Рубрики и тематични полета

 

По света - събития и факти, научни прояви

Л. Георгиева и Г. Генчев - Глобалните предизвикателства и общественото здравеопазване. 1, 2001, № 1, 49-51.

Обществено здраве - новият факултет на Медицинския Университет - София

В. Петков - За реален старт на управленския професионализъм. 2, 2002, № 1, 2.

..

Обществено здраве - новият факултет на Медицинския Университет - София

проф. Ц. Воденичаров - Слово на декана. 2, 2002, № 1, 2-3.

Обществено здраве - новият факултет на Медицинския Университет - София

проф. Вл. Овчаров - Слово на ректора на МУ. 2, 2002, № 1, 4-5

Обществено здраве - новият факултет на Медицинския Университет - София

проф. Ч. Начев - Слово на председателя на БНАМ. 2, 2002, № 1, 6-7.

Високо отличие.   2, 2002, № 1, 47.
М. Апостолов - Визия за школите в медицината. 2, 2002, № 1, 47-51.
Ж. Сурчева - Признанието на сестринския труд и достиженията на работното място. 2, 2002, № 2, 45-47.
В. Петков - Потънали в заплати. 2, 2002, № 2, 48-49.
В. Петков - Новини в областта на здравното осигуряване. 2, 2002, № 2, 50.
Й. Вучков - Европейски стандарти за духовни грижи в болниците. 2, 2002, № 2, 51-52.
Д. Кръшков - Концептуален модел за измерване дейността на здравната система. (Реферат) 2, 2002, № 3, 46-50.
Ж. Сурчева - Избягвайте 10-те основни причини, които демотивират персонала. (Реферат) 2, 2002, № 3, 51-53.
Л. Гатева - Анализ на политиката в медицинското образование: структурен подход. (Реферат) 2, 2002, № 3, 54-56.
Н. Петрова - Обучение по Обществено Здраве: как да се обучават преподавателите. (Реферат) 2, 2002, № 3, 57-59.
В. Петков - Здравни цели - новости от света. 2, 2002, № 3, 60-62.
Хр. Алексиева  - Принципи на германската медицинска асоциация, засягащи терминалните медицински грижи (Превод). 3, 2003, № 1, 58-60.
Е. Шипковенска - Добрата медицинска практика за общопрактикуващите лекари (Реферат) 3, 2003, № 3, 58-64.
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ - първа национална
конференция с
 международно участие, Стара Загора,
8-9 май 2003 г.
В. Младенова, Зл. Петрова – Американската агенция за изследвания на здравеопазването и качеството и нейният опит в оценяването на качеството на медицинските услуги, пречупено през погледа на пациента (Реферат) 3, 2003, № 5, 34-37.
Тържествена промоция: Връчване дипломите на първите магистри по "Обществено здраве и здравен  мениджмънт". 3, 2003, № 5, 49-53.
Тържествена церемония: Две години от Създаването  на Факултета  по Обществено здраве при Медицинския     университет - София. 3, 2003, № 5, 54-64.

Образователен проект на Факултет “Обществено здраве” при МУ– София “Обучение по здравен мениджмънт – магистърска програма” с финансовата подкрепа на Фондация “Отворено общество” – София.

 

Към "Научни прояви"

 

Предишна страница
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: