Архив

Том 3, 2003 г., брой 1

Позиция

Ц. Воденичаров    - Разликите между медика и мениджъра. 3, 2003, № 1, 1-2.

Изследвания, анализи, обзори

Ц. Воденичаров, С. Попова - Обучeниетo по здравен мениджмънт: мода или необходимост? Здравният мениджър - новите предизвикателства. 3, 2003, № 1, 5-7.

Зл. Петрова  - Ролята на националната здравноосигурителна каса в политиката за качеството на здравеопазването: въвеждане на мониториране в здравеопазването. 3, 2003, № 1, 8-12.

Зл. Петрова - Ролята на националната здравноосигурителна каса в политиката за качеството на здравеопазването: медицинският одит в процеса на подобряване на качеството в здравеопазването. 3, 2003, № 1, 13-17.

Хp. Живкова  - Клонирането – етични проблеми. 3, 2003, № 1, 18-23.

Л. Чакърова-Гатева - Многопрофесионално медицинско образование. 3, 2003, № 1, 24-26.

К. Шопова - Акценти в промоцията на здравето. 3, 2003, № 1, 27-33.

П. Балканска, Л. Томов  - Съвременни подходи в медицинското и социалното обслужване на възрастнаи пациенти с дементен синдром. 3, 2003, № 1, 34-39.

Л. Чакърова-Гатева - Непрекъснато  медицинското образование. 3, 2003, № 1, 40-44.

Бизнес и предприемачество в здравеопазването

 

Б. Давидов - Местното самоуправление и здравеопазването: от реторика към икономически подходи. Размисли на икономиста. 3, 2003, № 1, 45-49.

Н. Ананощев  - Организационни и управленски модели на трудовата медицина. 3, 2003, № 1, 50-52.

Дискусионен клуб 

Б. Давидов - Местното самоуправление и здравеопазването: от реторика към икономически подходи. Размисли на икономиста. 3, 2003, № 1, 45-49.

Д. Кръшков - Медицинската услуга: експертиза за икономичност (Реферат).  3, 2003, № 1, 53-55.

Д. Кръшков - Концептуалният метод на системния подход към експертизата на качеството на медицинската помощ (Реферат).  3, 2003, № 1, 56-57.

 По света - събития и факти

 

Хр. Алексиева  - Принципи на германската медицинска асоциация, засягащи терминалните медицински грижи (Превод). 3, 2003, № 1, 58-60.

Нови книги 3, 2003, № 1, 61-62.

 

Инструкция за авторите 3, 2003, № 1, 63.

 

.

Пълни текстове на публикациите можете да получите на адреса на редакцията или по електронен път на посочените по-долу електронни адреси. Те могат да Ви бъдат доставени по пощата като ксеркопие с наложен платеж или на посочен от Вас e-mail адрес като файл, след превод на сумата на посочения по-долу банков адрес или заплащане в редакцията.

Цена на страница:

- Ксерксно копие: 0,25 лв на страница;
- По e-mail като файл във формат PDF, RTF или DOC (по желание на заявителя): 0,75 лв на страница.

Банков адрес:

София, ОББ - клон Княгиня Мария Луиза 70, ДАК ЕООД, банкова сметка 1010932816 код 20084232

Адрес на редакцията:

1202 София
бул. Мария Луиза 92, IV етаж, ЗОФ “Здраве” АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Офис на главния редактор
Счетоводство - Е. Лефтерова
Тел. / Факс: (02) 931-04-21

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: