Архив

FOZ-smal
    Том 7, 2007 г., брой 2
ZM-Logo
   

Позиция

 

 С. Николов   За европейското фармацевтично образование в България  - 7, 2007, № 2, 3-6.

Ключови думи  (MEDLINE):  Education, pharmacy--standards; Europe; Pharmacists; Professional role.

Download

Собствени проучвания и анализи

 

А. Кехайов   Някои аспекти на изграждане на капацитета на здравеопазването в Р. България в условия на членство в Европейската общност   - 7, 2007, № 2, 7-10.

Ключови думи  (MEDLINE):   Delivery of health care--organization and administration; Delivery of health care--standards; Health policy; National health programs--organization and administration.

Download

А. Щерев   Митове в българското здравеопазване - 7, 2007, № 2, 11-17.

Ключови думи  (MEDLINE): Health care reform--organization and administration; Quality of health care--organization and administration; Public opinion; Mythology--psychology.

Download

К. Чамов   Бенчмаркингът като здравно-политическа технология - 7, 2007, № 2,   18-25.

Ключови думи  ( MEDLINE): Benchmarking--methods; Benchmarking--standards; Benchmarking--utilization; Health policy.

DownloadР

Л. Спасов   Оскъдни ресурси за трансплатационни процедури при нарастващи потребности от трансплантация на органи  - 7, 2007, № 2,  26-29.

Ключови думи (MEDLINE): Transplantation--economics;  Transplantation--ethics;  Fees and charges; Financial support; Public policy;  Tissue donors--psychology.

Download

И. Баташки, Н. Ананощев    Болничен продукт в УМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив – измерители и подходи за определяне на разходите  - 7, 2007,
2,
  30-36.

Ключови думи (MEDLINE): Hospitals, university--economics; Hospitals, university--utilization; Hospital costs; Cost and cost  analysis.

Download

З. Петрова    Оценка на качеството на болничната помощ през погледа на пациенти и лекари - ІІ част  - 7, 2007, № 2,  37-44.

Ключови думи  (MEDLINE): Quality of health care; Hospital costs; Health services needs and demand; Patient satisfaction; Medical staff, hospital-- psychology;   Organizational case studies; Questionnaires.

Download

Л. Спасов, К. Чамов, М Дякова   Неравнопоставеност в реформиращата се българска здравна система през периода 1990 – 2000г.   - 7, 2007, № 2, 45-49.

Ключови думи  (MEDLINE):  Health care reform-legislation-and-jurisprudence; Health care reform-- organization and administration; Socioeconomic factors; Social values; Health services research.

Download

И. Баташки   Икономическият анализ като основа за повишаване качеството на болничния продукт.   - 7, 2007, № 2, 50-58.

Ключови думи  (MEDLINE): Fee schedules;  Financial management, hospital--methods; Cost-benefit analysis; Hospital costs; Decision trees.

Download

С. Вълкова, А. Велкова   Влияние на някои дерматологични заболявания върху качеството на живот   - 7, 2007, № 2, 59-63.

Ключови думи  (MEDLINE): Sickness impact profile; Quality of life; Skin diseases--psychology; Chronic disease; Age factors; Sex factors.

Download

Д. Танева   Сексуална култура и поведение на студентите от медицински колеж   - 7, 2007, № 2, 64-69.

Ключови думи  (MEDLINE):Sexual behavior--psychology; Health knowledge, attitudes, practice;  Risk taking; Students, nursing--psychology; Questionnaires.

Download

Научни обзори, съобщения, реферати

 

Ж. Грудева-Попова    Финансов мениджмънт в болничната система – възможни подходи при въвеждането му.  - 7, 2007, № 2, 70-73.  

Ключови думи  (MEDLINE) Financial management, hospital--methods; Financial management, hospital--organization and administration.

Download

Л. Спасов, М. Дякова    Стратегии за намаляване на неравенството в здравеопазването – опитът на някои европейски страни.    - 7, 2007, № 2, 74-80.

Ключови думи  (MEDLINE) Health status; Health services accessibility;  National health programs; Socioeconomic factors; Europe.

Download

Ж. Винарова, П. Михова, И. Пенджуров   Ролята на интердисциплинарния екип в здравния мениджмънт   - 7, 2007, № 2, 81-84.

Ключови думи  (MEDLINE) Public health administration; Patient care team--organization and administration; Interdisciplinary communication; Public health informatics; Professional role; Program development.

Download

Д. Сиджимова   Реклама на лекарствени продукти.   - 7, 2007, № 2, 85-88.

Ключови думи  (MEDLINE) Advertising--legislation and jurisprudence;   Advertising--methods; Drug industry; Pharmaceutical preparations; Fraud.

Download

Нови книги

 

П. Паризов    „Принципи и методика на обучението” - рецензия    - 7, 2007, № 2, 89

Ключови думи  ( MEDLINE):  Books; Education.

Download

Новини и събития

 

НСЗПМ – пролетен семинар  - 7, 2007, № 2, 6.

Download

Семинар   „Лекарствената политика, лекарствени процедури в ЕС”, 18-19 април 2007, София   - 7, 2007, № 2, c. 2, cc. 89-97.

Ключови думи  (MEDLINE) Legislation, drug; Health policy;  European Union; Congressess.

Download

Конференция   „Етиката в Българското здравеопазване”, 19-20 април 2007, София    - 7, 2007, № 2, c. 2, cc. 98-100.

Ключови думи  (MEDLINE) Ethics, medical; Congressess.

Download

Честване на Медицински Университет – София, 7 април 2007   - 7, 2007, № 2, 101.
 

Download

Втора национална конференция  „Финансиране и кредитиране в здравеопазването – публично-частни партньорства”, 17-18 април, Пловдив  - 7, 2007, № 2, 102.
 

Download

17 Май – Международен ден на хипертонията  - 7, 2007, № 2, 103.
 

Download

Сребърна Panacea за проф. Д-р Стефан Гладилов – Катедра по икономика на здравеопазването, ФОЗ – София  - 7, 2007, № 2, 105.
 

Download

Колона на редактора

 

В. Борисов   Загадъчният термин “Съсловие”.   - 7, 2007, № 2, 103-104.

Download

Програмата Adobe Reader можете да свалите от този уеб адрес:
Download new and previous versions of Adobe Reader

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV, ЗОФ "Здраве" АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Тел./Факс:
02 931-04-21
E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси:

 
Кампания за подкрепа на българските медици в Либия

Woerwag_Logo

Workshop April 2007