Рубрики и тематични полета


Клиничен мениджмънт

.М. Радева    Радиоактивен йод за лечение на хипертиреоидизъм  - 6, 2006, № 1, 57-59.
.М. Радева    Абсорбционна доза при радиойодтерапия на хипертиреоидизъм (продължение от брой 1, 2006 г.) - 6, 2006, № 2, 60-62.
.
Н. Рибарова    Обучението на медицинските кадри - решаващ момент за превенцията и контрола на нозокомиалните инфекции - 6, 2006, № 3, 64-66.
.
В. Пройчев и М. Стоянова    Социално-медицински аспект на оперативното лечение при фрактури на латералното тибиално плато. - 6, 2006, № 3, 67-69.
.
М. Николов, Н. Добрев, В. Костова   Трудоспособност, инвалидизация и  социални проблеми на пациенти без и с хронични заболявания - 6, 2006, № 4, 72-77. .Резюме.
Т. Тасева    Клиничен мениджмънт при остър миокарден инфаркт – натовареност на рисковия профил за ИБС като независим прогностичен фактор - 6, 2006, № 5, 58-64.
Ю. Раденкова – Саева   Остри интоксикации с опиоиди и медикаменти – някои епидемиологични данни - 6, 2006, № 5, 65-71.

 

А. Гладилова  Бронхиалната астма в детска възраст - епидемиологичен и медико-социален проблем - 7, 2007, № 1,  88-90.

Ключови думи  (MEDLINE) Asthma-epidemiology; Asthma-economics; Asthma-genetics; Genetic predisposition to disease; Risk factors; Health care costs; Child; Adolescence.

Download

Л. Спасов    Актуални проблеми на трансплантационната медицина у нас - 7, 2007, No 3, 38-41.

Ключови думи (MEDLINE):Transplantation--statistics and numerical data; Transplantation--economics; Transplantation--standards.

Download

М. Грозева, Д. Деков, М. Стояновски, К. Стойкоски    Сравнителен анализ на телесните повреди при преживели пострадали след пътнотранспортни произшествия. 7, 2007, No 3, 55-57.  

Ключови думи  (MEDLINE): Accidents, traffic--statistics and numerical data;  Expert testimony; Trauma severity indices; Wounds and injuries--classification; Survival analysis.

Download

Г. Петков и С. Пъпанов     Върху диетичното хранене на болни с бета-таласемия .  - 7, 2007, №4, 42-47.  

Ключови думи  (MEDLINE): Beta-thalassemia--diet therapy; Dietary supplements--standards; Magnesium--therapeutic use; Iron, dietary--administration and dosage;  Antioxidants-therapeutic use; Vitamins--administration and dosage.

Download

Ю. Раденкова-Саева    Остро предозиране на хероин - клиникоепидемиологично проучване - V 7, 2007, No 5, 40-46.

Ключови думи  (MEDLINE): Poisoning--epidemiology; Opioid related disorders—complications; Heroin--poisoning; Narcotics--poisoning; Overdose; Emergency treatment--methods.

Download

Ж. Грудева-Попова    Има ли място интегративната медицина в клиничната хематология? - 7, 2007, No 7, 35-38.

Ключови думи  (MEDLINE):  Hematologic diseases--therapy; Complementary therapies--utilization.

Download

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Следваща страница

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: