Новости СДО и курсове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOZ

 

 

Woerwag_Logo

 

 

 

                           
                    Том 8, 2008 г., брой 5
ZM

diamond red Представяне атедра

Представяне на Катедрата по Икономика на здравеопазването, ФОЗ, МУ София -  8, 2008, № 5, 2-5.

Ключови думи (MEDLINE):   ducation, public ealth professional--organization and administration; Economics, medical; Education, graduate; Universities--organization and administration; Faculty--history.

Download PDF


С. Гладилов -  Икономиката на здравеопазването и нейната роля за по нататъшното развитие на капацитета на българското здравеопазване.  - 8, 2008, № 5, 6-9.

Ключови думи (MEDLINE):   Delivery of health care-- organization and administration; Economics, medical; Health  care reform; Quality of health  care.

Download PDF

Ж. Павлова    Икономически измерения на здравето. - 8, 2008, № 5, 10-16.

Ключови думи (MEDLINE):   Health status; Income--trends; Health policy; Quality of life; Social class; Socioeconomic factors; Health resources--economics; Health resources--supply and distribution.

Download PDF

A. Чешмеджиева - Натрапвани резултати и очаквания от провежданата реформа и налагащи се изводи за обективните резултати от внедряването й. -  8, 2008, № 5, 17- 21.

Ключови думи (MEDLINE):    Health  care reform--trends;  Health services needs and demand -- trends; National health programs--trends; Health  care reform --organization and administration; Health facilities --organization and administration; Models, organizational.

Download PDF

Т. Златанова    Анализ на приходите и разходите на практика за първична извънболнична медицинска помощ.  - 8, 2008, № 5, 22-24.

Ключови думи (MEDLINE):   Primary health  care -- economics; Health expenditures; Health  care costs -- statistics and numerical data; Office visits-- statistics and numerical data; Primary health  care -- organization and administration; Primary health  care -- utilization; Practice management, medical --economics.

 Download PDF

Ц. Петрова Готова    Колко изразходва за лекарства населението в Югозападния район за планиране? -  8, 2008, № 5, 25-28.

Ключови думи (MEDLINE):    Drug costs -- statistics and numerical data; Drug utilization -- statistics and numerical data

 Download PDF

Н. Попов    Здравноосигурителните резерви на дружествата за доброволно здравно осигуряване   логика, нормативна уредба и практика. -  8, 2008, № 5, 29-31.

Ключови думи (MEDLINE):   Insurance, health, reimbursement --legislation and jurisprudence; Insurance, health, reimbursement -- trends; Cost of illness; Financing, personal; Insurance, health -- legislation and jurisprudence; Insurance, health – trends.

  Download PDF

А. Жеков   Съвременната болница в публично частното партньорство. -  8, 2008, № 5, 32- 34.

Ключови думи (MEDLINE):   Delivery of health care -- organization and administration; Hospital administration -- methods; Private sector; Public sector.

  Download PDF

Р. Янева    Разлика между реалните разходи за болнично лечение на пациент в хирургична клиника и получената за него цена от НЗОК. -  8, 2008, № 5, 35- 40.

Ключови думи (MEDLINE):   Surgery department, Hospital economics;  Insurance, health, reimbursement – economics; Insurance Coverage.

 Download PDF

Д. Щерева   Анализ разход полза. -  8, 2008, № 5, 41- 42.

Ключови думи (MEDLINE):   Cost-benefit analysis; Efficiency, organizational; Cost savings; Health services research.

 Download PDF

diamond red Собствени проучвания и анализи

 

Ж. Павлова, А. Андреев, Н. Нешева, Л. Афанасиева Болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – недооценен медицински и икономически ресурс. -  8, 2008, № 5, 43- 46.

Ключови думи (MEDLINE):   Hospitals, Convalescent --utilization;  Rehabilitation Centers -- utilization; Patient admission; Subacute care -- utilization; Chronic disease rehabilitation; Hospitals, special -- economics; Health services needs and demand.

 Download PDF

С. Бачев, Т. Златанова, А. Чешмеджиева, Р. Златанова Великова    Ролята на икономическия анализ в обучението по „Икономика на здравеопазването”. - 8, 2008, № 5, 47- 50.

Ключови думи (MEDLINE):   Economics; Costs and cost analysis; Education, graduate; Education, public health professional -- organization and administration.

 Download PDF

Т. Златанова, Р. Златанова Великова   Аспекти на информираност и квалификация при общопрактикуващите лекари.  - 8, 2008, № 5,  8, 2008, № 5, 51-55.

Ключови думи (MEDLINE):   Family Practice -- organization and administration; Diffusion of innovation; ; Professional competence; Physician's practice patterns --statistics and numerical data; Physicians, family -- education; Qualitative research.


Download PDF

Ж. Павлова, В. Лазаров, Ц. Петрова- Готова, Б. Делийска, Л. Афанасиева    Съвременни подходи за икономически анализ и оценка на лечението на болни, страдащи от гломерулонефрит. - 8, 2008, № 5, 56-60.

Ключови думи (MEDLINE):   Glomerulonephriti -- economics; Glomerulonephritis -- drug therapy; Cost of illness; Drug costs.


Download PDF

Н. Велева, К. Кънчева, Д. Статева, К. Статев     Икономическа оценка на слепотата. - 8, 2008, № 5, 61-64.

Ключови думи (MEDLINE):   Blindness -- economics; Blindness -- prevention and control; Cost of illness.


Download PDF

Т. Веков   Оценка на медицинските професионалисти за протичането на здравната реформа.  - 8, 2008, № 5, 65-75.

Ключови думи (MEDLINE):   Attitude of health personnel; Health care reform; Health personnel--psychology; Health services research; Job satisfaction; Organizational objectives.


Download PDF

Д. Димитров   Управленска компетентност на началник отделенията и старшите сестри.   8, 2008, № 5, 76-79.

Ключови думи (MEDLINE):   Health facility administrators; Nurse administrators -- psychology; Leadership ; Professional competence; Efficiency, organizational; Hospitals.

 Download PDF

Л. Дерменджиева,М. Николов, Н. Добрев   Здравната стратегия – поглед от другата страна. -  8, 2008, № 5,80- 82.

Ключови думи (MEDLINE):   Delivery of health care -- organization and administration; Health policy; Health priorities; Costs and cost analysis; Delivery of health care -- economics; Health services accessibility; Health services research; Health status indicators


Download PDF

Д. Шопов    SWOT анализ   основа на програмата за развитие и управление на лечебно заведение.  - 8, 2008, № 5, 83- 86.

Ключови думи (MEDLINE):   Health care surveys -- methods; Needs assessment; Data collection; Program development.


Download PDF

Л. Георгиева, С. Попова     Потребности от първична медицинска помощ на възрастните хора след активно стационарно лечение. -  8, 2008, № 5, 87- 93.

Ключови думи (MEDLINE):   Health services needs and demand; Health services for the aged; Primary health  care -- utilization; Rehabilitation centers; Time factors; Treatment outcome.

 Download PDF

diamond red Научни обзори, съобщения, реферати
 

А. Щерев   Финансиране и разпределение на приходите в лечебните заведения. - 8, 2008, № 5, 94-97.

Ключови думи (MEDLINE):   Resource allocation--economics; Financial management -- methods; Delivery of health care-economics; Health care sector -- organization and administration; Economic competition.


Download PDF

Г. Комитов, С. Генев    Здравната политика и нейните стратегически приоритети в условията на продължаваща реформа   І част. -  8, 2008, № 5, 98 - 102.

Ключови думи (MEDLINE):   Health policy; Health priorities; Marketing of health services.


Download PDF

Н. Лалев    Маркетингова култура в управлението на реформиращото се здравеопазване. -  8, 2008, № 5, 102- 106.

Ключови думи (MEDLINE):   Marketing of health services; Health care reform; Communication; Economic competition.

 Download PDF

С. Александрова   Място на хосписите в системата на здравеопазване.  - 8, 2008, № 5, 107-111.

Ключови думи (MEDLINE):   Hospices-- organization and administration; Hospices -- legislation and jurisprudence; Hospice-Care-- organization and administration; Hospice care-economics; Palliative care --organization and administration; Models, organizational.


Download PDF

С. Христова   Етика на болката при децата. -  8, 2008, № 5, 112-116.

Ключови думи (MEDLINE):   Pain--psychology; Child psychology; Child welfare--ethics; Quality of life; Humanism; Ethics, clinical.


Download PDF

М. Траяноски,В. Лазаревик, В. Спиркоски    Основен пакет от здравни услуги и допълнителни възможности за развитие на здравното осигуряване в Македония. -  8, 2008, № 5, 117- 122.

Ключови думи (MEDLINE):   Insurance, health -- economics; Insurance coverage; Health care reform; Financing,-Personal; Income-; Private-Sector; Macedonia-Republic.

 Download PDF

diamond red
 

Б. Давидов   Колко струва лечението на пациента А.Б.В в болница Х?  - 8, 2008, № 5, 123-126.

Ключови думи (MEDLINE):   Hospital charges--statistics and numerical-data; Hospital costs--statistics and numerical data; Cost control; Critical pathways--organization and administration; Management information systems; Quality assurance, health care economics.

Download PDF
diamond red Нови

 

Принципи в изследванията в сферата на медицината. Под редакцията на М. Марушич.  

 

Т. Попов   К. Шопова   Студентът като субект на обучението. -  8, 2008, № 5, 106.

Download PDF
diamond red Новини и събития

 

5–та годишнина на Катедрата по Икономика на здравеопазването  - 8, 2008, № 5, 2.

Download PDF
diamond red Колона на редактора

 

В. Борисов    Университетските болници – изчезващият ореол. Отново новите стари дебати за УБ. - 8, 2008, № 5, 127-128.

Ключови думи (MEDLINE):   Hospitals, university--organization and administration; Hospitals, university – economics; Faculty,medical -- manpower; Universities--organization and administration; Conflict of interest; Organizational objectives.

 Download PDF

   
Програмата Adobe Reader можете да свалите от този уеб адрес:
Download new and previous versions of Adobe Reader

 

Настоящо издание " Архив " За списанието " Теми и рубрики " Абонамент " За авторите " Редколегия
Полезни връзки " Новости " СДО и курсове към ФОЗ " Английска версия " Към началната страница

 

Registered in
All.bg
Search Bulgarian web-space DIR.BG Search.bg Web.bg