Архив

Абонирайте се за 2004 г. !

Вижте "Абонамент и реклама"

Том 4, 2004 г., брой 1

      Този брой представя докладите, изнесени на VI-та Конференция по обучение и научни изследвания в областта на Общественото здраве в Югоизточна Европа, състояла се  в София, 5-8 юни 2003 г.

Програма на конференцията  - 4, 2004, №1, 2-3.  

Поздравителни адреси - 4, 2004, № 1, 4-5.

.

ДОКЛАДИ:

.

У. Лаазер - РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОБУЧИТЕЛНИ  ПРОГРАМИ ПО  ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА - 4, 2004, № 1, 6-8.

.

Д. Барделе, Л. Запетеп - Кражели и У. Лаазер - МИНИМАЛЕН НАБОР ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА, РЕЗУЛТАТИ И СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ - ФИНАЛЕН ДОКЛАД - 4, 2004, № 1, 9-13.

.

Л. Георгиева - ПОВЕДЕНЧЕСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ - 4, 2004, № 1, 14-16.

.

Е. Роши и Г. Буразер - СОЦИАЛНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ЗДРАВЕТО - 4, 2004, № 1, 17.

.

Л. Залетел - Кражели - ВЪВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИЧЕСКИТЕ МЕТОДИ - 4, 2004, № 1, 18-19.

.

Т. Пекмезович - ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ЧЕСТОТАТА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА - 4, 2004, № 1, 20 -23.

.

М. Спироски - ГЕНЕТИЧНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ЗДРАВЕТО - 4, 2004, № 1, 24-26.

.

Е. Шипковенска - ПРОФИЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА -4, 2004, № 1, 27-30.

.

 П. Булат - МОДУЛ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - 4, 2004, № 1, 31-34.

.

К. Чамов - ПРОГРАМНО ПЛАНИРАНЕ - 4, 2004, № 1, 35-37.

.

М. Кристофорович - Илич - ШУМЪТ В ОБЩЕСТВОТО - 4, 2004, № 1, 38-42.

..

B. Биегович - МИГРАЦИЯ И ЗДРАВЕ - 4, 2004, № 1, 43-48.

И. Кхан и У. Лаазер - БИОТЕРОРИЗЪМ. ЗАЩО Е ВАЖЕН ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ - 4, 2004, № 1, 49.

.

С. Попова, И. Мирчева - ЗДРАВНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ - 4, 2004, № 1, 50-52.

.

С. Г. Сципти - ЗДРАВНАТА РЕФОРМА В РУМЪНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ - 4, 2004, № 1, 53-55.

Г Ассенато. Х. тен Хаве, К. Витале и А. Боровецки - МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "ТРУДОВА МЕДИЦИНА И ОКОЛНА СРЕДА" И МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА " ЗДРАВЕ, ЧОВЕШКИ ПРАВА И ЕТИКА" - 4, 2004, № 1, 56-60.

.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ЧЕТВЪРТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА - 4, 2004, № 1, 61.

..

ГОДИШНА ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УЧИЛИЩАТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ- 4, 2004, № 1, 62.

.

ДОГОВОР ЗА КОЛАБОРАЦИЯ НА КОНСОРЦИУМА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА - 4, 2004, № 1, 63-64..

.

Нови книги - 4, 2004, № 1, 65.

Ц. Воденичаров - 7-те разлики между медика и мениджъра

В. Борисов - Здравен мениджмънт с основи на здравната политика

Е. Шипковенска, Л. Георгиева, Г. Генчев, П. Димитров, Й. Борисова - Приложна епидемиология и медицина базирана на доказателства

 
 

 

Адреси

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София

1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV,

ЗОФ "Здраве" АД

Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен редактор
Тел.
: (02) 9432-389
Факс: (02) 9432-127
GSM: 0888-651-683

E-Mail: [email protected]

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: