Настоящо издание

FOZ-smal
    Том 7, 2007 г., брой 6
ZM-Logo
Happy New Year!
Честита Коледа и щастлива Нова Година на всички читатели!
 

diamond-red Позиция

 

М. Горанов    „Джипитата” са специалисти по извънболнична медицина  –  7, 2007, No 6, 3-6.

Ключови думи  (MEDLINE):  Physicians, family; Ambulatory care; Practice management, medical--trends; Physician's practice patterns.

Download
diamond-red Актуално интервю  

Изпълнителният директор на болница „Пирогов” доц. Димитър Раденовски пред списание „Здравен мениджмънт” .–  7, 2007, No 6, 7-9.

Ключови думи  (MEDLINE):  Hospitals--organization and administration; Emergency medical services; Hospitalization--economics; Personnel management.

Download

diamond-red Собствени проучвания и анализи

 

З. Петровa    Качеството - приоритет или псевдоприоритет в условията на реформиращо се здравеопазване? - част ІІ –  7, 2007, No 6, 10-21.

Ключови думи  (MEDLINE):   Quality of health care--standards; Critical pathways--utilization; Health priorities; Health services research; Health care reform.

Download

Д. Шопов, И. Баташки, Д. Танева, Р. Стефанов    Вътрешен ред в терапевтичните отделения на многопрофилна болница за активно лечение –  7, 2007, No 6, 22-27.

Ключови думи  (MEDLINE):  Efficiency, organizational--statistics and numerical data; Hospitals--organization and administration; Hospital departments; Internal medicine; Outcome and process assessment–health care -- organization and administration; Questionnaires..

Download

Г. Чанева    Болнични условия и качество на грижите   –  7, 2007, No 6, 28-31.

Ключови думи  (MEDLINE): Hospitals--organization and administration; Quality of healthcare; Materials management hospital; Nursing--methods; Nursing--standards.

DownloadР

.Ж. Христов, Т. Стоев, Д. Христова, Д. Димитрова, А. Тодорова     Въздействие на условията на труд върху психофизиологичното състояние на миньорите   –  7, 2007, No 6, 32-36.

Ключови думи (MEDLINE): Workplace; Job description; Mining--manpower; Risk factors; Health status; Occupational diseases --  prevention and control.

Download

И. Бонев, Е. Радев    Повишаването на удовлетвореността от труда чрез модифициране на социалната среда – един подход за усъвършенстване на лидерските роли на мениджъра - II.     –  7, 2007, No 6, 37-39.

Ключови думи (MEDLINE): Work; Job satisfaction; Leadership--psychology; Interpersonal relations; Professional rolе.

Download

Г. Петрова, Т. Попов    Мотивация за обучение при студенти по специалността „Управление на здравните грижи” –  7, 2007, No 6, 40-43.

Ключови думи  (MEDLINE): Students, nursing--psychology; Teaching-methods; Motivation; Learning.

Download

В. Петков, Н. Попов, Р. Златанова    Резултати от пилотния проект по ИКТ базирано обучение на студентите от ФОЗ, МУ-София.   Сработване на екипите и придобити полезни знания и умения  –  7, 2007, No 6, 44-50.

Ключови думи  (MEDLINE): Education, distance--organization and administration; Education, public health professional--organization and administration; Students, public health--psychology; Interpersonal relations; Computer communication networks.

Download

Г. Саров, М. Сарова    Роля на родителите за редовното пушенe сред  средношколците. –  7, 2007, No 6, 51-55.

Ключови думи  (MEDLINE): Smoking-epidemiology; Parent-child relations; Adolescent behavior, Social support.

Download
diamond-red Научни обзори, съобщения, реферати  

М. Дякова   Глобален социално-икономически товар от сърдечносъдови заболявания и някои рискови фактори – част ІІ  –  7, 2007, No 6, 56-63.

Ключови думи  (MEDLINE): Cardiovascular diseases--epidemiology; Cardiovascular diseases--complication; Risk factors; Socioeconomic factors; Cost of illness.

Download

И. Стамболова    Клинично мислене и сестрински процес   –  7, 2007, No 6, 64-67.

Ключови думи  (MEDLINE): Thinking; Clinical competence; Nursing process--organization and administration.

Download

М. Стойкова, В. Михайлова    Потребност от обучение на населението и денталните лекари за превенция и ранно откриване на рак в устната кухина  –  7, 2007, No 6, 68-72.

Ключови думи  (MEDLINE):
Mouth neoplasms--prevention and control; Dentist--psychology; Dentists--education; Patients education; Health promotion.

Download

С. Максимова    Възрастните хора и здравната реформа  –  7, 2007, No 6, 73-77.

Ключови думи  (MEDLINE): Aged--psychology; Aged--physiology; Health services  for the aged; Health services needs and demand.

Download

Т. Тасев    Ресурсът време в здравеопазването – необходимост от мениджмънт  –  7, 2007, No 6, 78-79.

Ключови думи  (MEDLINE): Time factors; Public health--organization and administration; Practice management, medical--trends; Physician's practice patterns.

Download
diamond-red Дискусионен клуб  

В. Борисов, Н. Данова    Здравната информация в България – нужда от неотложни промени  –  7, 2007, No 6, 80-88.

Ключови думи  (MEDLINE): Demography; Health surveys; Information dissemination; Medical records – statistic s and numerical data; Health care reform.

Download

diamond-red Нови книги

 

С. Гладилов   „Методи за икономическа оценка на здравни програми” от М. Драмънд, Б. О`Брайън, Г. Стодарт, и Дж. Торънс. Анотация на книга. –  7, 2007, No 6, 89.

Ключови думи  (MEDLINE):  Books; Program evaluation; Evaluation studies; Health economics; Health services--organization and administration.

 

Новини и събития

 

Звание „Лекар на годината” за член кор. проф. д-р Владимир Овчаров - ректор на Медицински университет – София  –  7, 2007, No 6, с. 2.

Download

Почетен знак на БЛС за проф. д-р Елена Шипковенска, зам. декан на Факултета по обществено здраве, МУ-София  –  7, 2007, No 6, с 2, с 83.

Download

Втора студентска конференция по обществено здраве за Югоизточна Европа. 18-20 октомври 2007 г., Букурещ  –  7, 2007, No 6, с. 84.

Download

Юбилейна научна конференция – 25 години Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора  –  7, 2007, No 6, с. 85.

Download

Колона на редактора

 

В. Борисов   ОПЛ - самотният воин (време за откровение).–  7, 2007, No 6, 87-88.

Ключови думи  (MEDLINE): Physicians, family; Physician's practice patterns; Role; Health care reform.

Download

Програмата Adobe Reader можете да свалите от този уеб адрес:
Download new and previous versions of Adobe Reader

Адреси:

 

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV, ЗОФ "Здраве" АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Тел./Факс: 02 931-04-21

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси:


 

Woerwag_Logo