Архив

Том 4, 2004 г., брой 4

Позиция  

Ц. Воденичаров   Приликата между мениджъра и медика - 4, 2004, № 4,
3-6.

Интервю

С. Кирилов   Предизвикателствата пред най-голямата болница в България - 4, 2004, № 4, 7-8.

Изследвания, анализи, обзори

Г. Велева   Доброволно здравно осигуряване в Европейския съюз - 4, 2004, № 4, 9-13.

Т. Бенишева, Г. Петрова   Развитие на лекарственото законодателство в България за периода 1995-2004 - 4, 2004, № 4, 14-19.

И. Баташки, Р. Стефанов   Динамика на икономическите показатели в отделенията с хирургичен профил в МБАЛ - Пловдив - 4, 2004, № 4, 20-22.

Л. Кайтазки   Подходи за анализ на социалното неравенство в здравеопазването - 4, 2004, № 4, 23-27.

.

В. Петков   Удовлетвореност от качеството на медицинската помощ след въвеждането на задължителното здравно осигуряване - 4, 2004, № 4, 28-30.

Здравна икономика

А. Басаров   Схеми за разпределение на допълнителните финансови слредства от Здравноосигурителната каса за трудови възнаграждения в болничните лечебни заведения (Продължение от брой 3, 2004 г.) - 4, 2004, № 4, 31-40.

Клиничен мениджмънт

С. Максимова    Дългосрочната оценка - критерий за качеството на здравеопазната дейност - 4, 2004, № 4, 41-43.

Цв. Валентинова   Размер и състав на основните екипи, работещи в практиките за ПЗП - 4, 2004, № 4, 44-47.

Актуална лекция

Г. Ранчов    Теория на управлението в практиката на здравеопазните системи (Продължение от брой 2, 2004 г.) - 4, 2004, № 4, 47-52.

Дискусионен клуб

 

В. Борисов   Словесните дебри на здравната реформа - 4, 2004, № 4, 53-54.

Е. Шипковенска   Какво трябва да знаем, преди да започнем работа върху дисертационния труд - 4, 2004, № 4, 55-58.

Пълен текст

Е. Шипковенска   Здравето на нацията - дело на всички и на всеки - 4, 2004, № 4, 59-64.

 

Изисквания към авторите - 4, 2004, № 4, 65.

 
   
 

 

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1164 София
бул. Христо Смирненски № 11, етаж V,

Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен секретар: Ас. д-р Янка Проданова
Тел./Факс:(02) 865-91-29

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: