Новости СДО и курсове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOZ

 

 

Woerwag_Logo

 

 

 

                       Архив    
                    Том 8, 2008 г., брой 3
ZM

diamond red Позиция
 

А. Щерев     За заплащането на българските лекари, намесата на държавата и корупцията в здравеопазването 8, 2008, № 3, 3-6.

Ключови думи (MEDLINE):Delivery of health care--economics;  Physicians--economics;  Salaries and fringe benefits;  Professional misconduct; Crime.

Download PDF
diamond red Собствени проучвания и анализи

 

З. Петрова   Организационна и договорна ефективност на НЗОК - ІІ част - 8, 2008, № 3, 7-16.

Ключови думи (MEDLINE): Insurance, health--economics; Efficiency, Organizational; Morbidity; Mortality; Patient satisfaction; Health services needs and demands; Health care costs--statistics and numerical data.

 Download

Д. Тодорова, Е. Караславова, М. Дякова     Подготовка за договарянe на извънболнична медицинска помощ - І част - 8, 2008, № 3, 17-20.  

Ключови думи (MEDLINE):Ambulatory care--organization and administration Ambulatory care--economics; Cost of illness;  Insurance, health--economics; Fee for service plans--organization and administration.

  Download PDF

Н. Велева, Г. Грънчарова, М. Драганова      Общ пазар на труда на медицински сестри – изтичане на квалифицирани кадри или свободно движение на работна сила - 8, 2008, № 3, 21-25.  

Ключови думи (MEDLINE):Emigration and immigration--statistics and numerical data; Emigration and immigration--trends; Employment--psychology; European Union--statistics and-numerical data; Health policy; Nurses--psychology; Nurses--supply and distribution;  Nursing staff--organization and administration; Career mobility.

  Download PDF

Л. Спасов, П. Трендафилова    Оценка на преките разходи за извършване на чернодробни трансплантации в Университетска болница „Лозенец” - 8, 2008, № 3, 26-32.


Ключови думи (MEDLINE):Liver transplantation--economics;   Direct service costs.

 Download PDF

Д. Димитров    Професионална компетентност и реализация на болничните мениджъри - 8, 2008, № 3, 33-36.

 Ключови думи (MEDLINE): Hospital administrators--education; Professional competence; Professional role; Career mobility.

 Download PDF

Р. Николова, Н. Цачева, Е. Воденичаров    Трудово-медицински подход към анализ и оценка на работоспособността и здравното състояние на работещи от “Марица Изток” - 8, 2008, № 3, 37-43.  

Ключови думи (MEDLINE): Occupational health services--organization and administration; Mining--manpower; Work capacity evaluation; Workload.

 Download PDF

Т. Попов, Л. Чакърова, Н. Петрова,Д. Сиджимова    Здравно възпитание на деца-роми в контекста на социализацията - 8, 2008, № 3, 44-47.

Ключови думи (MEDLINE): Health education--methods; Health knowledge, attitudes, practice; Gypsies--ethnology; Models, educational; Socialization.

 Download PDF

Н. Петрова, Ц. Митева   Медицинска информационна система “Мedi” - 8, 2008, № 3, 48-52.  

Ключови думи (MEDLINE): Medical records systems, computerized; Hospital-Information systems--organization and administration; Mental disorders--diagnosis; Statistics-education; Education, medical.

 Download PDF

М. Стойкова, Ц. Митева   Мнение на студенти за качеството на преподаване на дисциплината социална медицина - 8, 2008, № 3, 53-56.

Ключови думи (MEDLINE): Students, health occupations--psychology; Education, medical--organization and administration; Social medicine--education; Curriculum.

Download PDF
diamond red Научни обзори, съобщения, реферати

 

Е. Шипковенска, М. Дякова, Д. Кръшков   Модели на здравно осигуряване в Европа и регулирана предприемаческа дейност в системата на здравеопазване - 8, 2008, № 3, 57-65.

Ключови думи (MEDLINE):Insurance, health--economics; Insurance, health, reimbursement--economics; Insurance carriers--economics; Private sector; Europe.

 Download PDF

Л. Спасов, К. Попова    Права на децата в здравеопазването – добрите практики в Европейската общност. - 8, 2008, № 3, 66-71.

Ключови думи (MEDLINE): Child advocacy; Human rights; Child health services--legislation and jurisprudence; Child health services--standards; Europe.

 Download PDF

Т. Бенишева, Д. Сиджимова     Законови стимули и мерки за разработване на лекарства за педиатрична употреба от януари 2007 в ЕС и етични аспекти при клинични изпитвания с деца. - 8, 2008, № 3, 72-80.

Ключови думи (MEDLINE):Drug industry--legislation and jurisprudence; Research subjects--legislation and jurisprudence;Child; Child advocacy; Clinical trials--ethics; Clinical trials--legislation and jurisprudence; Drug industry--ethics; Drug therapy--ethics; Legislation, drug--ethics; Liability, legal.

 Download PDF

Й. Йовчев, С. Николов,Р. Митева, Т. Енчева    Информираното съгласие на пациента – законов регламент в Република България. - 8, 2008, № 3, 81-85.

Ключови думи (MEDLINE):Informed consent--legislation and jurisprudence; Physician-patient relations; Quality assurance, health care--legislation and jurisprudence; Bulgaria.

 Download PDF

Л. Спасов    Етичните правила за електронно здравеопазване - рационален подход за постигане на по-качествени здравни услуги. - 8, 2008, № 3, 86-88.

Ключови думи (MEDLINE): Quality assurance, health care--ethics; Medical records systems, computerized; Communication; Computers--economics; Confidentiality; Electronic mail; Internet; Office automation--ethics.

 Download PDF

Р. Златанова-Великова, Т. Златанова, Е. Караславова     Виновни ли са общопрактикуващите лекари за затрудненията, свързани с явяване на териториална експертна лекарска комисия?  - 8, 2008, № 3, 89-92.  

Ключови думи (MEDLINE): Family practice--organization and administration; Physicians, family; Expert testimony--methods; Disability evaluation; Work capacity evaluation.

 Download PDF

В. Пройчев, Я. Пиперов, Е. Петкова, Г. Грозев, И. Дичовски, Б. Бонев     Артроскопската краткосрочна хирургия - обективна алтернатива в ортопедо-травматологичната практика. - 8, 2008, № 3, 93-94.

Ключови думи (MEDLINE): Arthroscopy--utilization; Arthroscopy--trends; Surgical procedures, minimally invasive--trends.

 Download PDF

Д.Сиджимова    Връзки с обществеността в здравеопазването. - 8, 2008, № 3, 95-99.

Ключови думи (MEDLINE):Public relations; Health services; Communication.

 Download PDF

С. Александрова   Инициативите на ЮНЕСКО в областта на биоетиката - Презентация на проф. Хенк тен Хаве на 10.03.2008 г, МУ Плевен. - 8, 2008, № 3, 100-102

Ключови думи (MEDLINE):Bioethical issues; Bioethics; Human rights; International cooperation; United Nations.

 Download PDF

diamond red Новини и събития

 

Награда “Златна панацея” за проф. д-р Сашка Попова – Зам. ректор по учебната дейност на МУ–София - 8, 2008, № 3, c. 2.

 Download PDF

Проф. Хенк Тен Хаве от ЮНЕСКО удостоен с „Доктор Хонорис Кауза” на МУ – Плевен - 8, 2008, № 3, 103-104.

 Download PDF

diamond red Колона на редактора

 

В. Борисов     Мит, експеримент и реалност. Здравната реформа на кръстопът - хаос или мениджмънт. - 8, 2008, № 3, 105-106.

Ключови думи (MEDLINE): Health care reform--organization and administration; National health programs--organization and administration; Outcome assessment, health care.

 Download PDF

   
Програмата Adobe Reader можете да свалите от този уеб адрес:
Download new and previous versions of Adobe Reader

 Настоящо издание " Архив " За списанието " Теми и рубрики " Абонамент " За авторите " Редколегия
Полезни връзки " Новости " СДО и курсове към ФОЗ " Английска версия " Към началната страница

 

 


Registered in
All.bg
Search Bulgarian web-space DIR.BG Search.bg Web.bg