Настоящо издание

FOZ-smal
    Том 7, 2007 г., брой 7
ZM-Logo
Happy New Year!
Честита Коледа и щастлива Нова Година на всички читатели!
 

diamond-red Позиция

 

Ц. Воденичаров    Етика и реформи в здравната политика  - 7, 2007, No 7, 3-5.

Ключови думи  (MEDLINE):  Health care reform--ethics;  Health care sector--ethics; Ethics, business; Social responsibility; Social values; Socioeconomic factors; Patient’s rights.

Download
diamond-red Актуално интервю  

Проф. д-р Улрих Лаазер, дмн    за списание "Здравен мениджмънт" - 7, 2007, No 7, 6-9.

Ключови думи  (MEDLINE):  Health policy; European union; Public health; Education, public health professional--organization and administration.

Download

diamond-red Собствени проучвания и анализи

 

Зл. Петрова    Качеството - приоритет или псевдоприоритет в условията на реформиращо се здравеопазване – част 3 - 7, 2007, No 7, 10-15.

Ключови думи  (MEDLINE):  Quality assurance, health care; Health care reform; National health programs; Needs assessment.

Download
Л. Спасов    Икономически анализ разход-полза при бъбречни / чернодробни трансплантации. - 7, 2007, No 7, 16-21.

Ключови думи  (MEDLINE):  Liver transplantation--economics; Kidney transplantation--economics; Cost benefit analysis; Health care costs.

Download

Ж. Грудева-Попова,М. Спасова, К. Сотирова  Динамика на болничната заболеваемост от онкохематологични заболявания в УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив за периода 1995-2006 г.   - 7, 2007, No 7, 22-28.

Ключови думи  (MEDLINE):  Hematologic neoplasms--epidemiology; Morbidity--trends, Hospitalization--statistics and numerical-data; Cohort studies. 

Download

В. Михайлова, Д. Димитрова     Доброто здравословно състояние – приоритет 1 ценностната система на лицата в напреднала  възраст  - 7, 2007, No 7, 29-34.

Ключови думи  (MEDLINE):  Social values; Attitude to health; Physical fitness--psychology; Aged; Health services needs and demand--trends; Health services for the aged--utilization.

Download

Ж. Грудева-Попова    Има ли място интегративната медицина в клиничната хематология? - 7, 2007, No 7, 35-38.

Ключови думи  (MEDLINE):  Hematologic diseases--therapy; Complementary therapies--utilization.

Download

Ж. Христов, Т. Стоев, Д. Христова, Н. Иванова, А. Тодорова   Психофизиологични промени при металурзи по време на трудовия им процес - 7, 2007, No 7, 39-43.

Ключови думи  (MEDLINE):  Mining--manpower; Occupational exposure--adverse effects; Psychomotor performance; Neuropsychological tests; Occupational diseases--prevention and control; Perceptual disorders--prevention and control; Work schedule tolerance.

Download

diamond-red Научни обзори, съобщения, реферати

 

Т. Златанова, Р. Златанова-Великова, С. Великов    Мениджмънт на капацитета и разходите за пациента в болницата. - 7, 2007, No 7, 44-48.

Ключови думи  (MEDLINE):  Economics, hospital--organization and administration; Patient care--economics; Delivery of health care--economics.

Download

М. Радева    Социологически аспекти на ролята на НЗОК в системата на здравеопазването. - 7, 2007, No 7, 49-57. 

Ключови думи  (MEDLINE):  Insurance,-health; Patient selection; Socioeconomic factors. Health services accessibility--statistics and numerical data.

Download

В. Шипочлиева   Развитие на корупционните практики в здравеопазването. Възможности за противодействие - 7, 2007, No 7, 58-61. 

Ключови думи  (MEDLINE):  Health personnel--economics; Health personnel--ethics; Professional misconduct; Professional-patient relations.

Download

Г. Христов   Клинични пътеки ли са "клиничните пътеки" в България? - 7, 2007, No 7, 62-67. 

Ключови думи  (MEDLINE): Critical pathways-- utilization; Critical pathways-standards; Fee for service plans-economics; National health programs--economics; Quality assurance, health care--standards.

Download

X. Брант     Европейската здравна политика - стратегии и реалности.  - 7, 2007, No 7, 68-75.

Ключови думи  (MEDLINE):  Health policy--trends; Health priorities; Europe; Health services research; Politics.

Download
diamond-red Новини и събития  

Трети балкански конгрес по история на  медицината - 7, 2007, No 7, 2.

Download

Национално сдружение за здравна политика и мениджмънт - 7, 2007, No 7, 2.

Download

Национален фармацевтичен форум   - 7, 2007, No 7, 76.

Download

1-ви декември - Световен антиспин ден - 7, 2007, No 7, 77.

Download

Нови книги

 

В. Борисов    "Съмнението" - Мечтателите (есе) - 7, 2007, No 7, 78-84.

Ключови думи  (MEDLINE):  Medicine in literature; Books.

Download

Програмата Adobe Reader можете да свалите от този уеб адрес:
Download new and previous versions of Adobe Reader

Адреси:

 

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV, ЗОФ "Здраве" АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Тел./Факс: 02 931-04-21

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси:


 

Woerwag_Logo