> Полезни връзки
> Издания - пълен текст
> Съобщения


 

FPH - MU Sofia  

Архив

Том 1, 2009 г. Брой 4
 Е. Шипковенска     Колона  на редактора. – 1, 2009, No 4, 2. PDF
Позиция  

1. Ц. Воденичаров   Здравна политика, базирана на доказателства.   – 1, 2009, No 4, 3 - 8.

Ключови думи (MEDLINE):  Health  policy -- trends; Health priorities -- trends; Evidence-based  medicine -- methods.


PDF

Собствени проучвания и анализи

 

1. М. Дякова, С. Спиридонов, Х. Матеев     Болничен мениджмънт на острия коронарен синдром. – 1, 2009, No 4, 9 - 15.

Ключови думи (MEDLINE):  Сoronary  disease -- complications; Coronary disease -- mortality; Coronary  disease -- drug therapy; Myocardial infarction -- mortality; Acute disease; Risk factors; Hospitalization.


PDF

2. С. Спиридонов     Анализ на болничния работен потенциал – финансови и информационни ресурси. II част. – 1, 2009, No 4, 16 - 22.

Ключови думи (MEDLINE):  Delivery of health care -- organization and administration; Hospital  administration -- methods; Patient care team -- organization and administration; Hospitals, private -- organization and administration; Hospitals, private -- utilization; Hospitals, private -- statistics  and  numerical  data; Private practice -- economics.


PDF

Научни обзори, съобщения, реферати

 

1. Д. Сиджимова, В. Борисов   Информационният дефицит в управлението на здравната реформа. – 1, 2009, No 4, 23 - 26.

Ключови думи (MEDLINE):  Health care reform -- organization  and  administration; Policy making; Information dissemination; Management information systems; Consumer  satisfaction; Public opinion; Health care surveys.


PDF

2. А. Жеков    Здраве и икономика. – 1, 2009, No 4, 27 - 33.

Ключови думи (MEDLINE):  Socioeconomic  Factors; Health status; Health services -- economics; Public health -- economics; Longevity.


PDF

3. М. Радева   Здравната система – функции и структура. – 1, 2009, No 4, 34 - 37.

Ключови думи (MEDLINE):  Delivery of health care; Health services; Health policy.

PDF

4. П. Манчева, В. Маджова, А. Забунов, С. Христова      Същност и значение на инвалидността в контекста  на общата медицинска практика. – 1, 2009, No 4, 38 - 42.

Ключови думи (MEDLINE):  Family practice -- organization  and  administration;  Insurance,  health; Physician's  role; Sick  Leave; Disability  evaluation; Work capacity  evaluation.


PDF

5. Цв. Валентинова, М. Горанов, М. Балашкова   Специализацията по обща медицина – перспективи и предизвикателства. – 1, 2009, No 4, 43 - 44.

Ключови думи (MEDLINE):  Education, medical -- organization and administration; Family practice -- education; Internship  and  residency; Family practice -- trends; Needs assessment.


PDF

6. Л. Чакърова, Ф. Реебергер    Обучението по обществено здраве в Германия.   – 1, 2009, No 4, 45 - 48.

Ключови думи (MEDLINE):  Education,  public health professional -- methods; Education,  public  health  professional -- organization  and  administration; Germany.


PDF

7. К. Русева    Нова предприемаческа култура и управление  в специализираните болници за рехабилитация. – 1, 2009, No 4, 49 - 53.

Ключови думи (MEDLINE):  Hospitals, special -- organization and administration; Rehabilitation centers -- organization  and  administration,  Health  services  research; Hospitals, special -- economics; Rehabilitation  centers -- economics; Organizational  culture, Power --  psychology.


PDF

8. И. Димитров, И. Баташки, Д. Шопов, Д. Танева, Р. Стефанов   Модел за управление на качеството на болничното обслужване. – 1, 2009, No 4, 54 - 57.

Ключови думи (MEDLINE):  Health care reform -- methods; Quality of health care -- organization  and  administration; Models, organizational; Organizational innovation.


PDF

9. М. Георгиева, М. Габровска, Д. Димитров     Николай Иванович Пирогов – велик руски хирург и анатом (1810  1881). – 1, 2009, No 4, 58 - 62.

Ключови думи (MEDLINE):  Famous persons; History of medicine; Anatomy -- history; Surgery -- history; Military medicine – history;  History, 19th  century.


PDF

Нови книги

 

1. Е. Шипковенска    Актуални проблеми на стареенето и старостта  -  нова книга на  З. Савова, Ж. Павлова, С. Максимова, П. Балканска, Н. Щерева, Н. Попов и Ж. Георгиева   – 1, 2009, No 4, 3та корица.

Ключови думи (MEDLINE):  Books; Aging, Longevity, Aged, Social problems, Social work.


JPG

Новини и събития

 

1. „Шанс за живот, шанс за нови спомени”    – 1, 2009, No 4, с. 63.

PDF

2. Курс за СДО "Антиоксиданти - превенция и здравословно стареене"-  – 1, 2009, No 4, с. 64.

PDF

3. Здравна политика в условията на икономическа криза    – 1, 2009, No 4, 65 - 66.

PDF

4. Ново ръководство на Факултета по Обществено  Здраве при МУ – София – 1, 2009, No 4, с. 66.

PDF

 

За контакти:
     Факултет по Обществено Здраве, МУ – София
     ул. “Бяло Море” № 8, ет.4, 1527 София
     Тел./факс: (02) 9432 – 127 / 304 / 216

    E-mail: