Архив

FOZ-smal
    Том 7, 2007 г., брой 1
ZM-Logo
   

Позиция

 

Ц. Воденичаров   Десетте принципа на медика и мениджъра.  Четвърти принцип: Следвай главното, но се грижи за подробностите - манипулирай  - 7, 2007, № 1, 3-6.

Ключови думи  (MEDLINE):  Administrative personnel--psychology; Organizational objectives; Decision making.

Download

Изследвания, анализи, обзори

 

И. Баташки, Н. Ананощев  и Ж. Грудева-Попова  Промени във финансирането на болниците и правила за формиране на работната заплата - 7, 2007, № 1, 7-13.

 Ключови думи  (MEDLINE): Financial management, hospital--methods; Salaries and fringe benefits--economics; Health maintenance organizations--utilization; Prepaid health plans.

Download

Зл. Петрова    Оценка на качеството на болничната помощ през погледа на пациенти и лекари  - 7, 2007, № 1, 14-25.

Ключови думи  (MEDLINE):  Quality of health care; Hospital costs; Healthservices needs and demand; Patient satisfaction; Medical staff, hospital-- psychology;   Questionnaires.

Download

А. Щерев   Проблеми на националната здравна карта 2007 - 7, 2007, № 1, 26-32.

Ключови думи  ( MEDLINE): Public health; Health services needs and demand National health programs--organization and administration; Bulgaria--epidemiology.

DownloadР

К. Чамов    Здравнополитически анализи:технология и оценка на здравното въздействие  - 7, 2007, № 1, 33-44.

Ключови думи (MEDLINE): Health policy; Public health administration; Health  Promotion; Health status indicators;   Health planning--methods; Program development; Program evaluation; Health services research.

Download

В. Петков, Р. Златанова  Т. Златанова    Стратегии за промоция на правата на пациента  - 7, 2007, № 1, 45-50.

Ключови думи (MEDLINE): Patient rights--legislation and urisprudence;  Patient rights--ethics; Professional-patient relations; Health knowledge, attitudes,  practice; Program
de
velopment.

Download

М. Владимирова    Анализ на европейската здравна политика  - 7, 2007, № 1, 51-59.

Ключови думи  (MEDLINE): Health policy--trends;  Health care costs; Health care rationing; Health care reform; Policy making; European Union.

Download

Ж. Павлова    Здравето в Швеция. Национален доклад за общественото здраве 2005  - 7, 2007, № 1, 60-66.

Ключови думи  (MEDLINE): Health status; Public health--statistics and numerical data; National health programs; Delivery of health care; Demography;  Risk factors; Socioeconomic factors; Sweden--epidemiology.

Download

Е. Димитрова   Ефективност на провежданата учебна практика на студентите - медицински сестри  - 7, 2007, № 1,  67-71.

Ключови думи  (MEDLINE): Education, nursing, baccalaureate--methods; Clinical competence--standards; Knowledge; Students, nursing--psychology;  Nursing education research.

Download

В. Борисов    Проблеми на стоматологичната здравна култура и здравно поведение  - 7, 2007, № 1, 72-75.

Ключови думи  (MEDLINE): Oral health; Culture; Health behavior; Health knowledge, attitudes, practice; Questionnaires.

Download

Икономика на здравеопазването

 

С. Генев   Управление и разпределение на финансовите ресурси за задължително здравно осигурените лица в извънболничната медицинска помощ в България за периода 2000-2006 -  7, 2007, № 1,  76-84.

Ключови думи  (MEDLINE) Ambulatory care--economics; Ambulatory care--organization and administration; Insurance, health--economics; Fees and charges.

Download

А. Тачов   Възможните подходи за финансиране на здравната система в бъдеще - Реферат на публикацията на  P. Horobon and  T. Machek "Health System Funding Approaches of Tomorrow, " 7, 2007, № 1,  85-87.

Download

Клиничен мениджмънт

 

А. Гладилова  Бронхиалната астма в детска възраст - епидемиологичен и медико-социален проблем - 7, 2007, № 1,  88-90.

Ключови думи  (MEDLINE) Asthma-epidemiology; Asthma-economics; Asthma-genetics; Genetic predisposition to disease; Risk factors; Health care costs; Child; Adolescence.

Download

Актуални проблеми

 

М. Петкова   Социално-медицински проблеми на предотвратимата заболеваемост и смъртност - 7, 2007, № 1,  91-95.    

Ключови думи  ( MEDLINE):  Morbidity; Mortality; Risk assessment; Outcome and process assessment - Health care -- methods.

Download

А. Жеков   Управленският екип  - 7, 2007, № 1,  96-98.

Ключови думи  (MEDLINE): Institutional management teams--standards; Leadership;  Professional  role; Interpersonal relations; Professional competence; Models organizational.

Download

Новини и събития

 

Старт на Седма рамкова програма  -  7, 2007, № 1,  99.

Download

Национална конференция с междурародно участие,  организирана от Българския лекарски съюз - 7, 2007, № 1,  100.

Download

Конференция по електронно здравеопазване -  втора национална конференция, 07.02.2007,  София - 7, 2007, № 1,  101.

Download

Колона на редактора

 

В. Борисов Диктатът на документа (Или отново за управленския професионализъм) - 7, 2007, № 1,  101-102.

Download

Програмата Adobe Reader можете да свалите от този уеб адрес:
Download new and previous versions of Adobe Reader

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV, ЗОФ "Здраве" АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Тел./Факс:
02 931-04-21
E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси:

 
Кампания за подкрепа на българските медици в Либия

Woerwag_Logo

Workshop April 2007