Архив

 

Том 2, 2002, брой 1

Обществено здраве - новият факултет на Медицинския университет

В. Петков - За реален старт на управленския професионализъм. 2, 2002, № 1, 2.

.

проф. Ц. Воденичаров - Слово на декана. 2, 2002, № 1, 2-3.

проф. Вл. Овчаров - Слово на ректора на МУ. 2, 2002, № 1, 4-5.

проф. Ч. Начев - Слово на председателя на БНАМ. 2, 2002, № 1, 6-7.

Изследвания, анализи, обзори

Хр. Алексиева - Конструктивни възможности на здравната реформа в Хонг Конг. 2, 2002, № 1, 8-10.

..

К. Шопова - Стил на мениджърско поведение - актуални проблеми. 2, 2002, № 1, 11-15.

С. Попова, К. Шопова - Принципът за публичност в здравния мениджмънт. 2, 2002, № 1,16-17.

В. Петков- Мениджмънт на заболяването.2, 2002, № 1, 18-22.

.

Й. Вучков - За повече духовност в българската болница. 2, 2002, № 1, 23-27.

.

Ив. Стамболова, Г. Чанева - Конфликтните ситуации в медицинската практика. 2, 2002, № 1, 28-32.

Бизнес и предприемачество в здравеопазването

К. Кирилов - Маркетинг-план и процесът на маркетингово планиране. 2, 2002, № 1, 33-39.

.

П. Маринова - "Връзки с обществеността" в системата на здравеопазването. 2, 2002, № 1, 40-43.

  Дискусионен клуб

В. Борисов - Клинична свобода и здравен мениджмънт.- 2, 2002, № 1, 44-46.

Събития и факти

Високо отличие. 2, 2002, № 1, 47.

М. Апостолов - Визия за школите в медицината. 2, 2002, № 1, 47-51.

Информация за курсовете по СДО на ФОЗ - 2002, 2 (1), 52.

..

 

Пълни текстове на публикациите можете да получите на адреса на редакцията или по електронен път на посочените по-долу електронни адреси. Те могат да Ви бъдат доставени по пощата като ксеркопие с наложен платеж или на посочен от Вас e-mail адрес като файл, след превод на сумата на посочения по-долу банков адрес или заплащане в редакцията.

Цена на страница:

- Ксерксно копие: 0,25 лв на страница;
- По e-mail като файл във формат PDF, RTF или DOC (по желание на заявителя): 0,75 лв на страница.

Банков адрес:

София, ОББ - клон Княгиня Мария Луиза 70, ДАК ЕООД, банкова сметка 1010932816 код 20084232

Адрес на редакцията:

1202 София
бул. Мария Луиза 92, IV етаж, ЗОФ “Здраве” АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Офис на главния редактор
Счетоводство - Е. Лефтерова
Тел. / Факс: (02) 931-04-21

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: