Архив

Том 6, 2006 г., брой 3

diamond Ново! Посетете The Open Medical Institute -

Salzburg Medical Seminars International

 

diamond Международна конференция  "Предизвикателства пред здравеопазването в разширена Европа - опит на държавите-членки и перспективи пред асоциираните държави”

 

Позиция

 

Ц. Воденичаров   Десетте принципа на медика и мениджъра - 6, 2006, № 3, 1-3.

Актуално интервю

 

Интервю с проф д-р Николай Цанков,  Декан на Медицински факултет, МУ - София - 6, 2006, № 3, 3-4.

Пълен текст

Изследвания, анализи, обзори

 

А. Тачов   Тенденции в развитието и финансирането на болниците в съвременните условия - 6, 2006, № 3, 5-11.

.

Д. Стойков и  Д. Гонкова   Проблеми на управлението на Университетска болница "Д-р Георги Странски", Плевен - 6, 2006, № 3, 12-16.

 

Д. Чаръкчиев, А. Димитров, М. Николов   "Клиничните пътеки" в България и в чужбина . - 6, 2006, № 3, 17-22.

 

А. Жеков   Общественото здраве и глобализацията в исторически план - 6, 2006, № 3, 22-30.

.

И Димитров и  Д. Танева   Динамични промени в естественото движение на населението на пловдивска област за периода 1990-2003 г. - 6, 2006, № 3, 27-31.

.

И. Стамболова   Мониторинг на дейността на медицинската сестра в първичната медицинска помощ. - 6, 2006, № 3, 32-35.

Е. Димитрова    Пациентите за качеството на професионалната подготовка на студентите - медицински сестри - 6, 2006, № 3, 36-41.

.

Т. Попов   Преподавателят през погледа на студентите - 6, 2006, № 3, 42-48.

.

Д. Велкова и К. Любомирова   Невропсихологични ефекти и усещане за здравен риск при работници, експонирани на химични вредности - 6, 2006, № 3, 49-54.

.

Здравна икономика

 

Г. Христов   Покрива ли цената на клиничната пътека разходите за болнично лечение на астматици - 6, 2006, № 3, 55-63.

.

Клиничен мениджмънт

 

Н. Рибарова    Обучението на медицинските кадри - решаващ момент за превенцията и контрола на нозокомиалните инфекции - 6, 2006, № 3, 64-66.

.

В. Пройчев и М. Стоянова    Социално-медицински аспект на оперативното лечение пи фрактури на латералното тибиално плато. - 6, 2006, № 3, 67-69.

.

Проблемна лекция - Дискусионен клуб

В. Борисов   Болницата на бъдещето - стратегически предизвикателства - 6, 2006, № 3, 70-75.

Актуална научна информация - нови книги

..

Р. Трашлиев   Отзив за книгата на З. Савова  "Анорексия и булимия - болести на съвремието" - 6, 2006, № 3, 76.

Събития и факти, научни прояви

Проект за здравна стратегия - необходимост от широк обществен дебат  - 6, 2006, № 3, c. 66.

Регионална конференция   за перспективи на обучението по обществено здраве, 18-21 май 2006, Охрид, Македония - 6, 2006, № 3, c. 76.

 Международна конференция  "Предизвикателства пред здравеопазването в разширена Европа - опит на държавите-членки и перспективи пред асоциираните държави” - 29.09 - 01.10.2006, Слънчев бряг, България - 6, 2006, № 3, 77-78.

Общо събрание на националното сдружение за здравна политика и мениджмънт  - 6, 2006, № 3,  с. 78.

Пълен текст

Пет години Факултет по обществено здраве - кратка история и фото-галерия - 6, 2006, № 3,  с. 79-80.

Не пропускайте да видите!!!

На разположение на web-страницата на PH-SEE се намира нова книга в PDF формат, участие в която имат и български учени. Тя може да бъде видяна на адрес: http://www.snz.hr/ph-see/

Директна връзка може да се осъществи на адрес
http://www.snz.hr/ph-see/publications.htm (13MB)
За сваляне на информация се изисква потребителска парола.

 

Не пропускайте да посетите!!!

eureth.net        етика в медицината и биотехнологията

Европейска информационна мрежа с българско участие

 

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV, ЗОФ "Здраве" АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен секретар: Ас. д-р Марияна Дякова
Тел./Факс:
02 931-04-21
E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: