Архив

Том 4, 2004 г., брой 5

Страница на редактора  

3 години Факултут "Обществено здраве"- 4, 2004, № 5, 2.

.
Позиция  

В. Борисов   Администраторът и мениджърът - 4, 2004, № 5, 3-8.

Изследвания, анализи, обзори

В. Петков   Ефективен управленски екип: пет стратегии за успех (Реферат). - 4, 2004, № 5, 9-11.

.

Ек. Петкова , Н. Кръстева, К. Велкова, Н. Трайкова, М. Янева, К. Джамбазов, Хр. Пъпанова, Й. Марчев, Ст. Пъпанов    Необходимост от здравно екологично възпитание - 4, 2004, № 5, 12-13.

Ек. Петкова , Н. Кръстева, К. Велкова, Н. Трайкова, М. Янева, Ан. Недева, К. Джамбазов, Хр. Пъпанова, Й. Марчев, Ст. Пъпанов    Замърсяването на въздуха и здравето на човека (Обзор). - 4, 2004, № 5, 14-17.

М. Дякова   Продължителната квалификация на лекарите в системата за следдипломно обучение в България - 4, 2004, № 5, 18-20.

Р. Стефанов    Създаване на Национална политика за редките заболявания и лекарства - "сираци" в България. - 4, 2004, № 5, 21-25.

П. Балканска   Психологът в помощ на мениджъра: подбор и оценка на персонал - 4, 2004, № 5, 26-29.

Здравна икономика

В. Петков, Н. Попов   Икономически реалности в здравеопазването. Информационно- комуникационно технологичните (ИКТ) решения - отговор на много въпроси - 4, 2004, № 5, 30-31.

Цв. Зафирова   Стратегически приоритети в управлението на Районните здравноосигурителни каси - 4, 2004, № 5, 32-37.

Клиничен мениджмънт

Р. Златанова    Мониторинг на здравето в първичната медицинска помощ - 4, 2004, № 5, 38-43.

В. Пройчев, М. Стоянова, Й. Вучков   Ролята на клиничния мениджмънт в решаването на дилемата консервативно-оперативно лечение на фрактурите на латералното тибиално плато - 4, 2004, № 5, 44-47.

.

Г. Стефанов    Качество на живота при болни на периодична хемодиализа - 4, 2004, № 5, 48-53.

П. Петрунов   Механизъм на радиационното въздействие върху имунния статус на съвремения човек - 4, 2004, № 5, 54-58.

П. Чакърова, Ю. Маринова, Д. Сиврев, Р. Чакъров, Ж. Здравкова, М. Панайотова, В. Йовчева, Ив. Божкова, Б. Недев, Г. Петков.   Профилактика на таласемичните синдроми - 4, 2004, № 5, 59-64.

Тържество, посветено на третата годишншна от създаването на
    Факултета по обществено здраве при МУ - София
- 4, 2004, № 5, 65.

 

 

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1164 София
бул. Христо Смирненски № 11, етаж V,

Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен секретар: Ас. д-р Янка Проданова
Тел./Факс:(02) 865-91-29

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: