Архив

Том 5, 2005 г., брой 2

Позиция

Ц. Воденичаров Управленската компетентност - ключ към ефективната промяна - 5, 2005, № 2, 3-4.

Здравна политика - изследвания, анализи, обзори. Дискусия

 

Ц. Воденичаров,  В. Борисов, Ст. Гладилов, К. Чамов, Д. Кръшков Модел за ефективно развитие на българското здравеопазване - 5, 2005, № 2, 5-14.

Интервюта

И. Стамболова   Магьосник ли е здравният мениджър? Интервю с д-р Димитър Димитров,  изпълнителен  директор на  УМБАЛ “Св. Анна”, гр. София - 5, 2005, № 2, 15-18.

Здравна икономика

Г. Христов    Икономически и фармакоикономически анализи. - 5, 2005, № 2, 19-24.

Изследвания, анализи, обзори

Цв. Петрова-Готова Някои аспекти на качеството в здравеопазването - 5, 2005, № 2, 25-28.

Зл. Петрова, В. Калайджиева, Т. Андонова, С. Илиева  Система за оценка на качеството на дейността на лечебни заведения за извън болнична медицинска помощ - 5, 2005, № 2, 29-32.

Й. Борисова  Мястото и ролята на етичните комисии в България и по света - 5, 2005, № 2, 33-36.

Н. Петрова Иновации в обучението по информатика и биостатистика  - 5, 2005, № 2, 37-41.

С. Максимова  Медико-социални проблеми на третата възраст - 5, 2005, № 2, 42-45.

Хр. Пелев  Децентрализация и делегиране на функции и отговорности при приватизация - 5, 2005, № 2, 46-52.

Събития и факти

 

А. Александров Тютюнопушене - свободен избор и забрана (изводи от една анкета) - 5, 2005, № 2, 53-55.

П. Балев Новите стари истини - необходимата ни мъдрост от вековете
За ненагледния Хераклит - 5, 2005, № 2, 56-57.

Актуална научна информация

М. Апостолов  Адмирации за една нова книга: “Медицинска деонтология” от проф. д-р Ст. Раданов - 5, 2005, № 2, 58-59.

Нов учебник: Стамболова, И. и Г. Чанева    Технически фишове и протоколи за здравни грижи; София; 2004 г. - 5, 2005, № 2, 62.

Нов учебник: Педагогика. Първа част: Теория на възпитанието. Учебник за студенти Факултет по обществено здраве МУ София. Под научното ръководство и редакция на доц. д-р Теодор Попов - 5, 2005, № 2, 62.

Честване

М. Дякова  Академичната общност на Медицински университет - София чества своя празник - 5, 2005, № 2, 60-61.

 

 

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1164 София
бул. Христо Смирненски № 11, етаж V,

Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен секретар: Ас. д-р Мариана Дякова
Тел./Факс:(02) 865-91-29

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: