Архив

Том 3, 2003 г., брой 5

Позиция

Ц. Воденичаров - Четвъртата разлика между медика и мениджърa . 3, 2003, № 5, 3-6.

Изследвания, анализи, обзори

Ж. Павлова, С. Максимова - Труд, пенсиониране и отдих. 3, 2003, № 5, 7-10.

П. Балканска, З. Савова - Мениджърът като лидер или как тези две позиции да бъдат съвместени. 3, 2003, № 5, 11-13.

С. Максимова, Ж. Павлова - Някои аспекти на анализа и управлението в пансиони за възрастни и стари хора. 3, 2003, № 5, 14-17.

     Ж. Сурчева - Трудовата мотивация – теоретични
     постановки. (Обзор) 3, 2003, № 5, 18-28.

Здравна икономика

Б. Давидов - Модели за финансиране на системата за медицински услуги: философия и технология - сравнителен анализ (Продължение II). 3, 2003, № 5, 29-33.

Д. Тодорова - Пакети извънболнична медицинска помощ при задължителното здравно осигуряване. Част II: Отношение на обема дейност в пакетите към характеристиките на пациентите. 3, 2003, № 5, 34-37.

Клиничен мениджмънт

К. Калинова, К. Костов - Оптимизиране на грижите за болните с рак на млечната жлеза и колоректален рак. 3, 2003, № 5, 38-40.

П. Балканска, З. Савова - Водещи принципи в гериатричните грижи. 3, 2003, № 5, 41-43.

В. Захов - Слухово-вестибуларни нарушения при комбинирано въздействие при производствен шум и вибрации. 3, 2003, № 5, 44-46.

Дискусионен клуб 

Б. Давидов - Модели за финансиране на системата за медицински услуги: философия и технология - сравнителен анализ (Продължение II). 3, 2003, № 5, 29-33.

По света

В. Младенова, Зл. Петрова – Американската агенция за изследвания на здравеопазването и качеството и нейният опит в оценяването на качеството на медицинските услуги, пречупено през погледа на пациента (Реферат) 3, 2003, № 5, 34-37.

Тържествена промоция: Връчване дипломите на първите 
    магистри по "Обществено здраве и здравен  мениджмънт"
 
   
3, 2003, № 5, 49-53.

Тържествена церемония: Две години от Създаването  на 
    Факултета  по Обществено здраве при Медицинския 
    университет - София.
3, 2003, № 5, 54-64.

 
 

 

Пълни текстове на публикациите можете да получите на адреса на редакцията или по електронен път на посочените по-долу електронни адреси. Те могат да Ви бъдат доставени по пощата като ксеркопие с наложен платеж или на посочен от Вас e-mail адрес като файл, след превод на сумата на посочения по-долу банков адрес или заплащане в редакцията.

Цена на страница:

- Ксерксно копие: 0,25 лв на страница;
- По e-mail като файл във формат PDF, RTF или DOC (по желание на заявителя): 0,75 лв на страница.

Банков адрес:

София, ОББ - клон Княгиня Мария Луиза 70, ДАК ЕООД, банкова сметка 1010932816 код 20084232

Адрес на редакцията:

1202 София
бул. Мария Луиза 92, IV етаж, ЗОФ “Здраве” АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Офис на главния редактор
Счетоводство - Е. Лефтерова
Тел. / Факс: (02) 931-04-21

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: