Новости СДО и курсове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woerwag_Logo

 

 

 

    Рубрики и тематични полета    


Към списание "Здравна политика и мениджмънт"


Рубрики

  
dot-red

Позиция

2007 г. 2008 г.
2001 г.-2003 г. 2004 г.-2006 г.
dot-red Колона на редактора

2006 г.-2007 г. 2008 г.
dot-red

Изследвания, анализи, обзори

    2008 г.
2005 г. 2006 г. 2007 г.
2001 г.-2002 г. 2003 г. 2004 г
dot-red

Интервюта

2004 г.-2008 г.
dot-red

Икономика на здравеопазването

2006 г. 2007 г. - 2008 г.
2001 г.- 2003 г. 2004 г.-2005 г.
dot-red Информационни технологии в здравеопазването

2006 г.-2007 г. 2008 г.

 

dot-red

Клиничен мениджмънт

2006 г.-2007г. 2008 г.
2001 г.-2003 г. 2004 г.-2005 г.
dot-red

Коментари

2004 г.-2008 г.  
dot-red

Дискусионен клуб

2006 г.-2008 г.  
2001 г.-2003 г. 2004 г.-2005 г.
dot-red Анкети и тестове

2001 г.-2005 г. 2006 г.-2008 г.
dot-red

Събития и факти

2006 г. 2007 г. - 2008 г.
2001 г.-2003 г. 2004 г.-2005 г.
dot-red

Актуална научна информация (терминология, библиография, нови книги)

2006 г.-2007 г. 2008 г.
2001 г.-2003 г. 2004 г.-2005 г.Тематични полета

dot-red Методология и методика dot-red Маркетинг в здравеопазването
dot-red Социология на здравеопазването dot-red Икономика на здравеопазването
dot-red Психология на здравния мениджмънт dot-red Финанси и счетоводство на здравеопазването
dot-red Социална психология на мениджмънта dot-red Мениджмънт на качеството
dot-red Здравна политика dot-red Управление на здравни проекти
dot-red Медицинска етика dot-red Мениджмънт на международното здравно сътрудничество
dot-red Здравно законодателство dot-red Връзки с обществеността
dot-red Медицинска педагогика dot-red Мениджмънт на информационните потоци
dot-red Религия и здравеопазване dot-red Клиничен мениджмънт
dot-red Мениджмънт на извънболничната помощ dot-red Мениджмънт на здравните грижи
dot-red Мениджмънт на болничната помощ dot-red Организация и икономика на фармацията
dot-red Здравно осигуряване и застраховане dot-red Мениджмънт на общественото стоматологично здраве
dot-red Социално и пенсионно осигуряване и застраховане dot-red Други

 

Настоящо издание " Архив " За списанието " Теми и рубрики " Абонамент " За авторите " Редколегия
Полезни връзки " Новости " СДО и курсове към ФОЗ " Английска версия " Към началната страницаRegistered in
Search Bulgarian web-space