.

2 200 лв.

Корица - Първа страница - лого  (+ уебсайт)

300 лв.

1 600 лв.

Корица - Втора страница – нестандартна / половин

350 лв.

2 000 лв.

Корица - Втора страница - цяла  (+ уебсайт)

450 лв.

2 600 лв.

Корица - Трета страница – нестандартна / половин

350 лв.

2 000 лв.

Корица - Трета страница – цяла  (+ уебсайт)

450 лв.

2 600 лв.

Корица - Четвърта страница - нестандартна / половин

400 лв.

2 300 лв.

Корица - Четвърта страница – цяла  (+ уебсайт)

500 лв.

2 800 лв.

По предложение от фирмата – по договаряне

 

 

 

 

За контакти:
     Факултет по Обществено Здраве, МУ – София
     ул. “Бяло Море” № 8, ет.4, 1527 София
     Тел./факс: (02) 9432 – 127 / 304 / 216

    E-mail: 
    Уеб-сайт:
https://bg-jhm.net