> Полезни връзки
> Съобщения


 

FPH - MU Sofia  

Архив

Том 1, 2009 г. Брой 3

 Е. Шипковенска     Колона  на редактора. – 1, 2009, No 3, 2.

PDF

Позиция

 

1. Единствената идеология, която изповядвам е идеологията на хуманизма – проф. д р Цекомир Воденичаров, дмн – 1, 2009, No 3, 3-6.

PDF

2. Проф. д р Цекомир Воденичаров   Doctor Honoris Causa  на МУ – Пловдив и носител на най голямото отличие Aesculapius на МУ – София – 1, 2009, No 3,  7-9.

Ключови думи (MEDLINE): Awards and prizes; Universities; Schools, public health -- organization and administration.

 PDF 

Международен опит

 

1. Н. Даниилиду, К. Атанасакис, Т. Константинидис, Ж. Папатансиу, Ж. Христов, Дж. Кириополус     Проблеми на достъпа до здравни услуги в Република Гърция. – 1, 2009, No 3, 10-13.

Ключови думи (MEDLINE): Health services accessibility -- organization and administration; Greece.

PDF 

2. Д. Донев   Здравноосигурителна система и финансиране на здравеопазването в република Македония. – 1, 2009, No 3, 14-21.

Ключови думи (MEDLINE): Insurance, health -- statistics and numerical data; Insurance, health --economics; Resource allocation -- organization and administration; Health care reform;   Macedonia (Republic). 

PDF

3. Е. Шипковенска  Изследване и превенция на незаразните хронични заболявания. – 1, 2009, No 3, 22 28.

Ключови думи (MEDLINE): Chronic disease –- prevention and control; Chronic  disease -- epidemiology Cardiovascular diseases-- etiology; Risk factors; Bulgaria; Europe.

PDF

Собствени проучвания и анализи

 

1. С. Спиридонов   Анализ на работния потенциал на частна болница   I част. – 1, 2009, No 3, 29 34.

Ключови думи (MEDLINE):Hospitals, Private -- economics; Hospital administration statistics and numerical data; Personnel staffing and scheduling; Personnel, hospital -- supply and distribution.

 PDF 

2. В. Захов   Обучение и развитие на кариерата – приоритетна област на управление на човешките ресурси. – 1, 2009, No 3, 35 43.

Ключови думи (MEDLINE): Career mobility; Clinical competence; Staff development -- organization and administration; Attitude of health personnel;  Medical staff, hospital -- education; Medical staff, hospital --psychology.

 PDF

3. Б. Дудева   Потребностите за общуване на английски на бъдещите болнични мениджъри. – 1, 2009, No 3, 44 48.

Ключови думи (MEDLINE): Linguistics -- education; Hospital administrators -- education; Curriculum; Students, medical -- psychology;  Questionnaire.

  PDF

4. Ю. Пеева, Ж. Грудева Попова   Информираност за приложението на ортодонтското  лечение. – 1, 2009, No 3, 49 53.

Ключови думи (MEDLINE): Orthodontics; Health knowledge, attitudes, practice; Hematologic diseases --therapy.

 PDF

Научни обзори, съобщения, реферати

 

1. Л. Георгиева    Управление на грижите за здравето на възрастните хора след болнично лечение. – 1, 2009, No 3, 54 57.

Ключови думи (MEDLINE): Health Services for the Aged -- organization and administration; Hospitalization; Patient discharge; Aftercare -- organization and administration;  Aftercare -- methods; Aged.

 PDF 

2. Д. Атанасова   Техники за участие на гражданите при вземането на решения, свързани със здравеопазването в България. – 1, 2009, No 3, 58-64.

Ключовидуми (MEDLINE): Consumer participation; Decision making; Health policy.

  PDF

3. С. Христова   Етични дилеми в биомедицинските изследвания. – 1, 2009, No 3, 65-68.

Ключовидуми (MEDLINE): Biomedical Research ethics; Ethics, research; Patient rights.

 PDF 

4. М. Търновска, М. Мавров, Р. Димова   Рекламата на здравни услуги в българската система на здравеопазване – етични и правни аспекти. – 1, 2009, No 3, 69-74.

Ключови думи (MEDLINE): Marketing of health services -- legislation and jurisprudence; Marketing of health services -- ethics; Ethics, business.

  PDF

5. А. Стоименова, Г. Петрова   Добрата дистрибуторска практика като част от концепцията за управление на качеството във фармацевтичния сектор. – 1, 2009, No 3, 75-84.

Ключови думи (MEDLINE): Pharmaceutical preparations -- supply and distribution;  Commerce -- legislation and jurisprudence; Pharmaceutical services -- standards; Quality control; Quality of health care.

 PDF 

Нови книги

 

1. М. Вуков  За новия учебник " Медицинска информатика" от Ж. Винарова и П. Михова – 1, 2009, No 3, 85.

Ключови думи (MEDLINE): Books; Medical informatics -- education.

 PDF

2. Г. Комитов, С. Генев (автори)   Мениджмънтът на ресурсите – приоритет на здравната реформа. Българската здравната реформа през погледа на пациента и специалиста.– 1, 2009, No 3, 86.

Ключови думи (MEDLINE): Books; Health care reform; Resource allocation -- organization and administration.

 PDF 

3. К. Шопова   Философия и завръщане към себепознанието. - За книгата на Доналд Филип Верин – 1, 2009, No 3, 84.

Ключови думи (MEDLINE): Books; Philosophy.

 PDF 

4. Ц. Воденичаров   За книгата "Управление на сърдечносъдовия риск. Проблеми и перспективи" от М. Дякова –   1, 2009, No 3, 3та корица.

Ключови думи (MEDLINE): Books; Risk factors; Cardiovascular diseases-- epidemiology; Cardiovascular diseases -- prevention and control.

 

5. З. Петрова, Х. Танушев (автори)   Доброволен здравноосигурителен фонд. Финансова   стабилност и устойчивост.   – 1, 2009, No 3, 3та корица.

Ключови думи (MEDLINE): Books; Insurance, health -- economics; Financing, personal.

 

Новини и събития

 

1. 12 май   Международен ден на сестринството  – 1, 2009, No 3, 88.

PDF

2. Предизвикателства пред трансграничното сътрудничество – 1, 2009, No 3, 89.

 PDF 

3. Златна Панация за проф. д р Кънчо Чамов, дм – 1, 2009, No 3, 90.

 PDF 

4. Почетен знак на ФОЗ за проф. д р Елена Шипковенска, дм  – 1, 2009, No 3, 91.

PDF

5. 8 години ФОЗ, МУ София  – 1, 2009, No 3, 92.

PDF

 

За контакти:
     Факултет по Обществено Здраве, МУ – София
     ул. “Бяло Море” № 8, ет.4, 1527 София
     Тел./факс: (02) 9432 – 127 / 304 / 216

    E-mail: