Архив

Том 4, 2004 г., брой 2

Позиция

 

Ц. Воденичаров    Шестата разлика между медика и мениджъра - 4, 2004, № 2, 3-5.

 

Интервю

.

А. Кехайов    Българският лекар заслужава достойно място в обществото - 4, 2004, № 2, 6-7.

 

Изследвания, анализи, обзори

.

Л. Чакърова-Гатева   Общественото здраве в Европа в сравнение със САЩ - 4, 2004, № 2, 8-13.

Ж. Сурчева   Трудовата мотивация -  обзор върху някои теоретични постановки (продължение от брой 5, 2003 г.) - 4, 2004, № 2, 14-21.

П. Христова   Социални неравенства в смъртността - 4, 2004, № 2, 22-24.

П. Маринова    Професионални компетентност и компетенции - 4, 2004, № 2, 25-28.

П. Иванова    Поглед към европейските тенденции в пъблик рилейшънс - 4, 2004, № 2, 29-31.

С. Попова, К. Шопова    Психосоциално благополучие на българската жена - 4, 2004, № 2, 32-36.

Здравна икономика

Б. Давидов    Сравнителен анализ на модели за финансиране на медицински услуги: философия и технология (Продължение III ) - 4, 2004, № 2, 37-42.

Ц. Петрова, Ж. Павлова    Цени и ценообразуване в болниците - 4, 2004, № 2, 43-47.

 Клиничен мениджмънт

Кр. Калинова, К. Костов, Е. Лефтеров, А. Атанасов    Краткосрочна хирургия при рутинни операции - алтернатива на еднодневната хирургия - 4, 2004, № 2, 48-49.

Ст. Раданов    Нарушения при обслужването на здравноосигурените лица - 4, 2004, № 2, 50-54.

..

Актуална лекция

Г. Ранчов    Теория на системите в управление на здравеопазването - 4, 2004, № 2, 55-59.

.

Дискусионен клуб

М. Владимирова    Приватизация, регулиране и пазар в здравеопазването - 4, 2004, № 2, 60-63.

Престижна награда - връчване на наградата PANACEA на проф. В. Борисов - 4, 2004, № 2, 65.

 

.
 

 

Адреси

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София

1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV,

ЗОФ "Здраве" АД

Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен редактор
Тел.
: (02) 9432-389
Факс: (02) 9432-127
GSM: 0888-651-683

E-Mail: [email protected]

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: