Архив

Том 5, 2005 г., брой 3

Позиция

Ст. Гладилов Икономическият начин на мислене в здравеопазването. - 5, 2005, № 3, 3-4.

Здравна икономика

 

Ст. Гладилов  Модел на Стратегия за догонващо икономическо развитие на здравеопазването за периода до 2020г. - 5, 2005, № 3, 5-11.

А. Курчатова Методологични аспекти при икономическа оценка на ваксинална програма - 5, 2005, № 3, 12-17.

Изследвания, анализи, обзори

С. Кирилов  Разходи на време при хирурзи в две болници- 5, 2005, № 3, 18-20.

Л. Георгиева, С. Попова  Хоспитализации на лицата над 65-годишна възраст в условията на преструктуриране на болничния сектор - 5, 2005, № 3, 21-26.

Н. Попов, В. Петков   Колко бихте инвестирали в здравето си? - 5, 2005, № 3, 27-29.

Т. Златанова  Очаквания на българския пациент от личния лекар в периода на реформа - 5, 2005, № 3, 30-34.

Р. Димова  Параметри за измерване качеството в общите медицински практики - 5, 2005, № 3, 35-40.

М. Ангелова  Особености на здравеопазването в Япония - 5, 2005, № 3, 41-44.

К. Попова-Сиджимкова   Етични и правни въпроси в медицинската практика: хапчето – плацебо (Реферат по лекционен курс на проф. Томас Мьолер) - 5, 2005, № 3, 45-47.

Клиничен мениджмънт

 

И. Колева  Неврорехабилитация – проблеми и перспективи пред българската школа. - 5, 2005, № 3, 48-52.

Дискусионен клуб

И. Стамболова  Старите нови истини за здравните грижи и тяхното управление - 5, 2005, № 3, 53-55.

Н. Кръстева  Мотивацията като метод за управление - 5, 2005, № 3, 56-57.

Актуално - събития и факти

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ - Първа работна среща на тема: Ролята на икономиката на здравеопазването в съвременния здравен мениджмънт - гр. Велинград, 17-18.06.2005 г. - 5, 2005, № 3, 4.

М. Драганова, Н. Велева Международна класификация на сестринската практика (ICNP) - 5, 2005, № 3, 58-59.

М. Дякова  40-ти юбилеен събор на Български Лекарски Съюз – какво е постигнато и какво да очакваме - 5, 2005, № 3, с. 2; с. 61-64.

Честито на новите професори вав Факултета по обществено здраве, МУ София! - 5, 2005, № 3, 65.

Актуална научна информация - нови книги

В. Борисов Рецензия за книгата на доц. д-р Гена Грънчарова - “Управление на здравните грижи” - 5, 2005, № 3, 60.

 

 

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV, ЗОФ "Здраве" АД


Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен секретар: Ас. д-р Мариана Дякова
Тел./Факс:(02) 865-91-29

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: