Архив

Том 4, 2004 г., брой 6

Тържествена промоция на Факултета по обществено здраве -
    
връчване дипломите на бакалаври по специалността "Здравни грижи"
     и   магистри по специалността "Обществено здраве и здравен
     мениджмънт" - 4, 2004, № 6, 3.

Кръгла маса

 

К. Чамов   Кръгла маса с международно участие по проблемите на здравната политика и здравния мениджмънт - 4, 2004, № 6, 4-5.

У. Лаазер (Германия)   Относно реабилитацията на общественото здраве в Югоизточна Европа и нуждата от регионално сътрудничество - 4, 2004, № 6, 6-9.

Ж. Серо (Франция)   Системи на здравеопазване и здравен мениджмънт: развитие на болничната система във Франция - 4, 2004, № 6, 10-13.

Изследвания, анализи, обзори

Ж. Христов   Основни стресогенни фактори при лекари и сила на тяхното действие - 4, 2004, № 6, 14-19.

В. Петкова, А. Антонова, Зл. Димитрова   Фармацевтичните грижи и самолечение - 4, 2004, № 6, 20-26.

П. Иванова   Връзките с обществеността и приоритетите в здравеопазването - 4, 2004, № 6, 27-29.

Т. Бенишева, Н. Събев    Планиране и организация при разработване на нормативни актове в здравния и лекарствен сектор за системата на общественото здраве - 4, 2004, № 6, 30-38.

Н. Кръстева    Организация на личния труд на главна медицинска сестра - 4, 2004, № 6, 39-44.

Здравна икономика

К. Любомирова   Калкулиране на икономическата полза от намаляване на концентрацията на манган във въздуха ( Реферат на публикация на Б. Вайс, Университет Рочестър, САЩ) - 4, 2004, № 6, 45-48.

А. Басаров   Недоразуменията на здравната реформа и колективното трудово договаряне - 4, 2004, № 6, 49-54.

Клиничен мениджмънт

А. Попхаритов, Й. Йовчев, Ф. Хаджипетков,, Й. Вучков, Ат. Матев, Ст. Николов, Ив. Овчаров    Икономически аспекти на лапароскопската холецистектомия при пациенти с остър холецистит - 4, 2004, № 6, 55-61.

По света - Събития и факти

С. Александрова    За 15-тия Световен Конгрес по Медицинско Право - 4, 2004, № 6, 62-64.

 

 

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1164 София
бул. Христо Смирненски № 11, етаж V,

Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен секретар: Ас. д-р Янка Проданова
Тел./Факс:(02) 865-91-29

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: