Архив

FOZ-smal
    Том 7, 2007 г., брой 5
ZM-Logo
   

Позиция

 

 С. Попова   Перспективи на базираната на ценности и доказателства медицинска практика.– V 7, 2007, No5, 3-6.

Ключови думи  (MEDLINE):  Evidence based medicine; Social values, Practice management, medical--trends; Physician's practice patterns.

Download

Собствени проучвания и анализи

 

З. Петровa    Качеството - приоритет или псевдоприоритет в условията на реформиращо се здравеопазване - част І - V 7, 2007, No5, 7-14.

Ключови думи  (MEDLINE):   Quality of health care--standards; Critical pathways--utilization; Health priorities; Health services research; Health care reform.

Download

Г. Комитов, С. Генев    Приложение на тежестта на заболяването в измерване на болничния продукт - V 7, 2007, No5, 15-21.

Ключови думи  (MEDLINE):  Efficiency, organizational--statistics and numerical data; Health care reform;  Hospitals--organization and administration; Hospitalization--economics; Outcome and process assessment–health care -- organization and administration; Disease attributes.

Download

М. Стойкова, Г. Йорданов   Осигуреността с лекари по дентална медицина в Пловдивска област за периода 2003 – 2006 г. - V 7, 2007, No5, 22-25.

Ключови думи  (MEDLINE): Dentists--supply and distribution; Adult; Health services needs and demand--statistics and numerical-data; Registries.

DownloadР

Т. Попов    Студентът-първокурсник. - V 7, 2007, No5, 26-33.

Ключови думи (MEDLINE): Students, public health--psychology; Students, nursing--psychology; Interpersonal relations; Choice behavior; Teaching-methods; Learning; Questionnaires.

Download

Н. Попов, В. Петков   Резултати от пилотен проект по ИКТ-базирано обучение на студентите от ФОЗ, МУ – София. Трудности при изпълнението на задачата  - V 7, 2007, No5, 34-39.

Ключови думи (MEDLINE): Education, distance--organization and administration; Education, public health professional-- organization and administration; Problem-based learning--methods; Students, public health--psychology; Computer communication networks--utilization; Questionnaires.

Download

Ю. Раденкова-Саева    Остро предозиране на хероин - клиникоепидемиологично проучване - V 7, 2007, No5, 40-46.

Ключови думи  (MEDLINE): Poisoning--epidemiology; Opioid related disorders—complications; Heroin--poisoning; Narcotics--poisoning; Overdose; Emergency treatment--methods.

Download
diamond-red Научни обзори, съобщения, реферати  

К. Пасхалидис    Здравеопазването в Гърция – необходимост от реформа - V 7, 2007, No5, 47-50.

Ключови думи  (MEDLINE): Public health; Health services--supply and distribution; Health services--organization and administration; Health services needs and demand; Health care reform; Greece.

Download

Н. Щерева    Качество на живот – значението му за оралното и обществено здраве - V 7, 2007, No5, 51-53.

Ключови думи  (MEDLINE): Quality of life; Oral health; Health services needs and demand; Social behavior; Socioeconomic factors.

Download

П. Руев, Г. Димов, Ж. Жечев, М. Вълкова    Сертифициране и контрол на качеството в клиничната медицина -V 7, 2007, No5, 54-58.

Ключови думи  (MEDLINE): Certification--methods; Certification--organization and administration; Clinical competence; Hospital administration; Medical audit--methods; Specialty boards; Quality assurance, health care--standards.

Download

Т. Бенишева-Димитрова, В. Нинов    Нови регулаторни аспекти на лекарствените продукти за редки заболявания - V 7, 2007, No5, 59-65.  

Ключови думи  (MEDLINE): Legislation, drug; Orphan drug production--legislation and jurisprudence ; Rare diseases--drug therapy.

Download

М. Дякова    Глобален социално-икономически товар от сърдечносъдови заболявания и някои рискови фактори – част І - V 7, 2007, No5, 66-75.

Ключови думи  (MEDLINE): Cardiovascular diseases--epidemiology; Cardiovascular diseases--complication; Cardiovascular diseases--mortality; Risk factors; Socioeconomic factors; Cost of illness.

Download

Е. Петкова, В. Хаджидеков, Н. Трайкова, В. Пройчев, Й. КостадиноваОрганизационни аспекти на лаборанта по образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение - V 7, 2007, No5, 76-78.

Ключови думи  (MEDLINE): Diagnostic imaging — instrumentation; Education, graduate; Radiography--education; Radiography--mannpower; Professional competence; Career mobility.

Download

Нови книги

 

“Етиката в българското здравеопазване”    София, Симел, 2007, 533 с.- V 7, 2007, No5, 79.

Ключови думи  ( MEDLINE):  Books; Ethics, Health services--supply and distribution; Health services--organization and administration.

Download

Новини и събития

 

Възпитаник на Факултета по Обществено Здраве,  МУ - София оглави „Пирогов” - V 7, 2007, No5, с. 2.

Download

30 септември – Световен ден на сърцето - V 7, 2007, No5, с. 2, с. 80.

Download

Световна златна награда за Пъблик Рилейшънс - V 7, 2007, No5, с. 81.

Download

Научни конгреси по проблемите на здравеопазването - V 7, 2007, No5, с. 81.
Повече информация на
страница "Полезни връзки" 

Download

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Набиране на проектни предложения в рамките на Приоритетно направление 2 на програмата - V 7, 2007, No5, с. 82.  

Download

Колона на редактора

 

В. Борисов   В омагьосания кръг на критикарството - V 7, 2007, No5, 83-84.

Ключови думи  (MEDLINE): Newspappers; Quality of health care; Health services administration; Health care sector--organization and administration; Propaganda.

Download

Програмата Adobe Reader можете да свалите от този уеб адрес:
Download new and previous versions of Adobe Reader

Адреси:

 

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV, ЗОФ "Здраве" АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Тел./Факс: 02 931-04-21

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси:

 
Unipharm Logo

Woerwag_Logo