Рубрики и тематични полета

 

Изследвания, анализи, обзори

Д. Кръшков - Здравната реформа в САЩ: проблеми и насоки на правната уредба. 1, 2001, № 1, 3-9.

 

К. Кирилов - Качества на здравния мениджър. 1, 2001, № 1 10-13.

Резюме

Е. Шипковенска - Епидемиологията - Ключ за превантивна стратегия. 1, 2001, № 1, 14-16.

 

К.Чамов - Съвременната здравна политика и медицинската сестра. 1, 2001, № 1, 17-21.

Резюме

Й. Вучков - Интензивното отделение като среда с особено влияние върху пациентите и терапевтичния тим. 1, 2001, № 1, 22-25.

 

В. Петков - Политика на доброволното здравно осигуряване в Европейския съюз. 1, 2001, № 1, 26-27.

 

К. Пасхалидис - Общественото мнение и здравната реформа. 1, 2001, № 1, 28-30.

Резюме

Евг. Саламиева - Правата на пациента през погледа на пациента. 1, 2001, № 1, 31-33.

 

Б. Борисова - Промоция на здравето като неотложен приоритет на здравеопазването. 2001,1 (1), 34-35.

Резюме

Хр. Алексиева - Конструктивни възможности на здравната реформа в Хонг Конг. 2, 2002, № 1, 8-10.

 

К. Шопова - Стил на мениджърско поведение - актуални проблеми. 2, 2002, № 1, 11-15.

Резюме

С. Попова, К. Шопова - Принципът за публичност в здравния мениджмънт. 2, 2002, № 1, 16-17.

Резюме

В. Петков- Мениджмънт на заболяването. 2, 2002, № 1, 18-22.

 

Й. Вучков - За повече духовност в българската болница. 2, 2002, № 1, 23-27.

 

Ив. Стамболова, Г. Чанева - Конфликтните ситуации в медицинската практика. 2, 2002, № 1, 28-32.

Резюме

С. Александрова - Нов подход към медицинската етика. 2, 2002, № 2, 5-10.

Резюме

Й. Вучков - Духовникът - интегрирана част от терапевтичния тим. 2, 2002, № 2, 11-15.

Резюме

П. Маринова - Международно сътрудничество и проекти: образователни и управленчески аспекти. 2, 2002, № 2, 16-20

Резюме

К. Шопова - Неефективният разход на време като управленски проблеми. 2, 2002, № 2, 21-24

Резюме

К. Чамов - Технология на партньорството в здравеопазването. 2, 2002, № 2, 25-32.

Зл. Петрова - Ролята на националната здравно-осигурителна каса в политиката за качеството на здравеопазването: Концепция за качеството на здравеопазването. 2, 2002, № 3, 5-6.

.Резюме

М. Стойчева - Колежанското образование - акценти върху качеството на обучението и перспективите за професионална реализация и развитие на медицинските сестри. 2, 2002, № 3, 7-12.

Й. Вучков - Медицина и религия - традиции и перспективи. 2, 2002, № 3, 13-16.

Н. Ананощев - Рискови фактори за повишената честота на злокачествените новообразувания в панагюрска община, антропогенно обременен район.. 2, 2002, № 3, 17-20.

М. Льочкова, М. Семерджиева, Р. Стефанов - Някои аспекти на качеството на първичната здравна помощ според общопрактикуващия лекар. 2, 2002, № 3, 21-28.

Д. Атанасов - Същност на следдипломното обучение на висшите фармацевтични кадри в България. 2, 2002, № 3, 29-31.

И. Кънева, К. Кирилов, Г. Царянски - Състояние на неинвазивната рентгенова образна диагностика и съвременни насоки за оптимизиране вениджмънта на образно-диагностичния процес в кардиохирургичната реанимация. 2, 2002, № 3, 32-36.

Д. Атанасов, А. Сомлева, Т. Тодоров - Преглед на фармацевтичната законодателна регулация в САЩ. 2, 2002, № 3, 37-42.

 

Предишна страница
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: