Архив

Том 3, 2003 г., брой 4

Позиция

Ц. Воденичаров - Третата разлика между медика и мениджърa. 3, 2003, № 4, 3-5.

Изследвания, анализи, обзори

Л. Чакърова-Гатева Обучението по обществено здраве в Европа - регионалната перспектива. 3, 2003, № 4, 6-12.

П. Балканска, З. Савова Само за мениджъри: стъпка по стъпка към овладяване на изкуството да управляваме. 3, 2003, № 4, 13-16.

Г. Петрова  - Педагогическото общуване - обзор. 3, 2003, № 4, 17-21.

Здравна икономика

Б. Давидов - Модели за финансиране на системата за медицински услуги: философия и технология - сравнителен анализ (продължение). 3, 2003, № 4, 22-26.

Нови книги

Ц. Воденичаров - 7-те разлики между медика и мениджъра

В. Борисов - Дилемите на медика–мениджър. По повод на новата книга на проф. Ц. Воденичаров “Седемте разлики между медика и мениджъра” (Отзив). 3, 2003, № 4, 27.

Пълен текст

.Д. Кръшков - Лекарят и пациентът на пазара на медицинските услуги (Представяне на монографията на И. А. Тогунов "Врач и пациент на рынке медицинских услуг). 3, 2003, № 4, 28-29.

Лекарствена употреба и фармакоикономика - учебник

Социална фармация и фармацевтично законодателство - практическо ръководство

Е. Шипковенска, Л. Георгиева, Г. Генчев, П. Димитров, Й. Борисова - Приложна епидемиология и медицина, базирана на обстоятелства.

Ц. Воденичаров, С. Попова - Медицинска етика

Дискусионен клуб 

Б. Давидов - Модели за финансиране на системата за медицински услуги: философия и технология - сравнителен анализ (продължение). 3, 2003, № 4, 22-26.

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ - първа национална
    конференция с  международно участие, Стара Загора,
    8-9 май 2003 г.

 

Организационен комитет и официално откриване - К. Костов - 3, 2003, № 4, 30.

Приветствия - 3, 2003, № 4, 31.

Поздравителни телеграми - 3, 2003, № 4, 32.

Първо пленарно заседание:

.

                Първи доклад: Ц. Воденичаров, Ж. Караколев - 3, 2003,
                № 4, 33-34.

                Втори доклад: В. Борисов, К. Костов - 3, 2003, № 4,
                35-37.

Второ пленарно заседание:

..

                 Първи доклад: Д. А. Хофман - 3, 2003, № 4, 38-44.

                 Втори доклад: Дж. Кириопулос - 3, 2003, № 4, 45-50.

                 Трети доклад: Б. Дизие - 3, 2003, № 4, 51 - 53.

                 Четвърти доклад: Ж. Серо - 3, 2003, № 4, 54-55.

      Кръгла маса: “Предизвикателства на здравната реформа”- 3,
      2003, № 4, 56-62.

      Медиите и Конференцията - 3, 2003, № 4, 63-64.

 
 

 

Пълни текстове на публикациите можете да получите на адреса на редакцията или по електронен път на посочените по-долу електронни адреси. Те могат да Ви бъдат доставени по пощата като ксеркопие с наложен платеж или на посочен от Вас e-mail адрес като файл, след превод на сумата на посочения по-долу банков адрес или заплащане в редакцията.

Цена на страница:

- Ксерксно копие: 0,25 лв на страница;
- По e-mail като файл във формат PDF, RTF или DOC (по желание на заявителя): 0,75 лв на страница.

Банков адрес:

София, ОББ - клон Княгиня Мария Луиза 70, ДАК ЕООД, банкова сметка 1010932816 код 20084232

Адрес на редакцията:

1202 София
бул. Мария Луиза 92, IV етаж, ЗОФ “Здраве” АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Офис на главния редактор
Счетоводство - Е. Лефтерова
Тел. / Факс: (02) 931-04-21

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: