Архив

Том 6, 2006 г., брой 5

diamond Посетете The Open Medical Institute -

Salzburg Medical Seminars International

 

Позиция

 

Ц. Воденичаров    Десетте принципа на медика и мениджъра (втори принцип) - 6, 2006, № 5,  3-5.

М. Ненчев    Национална здравна стратегия и за фармацевтичния сектор - 6, 2006, № 5, 6-7.

diamond-red Изследвания, анализи, обзори

 

Стр. Генев    Клиничните пътеки в България - шестгодишен опит - 6, 2006, № 5, 8-17.

Резюме.

З. Петрова   Оценка на лекарите на системата "Клинична пътека" - 6, 2006, № 5, 18-23.

Й. Борисова    Предпоставки за ефективност на етичните комисии в българското здравеопазване - 6, 2006, № 5, 24-27.

К. Алексиева     Правно регулиране на пазара на доброволните здравноосигурителни услуги в България - 6, 2006, № 5, 28-33.

В. Петков, Н. Попов, М. Дякова      Анализ и оценка на частен здравноосигурителен  фонд (Втора част - количествени резултати) - 6, 2006, № 5, 34-39.

==.

Г. Проданов, К. Петрова    Пет години кампания "Движи се и победи" - 6, 2006, № 5, 40-42.

А. Жеков    Девет критерия за здравна коректност - политически инструмент на общественото здраве - 6, 2006, № 5, 43-45.

И. Бонев   Психологични аспекти на бедствените ситуации - 6, 2006, № 5, 46-50.

diamond-red Здравна икономика

Г. Христов   Преки разходи за лечение на бронхиалната астма през 2004 година - 6, 2006, № 5, 51-57.

diamond-redКлиничен мениджмънт

Т. Тасева    Клиничен мениджмънт при остър миокарден инфаркт – натовареност на рисковия профил за ИБС като независим прогностичен фактор - 6, 2006, № 5, 58-64.

Ю. Раденкова - Саева   Остри интоксикации с опиоиди и медикаменти - някои епидемиологични данни - 6, 2006, № 5, 65-71.

Годишнини

В. Борисов, Ц. Воденичаров, С. Попова, К. Шопова   Път на творчески универсализъм - проф. Миладин Апостолов на 75 години - 6, 2006, № 5, 71-73.

Събития и факти, научни прояви

Българското здравеопазване в условията на членство в европейския съюз - работна среща на националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, 14 - 15.10.2006, Албена - 6, 2006, № 5, c. 17.

42-ри извънреден събор на Българския Лекарски Съюз, 26 - 29 септември, Несебър. - 6, 2006, № 5, c. 64.

К. Чамов   За Европейската здравна конференция, проведена на 29.09 - 01.10.2006 в Слънчев Бряг - България - 6, 2006, № 5, c. 2, 74-76.

diamond-red Актуална научна информация - нови книги  

Ц. Воденичаров    Ясни послания към бъдещия мениджър - по повод книгата на В. Борисов " Стратегически здравен мениджмънт - философия и практика" - 6, 2006, № 5, 77-78.

Не пропускайте да видите!!!

На разположение на web-страницата на PH-SEE се намира нова книга в PDF формат, участие в която имат и български учени. Тя може да бъде видяна на адрес: http://www.snz.hr/ph-see/

Директна връзка може да се осъществи на адрес
http://www.snz.hr/ph-see/publications.htm (13MB)
За сваляне на информация се изисква потребителска парола.

 

Не пропускайте да посетите!!!

eureth.net        етика в медицината и биотехнологията

Европейска информационна мрежа с българско участие

 

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV, ЗОФ "Здраве" АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен секретар: Ас. д-р Марияна Дякова
Тел./Факс:
02 931-04-21
E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: