Архив

Том 6, 2006 г., брой 4

diamond Ново! Посетете The Open Medical Institute -

Salzburg Medical Seminars International

 

diamond Международна конференция  "Предизвикателства пред здравеопазването в разширена Европа - опит на държавите-членки и перспективи пред асоциираните държави”

 

Позиция

 

Ц. Воденичаров      Десетте принципа на медика и мениджъра (класификация) - 6, 2006, № 4,  3-4.

Представяме Ви Катедрата  по " Здравен мениджмънт" - 6, 2006,
    № 4, 5-9
.

В. Борисов  Нерешени или нерешими стратегически дилеми на здравеопазването? - Дискусия - 6, 2006, № 4, 10-18.

Пълен текст

К. Кирилов   Възникване и развитие на маркетинга - 6, 2006, № 4, 19-23.

.

К. Чамов   Стратегическа рамка и ценностна система  на европейската здравна политика - 6, 2006, № 4,  24-29.

.

С. Максимова   Скринингът на някои социално значими  заболявания като превенция и качество на медицинското обслужване - 6, 2006, № 4, 30-34. 

.

В. Петков, Н. Попов, М. Дякова   Анализ и оценка на частен здравноосигурителен фонд. (Първа част - качествени резултати) - 6, 2006, № 4,  35-41.

.

Р. Златанова   Анализ на сезонна и седмична натовареност на общопрактикуващите лекари - 6, 2006, № 4,  42-45.

.

А. Тачов  Приватизация на болниците - една   потенциална възможност с много неизвестни - 6, 2006, № 4, 46-51.

.

Изследвания, анализи, обзори

Г. Грънчарова,  Н. Велева     Глобалният недостиг и миграцията на здравни кадри - 6, 2006, № 4,  52-56.

Св. Димитрова,  Д. Комсийска, В. Стоянов   Пациентите за болничното информирано съгласие - 6, 2006, № 4,  57-61.

Н. Василевски, Г. Цолова, П. Димитров    Хипертонията в зоните на програма СИНДИ – България - 6, 2006, № 4, 62-66 .

К. Любомирова, Т. Попов    Здравни проблеми, породени от бума на нанотехнологиите - 6, 2006, № 4,  67-71.

Клиничен мениджмънт

М. Николов, Н. Добрев, В. Костова   Трудоспособност, инвалидизация и  социални проблеми на пациенти без и с хронични заболявания - 6, 2006, № 4, 72-77.

Здравна икономика

Анализ относно рентабилността на стратегия  за противогрипна ваксинация на здрави работещи пълнолетни хора - Реферат на публикацията   "Kristin L. Nichol - Cost -Benefit Analysis of a Strategy to Vaccinate Healthy  Working Adults Against Influenza - Arch. Intern. Med. 2001;161, 749-759"  - 6, 2006, № 4,  78-84.

..

Събития и факти, научни прояви

Пет години Факултет по обществено здраве  - 6, 2006, № 4, с. 2, с. 85-86.

Европейска здравна конференция  "Предизвикателства пред здравеопазването в разширена Европа - опит на държавите-членки и перспективи пред асоциираните държави” - 29.09 - 01.10.2006, Слънчев бряг, България - 6, 2006, № 4,  87-88.

Не пропускайте да видите!!!

На разположение на web-страницата на PH-SEE се намира нова книга в PDF формат, участие в която имат и български учени. Тя може да бъде видяна на адрес: http://www.snz.hr/ph-see/

Директна връзка може да се осъществи на адрес
http://www.snz.hr/ph-see/publications.htm (13MB)
За сваляне на информация се изисква потребителска парола.

 

Не пропускайте да посетите!!!

eureth.net        етика в медицината и биотехнологията

Европейска информационна мрежа с българско участие

 

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV, ЗОФ "Здраве" АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен секретар: Ас. д-р Марияна Дякова
Тел./Факс:
02 931-04-21
E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: