Рубрики и тематични полета

 

Позиция

Ц. Воденичаров - Нови акценти в здравеопазването. 1, 2001, № 1, 1.

Ц. Воденичаров - Нова генерация от медици. 2, 2002, № 2, 1-2.
Ц. Воденичаров - По-добро здравеопазване чрез повече местно самоуправление. 2, 2002, № 3, 1.
Ц. Воденичаров - Разликите между медика и мениджъра. 3, 2003, № 1, 1-2.
Ц. Воденичаров - Първа разлика между медика и мениджъра. 3, 2003, № 2, 3-7.
Ц. Воденичаров - Втората разлика между медика и мениджърa . 3, 2003, № 3, 3-5.
Ц. Воденичаров - Третата разлика между медика и мениджърa. 3, 2003, № 4, 3-5.
Ц. Воденичаров - Четвъртата разлика между медика и мениджърa . 3, 2003, № 5, 3-6.
Ц. Воденичаров - Петата разлика между медика и мениджърa . 3, 2003, № 6, 3-5.

Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн -
декан на Факултета по обшествено здраве при МУ София

 

Предишна страница
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: