Рубрики и тематични полета

 

Актуална научна информация

(терминология, библиография, нови книги)

Терминологичен речник ЗМ: Обществено здраве; Медицина, основаща се доказателства; Медикрация; Управлявано здравно обслужване и др.1, 2001, № 1, 52.

Книжна лавица

Ц. Воденичаров - 7-те разлики между медика и мениджъра

В. Борисов - Дилемите на медика–мениджър. По повод на новата книга на проф. Ц. Воденичаров “Седемте разлики между медика и мениджъра” (Отзив). 3, 2003, № 4, 27.

..
Д. Кръшков - Лекарят и пациентът на пазара на медицинските услуги (Представяне на монографията на И. А. Тогунов "Врач и пациент на рынке медицинских услуг). 3, 2003, № 4, 28-29.

Лекарствена употреба и фармакоикономика - учебник

Социална фармация и фармацевтично законодателство - практическо ръководство

Е. Шипковенска, Л. Георгиева, Г. Генчев, П. Димитров, Й. Борисова - Приложна епидемиология и медицина, базирана на обстоятелства.

Ц. Воденичаров, С. Попова - Медицинска етика

В. Борисов - Здравен мениджмънт с основи на здравната политика С.: Филвест, 2003, 246 с.

 

Предишна страница
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: