> Полезни връзки
> Съобщения


 

FPH - MU Sofia  

Настоящ брой


Том 1, 2009 г. Извънреден брой 1

Насоки за усъвършенстване модела на здравното осигуряване в България


Ц. Воденичаров    Въведение – 1, 2009, Извънреден брой, с. 1.

Key words (MEDLINE): Insurance, health--trends; Politics; Bulgaria.

 PDF

Е. Шипковенска, М. Дякова и Д. Кръшков    Модели на здравно осигуряване в Европа и регулирана предприемаческа дейност в системата на здравеопазване – 1, 2009, Извънреден брой, 2-8.

Ключови думи (MEDLINE): Insurance, health--trends; Organizational affiliation; Insurance carriers--trends; Health care sector--organization and administration.

 PDF

Ц. Воденичаров и Д. Кръшков   Насоки за усъвършенстване модела на здравното осигуряване в България. – 1, 2009, Извънреден брой, 9-12.

Ключови думи (MEDLINE): Insurance, health--trends; Efficiency, organizational; Politics; Bulgaria.

 PDF

Ст. Гладилов    Европейски контекст на Българското здравно осигуряване в условията на криза.– 1, 2009, Извънреден брой, 13-14.

Ключови думи (MEDLINE): Insurance, Health--utilization, ; Insurance,-Health-standards; Health policy; Bulgaria; European Union.

PDF 

Ж. Христов   Модели на здравно осигуряване: възможности и решения. – 1, 2009, Извънреден брой, 15-21.

Ключови думи (MEDLINE): Insurance, Health; Insurance carriers; Privatization--economics; Health care costs--statistics and numerical data; Health expenditures--statistics and numerical data; Economic competition; National health programs; Social justice; Socioeconomic factors.

 PDF

Асоциация на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване (АЛДДЗО)   СТАНОВИЩЕ на АЛДДЗО по предложения от Комисията за финансов надзор (КФН) проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането – 1, 2009, Извънреден брой, 22-24..

Ключови думи (MEDLINE):Insurance, Health; Insurance carriers; Health policy.

 PDF


 

За контакти:
     Факултет по Обществено Здраве, МУ – София
     ул. “Бяло Море” № 8, ет.4, 1527 София
     Тел./факс: (02) 9432 – 127 / 304 / 216

    E-mail: