> Полезни връзки
> Издания - пълен текст
> Съобщения


 

FPH - MU Sofia

 

 

 

 


Редакционна колегия и редакционен съвет


СПИСАНИЕТО СЕ ИЗДАВА ОТ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ПРИ МУ – СОФИЯ
И ДРУЖЕСТВО ЗА АНАЛИЗИ И КОНСУЛТАЦИИ

МИСИЯТА НА СПИСАНИЕТО Е ДА СТИМУЛИРА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА ЗДРАВНИТЕ МЕНИДЖЪРИ

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ


ГЛАВНИ РЕДАКТОРИ
Проф. д-р Елена Шипковенска, дм
Prof. John Kypriopoulos (Greece)
Dr. Helmut Brand, MD, PhD (Germany)


ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОР
Проф. д-р Кънчо Чамов, дм


НАУЧЕН РЕДАКТОР
Проф. Фани Рибарова, дб


ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Доц. Добриана Сиджимова, дф


МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Гл. ас. д-р Марияна Дякова, дм


КООРДИНАТОР „АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ”
Доц. д-р Каролина Любомирова, дм
Ас. Петя Трендафилова


КООРДИНАТОР „ДИСКУСИОНЕН КЛУБ”
Доц. Иванка Стамболова, дм
Гл. ас. д-р Тихомира Златанова, дмСИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР
Гл. ас. Николай Попов, дм

УЕБ АДМИНИСТРАТОР
Д-р Женя Сурчева, дм

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА
SmartArts www.simelpress.com

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ


ПРЕДСЕДАТЕЛИ
Доц. д-р Желязко Христов, дм
Проф. д-р Сашка Попова, дм
Проф. д-р Стефан Гладилов, дм

 


ЧЛЕНОВЕ
Акад. проф. д-р Богдан Петрунов, дмн
Член кор. проф. д-р Владимир Овчаров, дмн
Prof. Dr. Ulrich Laaser, DTM & H, MPH (Germany)
Assoc. prof. Dr. Anastas Philalithis, MD, PhD (Greece)
Проф. д-р Ваньо Митев, дбн
Проф. д-р Веселин Борисов, дмн
Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн
Проф. д-р Миладин Апостолов, дмн
Проф. д-р Любомир Иванов, дмн
Проф. Теодор Попов, дп
Доц. д-р Гена Грънчарова, дм
Доц. д-р Стоянка Попова, дм
Доц. д-р Юлиана Маринова, дм
Доц. Емилия Мутафова, дм
Доц. д-р Жасмина Мирчева, дм
Доц. д-р Любомир Спасов, дм
Доц. Таня Бенишева, дм
Доц. Магдалена Александрова, дм
Ст.н.с. Християн Грива, дм
Д-р Златица Петрова, дм
Д-р Атанас Сарандев, дм
Ик. Огнян Палавеев, дф

СПИСАНИЕ “ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ” ОТПРАВЯ ПОКАНА
към всички професионалисти, имащи отношение към здравето и здравеопазването.

Ние ще публикуваме
Вашите мнения и анализи по наболели организационни проблеми. Ще популяризираме вашите идеи, предложения, модели... Изразете одобрение или недоволство, призовете Ваш опонент в дискусионния клуб по въпросите на здравеопазването!

1527 СОФИЯ, УЛ. БЯЛО МОРЕ №8, ІV ЕТАЖ 1202 СОФИЯ, БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА №92, ІІ ЕТАЖ
ФАКУЛТЕТ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” - МУ - СОФИЯ;      ДАК ЕООД

За контакти с екипа на списанието :
     Факултет по Обществено Здраве, МУ – София
     ул. “Бяло Море” № 8, ет.4, 1527 София
     Тел./факс: (02) 9432 – 127 / 304 / 216

    E-mail: 
    Уеб-сайт:
https://bg-jhm.net