Архив

FOZ-smal
    Том 7, 2007 г., брой 4
ZM-Logo
   

Позиция

 

 В. Борисов   Лекарят между етиката и икономиката  - 7, 2007, №4, 3-5.

Ключови думи  (MEDLINE):  Delivery of health care--ethics; Delivery of health care--economics; Professional role; Practice manangement.

Download

diamond-red Актуално интервю

 

Стивън Райт   Европейска инвестиционна банка    - 7, 2007, №4, 6-7.

Ключови думи  (MEDLINE):   Delivery of health care--organization and administration; Delivery of health care--economics; Health care financing; Financial management, hospital--methods.

Download
diamond-red Собствени проучвания и анализи  

И. Дончев, , И. Баташки, Д. Шопов и Р. Стефанов    Психоклимат в хирургичните отделения на българска и германски болници  - 7, 2007, №4, 8-12.

Ключови думи  (MEDLINE): Surgery-manpower; Physicians-psychology; Attitude of health personnel; Interdepartmental relations; Patient care team-- organization and administration.

Download

А. Жеков   Ролевите типове като структурни елементи на управленския екип в болницата  - 7, 2007, № 4,   13-15.

Ключови думи  ( MEDLINE): Hospital administrators--psychology; Hospitals--organization and administration; Professional role; Interdepartmental relations.

DownloadР

М. Стойкова, М. М. Льочкова и М. Семерджиева    Мнение на студентите относно новите репродуктивни технологии  - 7, 2007, № 4,  16-20.

Ключови думи (MEDLINE): Students, health occupations--psychology; Infertility--therapy; Reproductive techniques, assisted--psychology; Reproductive techniques, assisted --utilization; Questionaires.

Download

С. Младенова     Студентите от специалността "Здравни грижи " за необходимостта от здравно образование в българските училища.  - 7, 2007,
4,   21-24.

Ключови думи (MEDLINE): Students, nursing -- psychology ; Health education--manpower; Needs assessment; Adolescents; Schools; Questionaires.

Download

В. Петков и Н. Попов    Новите технологии в помощ при обучението на студентите по здравен мениджмънт  - 7, 2007, №4,  25-28.

Ключови думи  (MEDLINE): Education, public health professional-- organization and administration; Problem-based learning--methods; Students, public health--psychology; Computer communication networks--utilization.

Download

З. Радионова    Сравнителна оценка на учебния процес в традиционна и интегрирана проблемно-базирана програма чрез бюджета на времето  - 7, 2007, №4, 29-33.

Ключови думи  (MEDLINE):  Problem-based learning; Educational measurement; Clinical competence--standards; Curriculum--standards; Time factors.

Download
diamond-red Научни обзори, съобщения, реферати  

Ж. Грудева-Попова   Особености на финансовия мениджмънт в болничната система   - 7, 2007, №4, 34-37.

Ключови думи  (MEDLINE):  Financial management, hospital--economics; Financial management, hospital -- organization and administration; Delivery of health care -- organization and administration; Delivery of Health care--economics;  Organizational policy.

Download

Ц. Валентинова    Управление мотивацията на персонала    - 7, 2007, №4, 40-41.

Ключови думи  (MEDLINE): Workplace-psychology; Motivation; Personnel management.

Download

Г. Петков и С. Пъпанов     Върху диетичното хранене на болни с бета-таласемия .  - 7, 2007, №4, 42-47.  

Ключови думи  (MEDLINE): Beta-thalassemia--diet therapy; Dietary supplements--standards; Magnesium--therapeutic use; Iron, dietary--administration and dosage;  Antioxidants-therapeutic use; Vitamins--administration and dosage.

Download

Д. Сиджимова и М. Дякова    Актуално съдържание на медицинския периодичен печат в България.    - 7, 2007, №4, 48-51.

Ключови думи  (MEDLINE) : Periodicals-history; Periodicals--statistics and numerical data; Medicine.

Download

М. Радева   Държавна политика за защита при бедствия и управление на кризи    - 7, 2007, №4, 52-57.

Ключови думи  (MEDLINE) Disasters; Emergency medical services--organization and administration; Politics-; Public health administration--legislation and jurisprudence; Disaster planning--legislation and jurisprudence; Public health practice--legislation and jurisprudence; Program development.

Download

М. Траяноски и В. Лазаревик    Пазарът в здравеопазването - цени и ценообразуване в здравеопазването .   - 7, 2007, №4, 58-62.

Ключови думи  (MEDLINE): Marketing of health services--organization and administration.

Download

Р. Казаков   Предизвикателства пред ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти в ЕС  - 7, 2007, №4, 63-72.

Ключови думи  ( MEDLINE):  Pharmaceutical preparations-economics; Drug costs--trends; Insurance, pharmaceutical services--economics;  Insurance, health, reimbursement--economics; European Union.

Download
diamond-red Нови книги  

Т. Попов    „Етиката в българското здравеопазване" - значим труд с измерения в бъдещата научна дейност (рецензия)    - 7, 2007, №4, 89

Ключови думи  ( MEDLINE):  Books; Ethics, medical; Delivery of health services.

 
diamond-red Новини и събития  

Кръгла маса с международно участие   „Шест години Факултет по обществено здраве"  - 7, 2007, №4, 68-69.  

Download

70 години от основаването на хирургично отделение еждународен в УМБАЛ "Царица Йоанна" и 55 години от създаването на академично звено по хирургия  - 7, 2007, № 4, с. 70. 

Download

Предстоящи световни научни конгреси и конференции по проблемите на здравеопазавнето през месеците септември и октомври 2007 г.  - 7, 2007, №4, с. 70. 

Download

Колона на редактора

 

В. Борисов  Новите фенове на Семашко. Здравната реформа срещу реформаторите - V 7, 2007, № 4, 71-72.

Ключови думи  (MEDLINE):Health care reform--economics; Health care reform--methods; Health care sector--organization and administration.

Download

Програмата Adobe Reader можете да свалите от този уеб адрес:
Download new and previous versions of Adobe Reader

Адреси:

 

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV, ЗОФ "Здраве" АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Тел./Факс: 02 931-04-21

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси:

 
 

Woerwag_Logo