> Полезни връзки
> Издания - пълен текст
> Съобщения


 

FPH - MU Sofia

 

 

 

 


Пълнотекстови издания, достъпни онлайн

Keitel, S. and T. Benisheva - Dimitrova. Accelerated Market Access of Medicinal Products after October 2005 - A Survey of the Challenges in the updated EU Pharmaceutical Legislation. Sofia, Bulgaria, TEMPORA Ltd., 2008, 96 p. ISBN: 978-954-91851-5-7

Линк към пълния текст на книгата е предоставен със съгласието на авторите.

Национален център по здравна информация (НЦЗИ) - електронни издания
http://www.nchi.government.bg/elizdania.html

Здравеопазване - кратък статистически справочник 2000-2006

МКБ-10та ревизия

Електронни книги
Грива, Хр. Определяне на разходите при сключване на договори в здравеопазването - София, НЦЗИ, 2000. 80 с.

Давидов, Б. и Хр. Грива. Метод "Среден разход на диагноза" - същност, резултати, възможности за приложение . - София, ЕКСПРЕСПРИНТ, 2000. 128 с.

Грива, Хр., Ст. Христова и Т. Чолакова Здравни индикатори - София, НЦЗИ, 2000, 4 с.

 

За контакти:
     Факултет по Обществено Здраве, МУ – София
     ул. “Бяло Море” № 8, ет.4, 1527 София
     Тел./факс: (02) 9432 – 127 / 304 / 216

    E-mail: 
    Уеб-сайт:
https://bg-jhm.net