Архив

Том 4, 2004 г., брой 3

Позиция  

Ц. Воденичаров   Седмата разлика между медика и мениджъра - 4, 2004, № 3, 2-3.

Изследвания, анализи, обзори

Зл. Петрова, В. Калайджиева, В. Младенова   Ръководство по мониториране на качеството в здравеопазването и медицински одит - 4, 2004, № 3, 4-26.

Зл. Петрова, А. Стоянов    Методика за изготвяне на сборна оценка на качеството на лечебните заведения - 4, 2004, № 3, 27-32.

Зл. Петрова. В. Младенова, Л. Герзилова    Качество на болничната медицинска помощ през погледа на пациенти и лекари  - 4, 2004, № 3, 33-37.

Здравна икономика
.

Цв. Зафирова, Е. Тонкова    Стратегиите в маркетинговия план за акредитация на лечебните заведения  - 4, 2004, № 3, 38-41.

А. Басаров    Схеми за разпределение на допълнителните финансови средства от Здравноосигурителната каса за трудови възнаграждения в болничните лечебни заведения - 4, 2004, № 3, 42-45.

Клиничен мениджмънт
.

И Колева. Е Илиева, Р. Йошинов, Д. Кръшков. Д. Йонова    Клиничен алгоритъм за физикална терапия и рехабилитация при болни с увреди на централната нервна система - 4, 2004, № 3, 46-53.

Национална среща: Качествена диализа – качествен начин на живот" гр. Хисаря, 12 – 14 март 2004 г. - 4, 2004, № 3, 54-55.

Ц. Балдев, Cm. Кривошиев    Изследване на биосъвместимостта на различни концентрати за хемодиализа - 4, 2004, № 3, 56-60.

Дискусионен клуб

Зл. Петрова   Кой да е отговорен за качеството на медицинската помощ? - 4, 2004, № 3, 61-63.

..

 
 

 

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1164 София
бул. Христо Смирненски № 11, етаж V,

Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен секретар: Ас. д-р Янка Проданова
Тел./Факс:(02) 865-91-29

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: