Архив

5 години списание "Здравен мениджмънт" - Специален брой 2005Том 5, 2005 г., брой 6

Позиция

 

В. Борисов   Стратегическият мениджмънт - дефицит на здравната реформа - 5, 2005, № 6, 3-5.

Изследвания, анализи, обзори

Цв. Валентинова    Мениджмънт на екипната дейност в Първичната здравна помощ - 5, 2005, № 6, 6-9.

Р. Златанова, Т. Златанова, В. Петков Анализ на правата на пациента - 5, 2005, № 6, 10-13.

Л. Еленкова   Професионална болест и трудова злополука - осигурени социални рискове - 5, 2005, № 6, 14-20.

Р. Димова, Р. Асенова, Н. Иванова, Ст. Георгиева, Ц. Атанасова  Отношение на тийнейджърите към сексуалното и репродуктивно здраве - 5, 2005, № 6,  21-25.

И. Стамболова   Пациентите за ролята на медицинската сестра, работеща в екипа на oбщопрактикуващия лекар - 5, 2005, № 6, 26-30.

П. Маринова   Нова визия за палиативните грижи в България - 5, 2005, № 6, 31-33.

Здравна икономика

Г. Христов   Приложение на рутинни икономически и статистически показатели за оптимизиране на болничния мениджмънт - 5, 2005, № 6, 34-39.

М. Владимирова   Противодействие на моралният риск в болничната икономика - 5, 2005, № 6,  40-44.

Клиничен мениджмънт

Р. Янева   Насоки за оптимизиране мениджмънта на Клиниката по хирургия при УМБАЛ “Царица Иоанна” ЕАД - 5, 2005, № 6, 45-47.

Ек. Петкова   Осигуреност на населението в Южен централен планов район на България с ехографски изследвания - 5, 2005, № 6, 48-50.

Информационни технологии в здравеопазването

П. Дяков, М. Дякова   Общи характеристики на здравни информационни системи - 5, 2005, № 6, 51-55.

Актуално - събития и факти

In memoriam - Питър Дракър - 5, 2005, № 6, 56-57.

Световен ден на борбата срещу СПИН - 5, 2005, № 6, 59.

Пет години списание “Здравен мениджмънт” - 5, 2005, № 6, 60.

Актуална научна информация - Нови книги

И. Мишева   Здравно застраховане Изд. СА "Д. Ценов", Свищов 2005 - 5, 2005, № 6, 58.

 

Не пропускайте да видите!!!

На разположение на web-страницата на PH-SEE се намира нова книга в PDF формат, участие в която имат и български учени. Тя може да бъде видяна на адрес: http://www.snz.hr/ph-see/

Директна връзка може да се осъществи на адрес
http://www.snz.hr/ph-see/publications.htm (13MB)
За сваляне на информация се изисква потребителска парола.

 

Не пропускайте да посетите!!!

eureth.net        етика в медицината и биотехнологията

Европейска информационна мрежа с българско участие

Абонирайте се за 2006 г. ! Вижте "Абонамент и реклама"

 

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1164 София
бул. Христо Смирненски № 11, етаж V,

Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен секретар: Ас. д-р Марияна Дякова
Тел./Факс:(02) 865-91-29

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: