Новости СДО и курсове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOZ

Woerwag_Logo

 

 

 

                     Рубрики    
Изследвания, анализи, обзори - 2008
ZM-Logo

Е. Шипковенска     Здравна политика и мениджмънт, основани на доказателства. – 8, 2008, No 1, 8-14.

Ключови думи  (MEDLINE):  Evidence based medicine--methods; Health policy; Health services research--methods; Policy making; Costs and cost analysis; Public health administration; Program development.


Download PDF

Е. Дацов, Н. Цачева, Р. Николова, А. Въткова     Етични изисквания за специалистите в областта на трудовата медицина. – 8, 2008, No 1, 15-19.

Ключови думи  (MEDLINE):  Occupational medicine--standards; Occupational medicine--manpower; Occupational medicine--ethics; Ethics, medical; Occupational health; Workplace; Confidentiality; Informed consent.


Download PDF

Ж. Георгиева    Семейна структура, рождена позиция и психично здраве. – 8, 2008, No 1, 24-32.

Ключови думи  (MEDLINE):  Mental health; Genetic predisposition to disease--genetics; Genetic predisposition-to disease--epidemiology; Mental disorders-genetics; Birth order; Risk-Factors.


Download PDF

И. Баташки, Н. Ананощев, К. Киров    Основни подходи, използвани при изграждане на системата за управление на качеството на УМБАЛ „Свети Георги”, гр. Пловдив. – 8, 2008, No 1, 40-46.

Ключови думи  (MEDLINE):  Quality assurance, health care--organization and administration; Documentation--methods; Documentation--standards Hospital records—standards; Program development; Hospital administration-methods; Management audit.


Download PDF

Е. Шипковенска, Л. Спасов   Медицина, основана на научни доказателства. – 8, 2008, No 1, 47-52.

Ключови думи  (MEDLINE):  Evidence based medicine; Information dissemination;  Guidelines.

Download PDF

Т. Веков    Роля на обществената оценка на организационната промяна в здравеопазването. – 8, 2008, No 1, 53-56.

Ключови думи  (MEDLINE):  Health care reform; Public opinion; Consumer participation.

Download PDF

Д. Димитров   Здравният мениджмънт като професионална кариера - проблеми, трудности и перспективи. – 8, 2008, No 1, 57-60.

Ключови думи  (MEDLINE):  Health facility administrators; Professional role; Career mobility; Health personnel--psychology; Leadership; Professional competence.


Download PDF

И. Бонев, Е. Радев    Личностни аспекти на удовлетвореността от труда. – 8, 2008, No 1, 67-68.

Ключови думи  (MEDLINE):  Job satisfaction; Personal satisfaction; Personality; Organizational culture; Efficiency.


Download PDF
 

Д. Сиджимова, Л. Спасов    Ролята на рекламата на лекарствени продукти при формирането на здравната култура на обществото. – 8, 2008, No 1, 69-72.

Ключови думи  (MEDLINE):  Advertising--legislation and jurisprudence; Advertising--ethics; Fraud--prevention and control; Pharmaceutical preparations; Consumer product safety; Health knowledge, Attitudes, practice.


Download PDF

В. Шипочлиева    Тютюнопушенето през погледа на медиите. – 8, 2008, No 1, 73-75.

Ключови думи  (MEDLINE):  Bibliometrics; Newspapers--statistics and numerical data; Smoking--prevention and control; ; Tobaco industry; Social responsibility; Health promotion--methods.


Download PDF

Л. Спасов    Организация и управление на болничната помощ при трансплантация на органи  -  8, 2008, No 2, 3-10.

Ключови думи (MEDLINE):   Hospital costs;  Hospitalization--economics; Liver transplantation--economics; Kidney transplantation--economics; Reimbursement mechanisms--organization and administration.

 Download

И.  Баташки, Н. Ананощев, К. Киров    Възможности на процесния подход и принципите на одит за постигане на ефективна система за управление на качеството в УМБАЛ „Свети Георги" гр. Пловдив  -  8, 2008, No 2, 11-17.

Ключови думи (MEDLINE):   Management audit--organization and administration; Management audit—standards; Practice guidelines--standards; Quality assurance, Health care--methods; Managed care programs--standards; Case management--standards; Cost control--standards; Disease management.

  Download PDF

А. Забунов, В. Маджова, П. Манчева, С. Христова   Съобщаването на лоша новина през погледа на лекаря - 8, 2008, No 2, 26-29.  

Ключови думи (MEDLINE):   Physician patient relations--ethics; Truth disclosure--ethics ; Communications; Clinical competence; Physicians—psychology.

 Download PDF

Р. Николова, Н. Цанева    Трудово-физиологичен скрининг на рискови фактори, здравен риск и препоръки към работещите и работодателя в Българското национално радио -  8, 2008, No 2, 30-39.

Ключови думи (MEDLINE):   Mass screening; Occupational exposure--adverse effects; Radio; Workplace; Radio waves--adverse-effects; Risk factors.

 Download PDF

В. Шипочлиева    Неизползвани възможности на рубриките за „Обратна връзка"  -  8, 2008, No 2,  40-42.

Ключови думи (MEDLINE):   Newspapers; Attitude to health.

 Download PDF

В. Гончев   Удовлетвореност от обучението по здравен мениджмънт. -  8, 2008, No 2,  43-48.

Ключови думи (MEDLINE):   Education, medical, graduate--organization and administration; Education, public health-professional--organization and administration;  Education, public health-professional--methods; Public health--education; Universities; Consumer satisfaction.

 Download PDF

Г. Петрова   Специфика на педагогическото общуване при работа със студенти. -  8, 2008, No 2,  49-51.

Ключови думи (MEDLINE):   Students--psychology; Thinking; Communication; Teaching--manpower; Curriculum.

 Download PDF

Т. Веков   Необходимост от сравнителен анализ на обществената и професионалната оценка на здравната реформа -  8, 2008, No 2,  52-55.

Ключови думи (MEDLINE):   Public opinion; Health care reform; National health programs--organization and administration; Social responsibility; Social values; Socioeconomic factors; Attitude of health personnel; Health personnel--psychology.

 Download PDF

Т. Бенишева, П. Трендафилова  Нормативна рамка за осигуряване на лекарствени продукти в лечебните заведения  -  8, 2008, No 2,  56-65.

Ключови думи (MEDLINE):   Hospitals--organization and administration; Pharmaceutical preparations--supply and distribution; Disease management; Drug costs; Financing, organized; Hospitals, community--economics; Legislation, drug; Insurance, health, reimbursement--legislation and jurisprudence.

 Download PDF

Н. Цачева, Е. Дацов, Р. Николова, А. Въткова    Европейски измерения и изисквания към трудовата медицина -  8, 2008, No 2,  66-70.

Ключови думи (MEDLINE):   Occupational medicine--organization and administration; Occupational medicine--education; Occupational medicine--standards; Professional practice--standards; Occupational health services--standards; Quality assurance, health care; Europe.

 Download PDF

Т. Бенишева, Д. Сиджимова    Информираното съгласие при клиничните проучвания в ЕС включително и България - етични аспекти. -  8, 2008, No 2,  71-79.

Ключови думи (MEDLINE):   Clinical-Trials-legislation-and-jurisprudence; Clinical-Trials-ethics; Informed concent—standards;  Informed-Consent-legislation-and-jurisprudence;

 Download PDF

С. Максимова    Инвалидността като глобален медико-социален проблем - 8, 2008, No 2, 80-84.

Ключови думи (MEDLINE):   Disabled persons -- legislation and- jurisprudence; Disability evaluation; Government regulation; Models, organizational; Occupational diseases--rehabilitation; Rehabilitation,-vocational--methods; Prejudice.

 Download PDF

А. Жеков   Трансплантационен туризъм -  8, 2008, No 2,  85-89.

Ключови думи (MEDLINE):   Surgical procedures, elective--legislation and- jurisprudence; Living donors--supply and distribution; Living donors--legislation and- jurisprudence; Tissue transplantation--trends;  Tissue transplantation--economics; Travel.

 Download PDF

Ц. Митков, Г. Петрова    Измерване на резултатите от лекарствената промоция от фармацевтичните производители -  8, 2008, No 2,  90-97.

Ключови думи (MEDLINE):   Pharmaceutical preparations--supply and distribution; Pharmaceutical preparations--utilization; Advertising--methods; Advertising--ethics; Social responsibility.

 Download PDF

Д. Сиджимова, Л. Спасов   Социалната реклама - източник на здравна информация  -  8, 2008, No 2,  98-101.

Ключови думи (MEDLINE):   Health promotion--organization and administration;  Advertising--methods; Health knowledge,-attitudes, practice; Health promotion--methods, Social marketing.

 Download PDF

М. Горанов    Хуманната медицина - един безкраен флуид между реалното и трансцеденталното. -  8, 2008, No 2,  102-108.

Ключови думи (MEDLINE):   Physician-patient relations; Attitude to health; Holistic health; Attitude to death;  Pain--psychology; Patients--psychology; Personhood; Philosophy; Religion-and-Medicine; Spirituality.

 Download PDF

Н. Велева, Г. Грънчарова, М. Драганова      Общ пазар на труда на медицински сестри – изтичане на квалифицирани кадри или свободно движение на работна сила - 8, 2008, № 3, 21-25.  

Ключови думи (MEDLINE):Emigration and immigration--statistics and numerical data; Emigration and immigration--trends; Employment--psychology; European Union--statistics and-numerical data; Health policy; Nurses--psychology; Nurses--supply and distribution;  Nursing staff--organization and administration; Career mobility.

  Download PDF

Д. Димитров    Професионална компетентност и реализация на болничните мениджъри - 8, 2008, № 3, 33-36.

 Ключови думи (MEDLINE): Hospital administrators--education; Professional competence; Professional role; Career mobility.

 Download PDF

Р. Николова, Н. Цачева, Е. Воденичаров    Трудово-медицински подход към анализ и оценка на работоспособността и здравното състояние на работещи от “Марица Изток” - 8, 2008, № 3, 37-43.  

Ключови думи (MEDLINE): Occupational health services--organization and administration; Mining--manpower; Work capacity evaluation; Workload.

 Download PDF

Т. Попов, Л. Чакърова, Н. Петрова, Д. Сиджимова    Здравно възпитание на деца-роми в контекста на социализацията - 8, 2008, № 3, 44-47.

Ключови думи (MEDLINE): Health education--methods; Health knowledge, attitudes, practice; Gypsies--ethnology; Models, educational; Socialization.

 Download PDF

Н. Петрова, Ц. Митева   Медицинска информационна система “Мedi” - 8, 2008, № 3, 48-52.  

Ключови думи (MEDLINE): Medical records systems, computerized; Hospital-Information systems--organization and administration; Mental disorders--diagnosis; Statistics-education; Education, medical.

 Download PDF

М. Стойкова, Ц. Митева   Мнение на студенти за качеството на преподаване на дисциплината социална медицина - 8, 2008, № 3, 53-56.

Ключови думи (MEDLINE): Students, health occupations--psychology; Education, medical--organization and administration; Social medicine--education; Curriculum.

Download PDF

Л. Спасов, К. Попова    Права на децата в здравеопазването – добрите практики в Европейската общност. - 8, 2008, № 3, 66-71.

Ключови думи (MEDLINE): Child advocacy; Human rights; Child health services--legislation and jurisprudence; Child health services--standards; Europe.

 Download PDF

Т. Бенишева, Д. Сиджимова     Законови стимули и мерки за разработване на лекарства за педиатрична употреба от януари 2007 в ЕС и етични аспекти при клинични изпитвания с деца. - 8, 2008, № 3, 72-80.

Ключови думи (MEDLINE):Drug industry--legislation and jurisprudence; Research subjects--legislation and jurisprudence;Child; Child advocacy; Clinical trials--ethics; Clinical trials--legislation and jurisprudence; Drug industry--ethics; Drug therapy--ethics; Legislation, drug--ethics; Liability, legal.

 Download PDF

Й. Йовчев, С. Николов,Р. Митева, Т. Енчева    Информираното съгласие на пациента – законов регламент в Република България. - 8, 2008, № 3, 81-85.

Ключови думи (MEDLINE):Informed consent--legislation and jurisprudence; Physician-patient relations; Quality assurance, health care--legislation and jurisprudence; Bulgaria.

 Download PDF

Л. Спасов    Етичните правила за електронно здравеопазване - рационален подход за постигане на по-качествени здравни услуги. - 8, 2008, № 3, 86-88.

Ключови думи (MEDLINE): Quality assurance, health care--ethics; Medical records systems, computerized; Communication; Computers--economics; Confidentiality; Electronic mail; Internet; Office automation--ethics.

 Download PDF

Р. Златанова-Великова, Т. Златанова, Е. Караславова     Виновни ли са общопрактикуващите лекари за затрудненията, свързани с явяване на териториална експертна лекарска комисия?  - 8, 2008, № 3, 89-92.  

Ключови думи (MEDLINE): Family practice--organization and administration; Physicians, family; Expert testimony--methods; Disability evaluation; Work capacity evaluation.

 Download PDF

Д.Сиджимова    Връзки с обществеността в здравеопазването. - 8, 2008, № 3, 95-99.

Ключови думи (MEDLINE):Public relations; Health services; Communication.

 Download PDF

С. Александрова   Инициативите на ЮНЕСКО в областта на биоетиката - Презентация на проф. Хенк тен Хаве на 10.03.2008 г, МУ Плевен. - 8, 2008, № 3, 100-102

Ключови думи (MEDLINE):Bioethical issues; Bioethics; Human rights; International cooperation; United Nations.

 Download PDF

Т. Златанова, Ц. Петрова-Готова, Г. Комитов, С. Генев, Р. Златанова-Великова   Проблемът с направленията за специалист от гледна точка на пациентите  - 8, 2008, № 4, 9-14.

Ключови думи (MEDLINE): Patients--psychology; Ambulatory care-- organization and administration; Ambulatory Care--legislation and Jurisprudence;   Family practice-- legislation and jurisprudence, Health services needs and demand-- statistics and numerical data

Download

Б. Славчев   Медико-социални проблеми на извънбрачната раждаемост.   8, 2008, № 4, 24-29.

Ключови думи (MEDLINE):  Pregnant women--psychology; Birth rate; Single parent;Single parent family; Health-Status ; Risk factors ;Socioeconomic factors.

 Download PDF

В. Гончев    Социоетични измерения на професионалната кариера на здравните мениджъри. - 8, 2008, № 4, 30-33.

Ключови думи (MEDLINE): Education,-graduate; Education,-public health professional--organization and administration; Health facility administrators--education; Decision making; Communication; Cooperative behavior; Organizational objectives.

 Download PDF

Д. Монова    Фактори на стреса в лечебните заведения. - 8, 2008, № 4, 44-52.
Ключови думи (MEDLINE): Stress, psychological--etiology; Burnout, professional--psychology;Work schedule tolerance; Workload, Job satisfaction, Questionnaires.

 Download PDF

Н. Георгиева, И. Гетов, И. Петров    Сравнително гнездово проучване на отношението на студенти и ученици към проблема наркомании. - 8, 2008, № 4, 53-59.

Ключови думи (MEDLINE): Students--psychology; Adolescent psychology; Public opinion; Substance related disorders--etiology; Substance related disorders--epidemiology; Health knowledge, attitudes, practice; Risk factors; Social support.

Download PDF

Г. Петрова   Оценка на завършващите бакалаври по “Управление на здравните грижи” за организацията на учебния процес. - 8, 2008, № 4, 60-67.

Ключови думи (MEDLINE):  Students, nursing--psychology; Education, nursing--organization and administration; Clinical competence; Curriculum; Questionnaires.

Download PDF

М. Льочкова, Т. Танева   Креативно и конструктивно мислене на студентите във ФОЗ. - 8, 2008, № 4, 68-72.

Ключови думи (MEDLINE):Students, public health--psychology; Thinking; Teaching--methods.


Download PDF

Б. Славчев    Социален профил на жените, изложени на риск за раждане извън брака. -  8, 2008, № 4, 73-78.

Ключови думи (MEDLINE): Mothers--psychology; Single parent--psychology; Social class; Sexual behavior; Risk factors.


Download PDF

Е. Милев, М. Георгиева, Д. Димитров, С. Георгиев    Българската военна медицина от възраждането до Втората световна война. - 8, 2008, № 4, 85-89.

Ключови думи (MEDLINE):  Military medicine--history;  History, 19th century; History, 20th century, Famous persons.

 Download PDF

Л. Чакърова    100 години след доклада на Абрахам Флекснер за медицинското образование в САЩ и Канада. - 8, 2008, № 4, 90-93.

Ключови думи (MEDLINE):  Education, medical-history; Education, medical--standards; Health care reform--history; Science-history.

 Download PDF

Т. Златанова, Р. Златанова Великова   Аспекти на информираност и квалификация при общопрактикуващите лекари.   8, 2008, № 5,  8, 2008, № 5, 51- 55.

Ключови думи (MEDLINE):   Family Practice -- organization and administration; Diffusion of innovation; ; Professional competence; Physician's practice patterns --statistics and numerical data; Physicians, family -- education; Qualitative research.


Download PDF

Т. Веков   Оценка на медицинските професионалисти за протичането на здравната реформа.  - 8, 2008, № 5, 65-75.

Ключови думи (MEDLINE):   Attitude-of-Health-Personnel; Health care reform; Health personnel--psychology; Health services research; Job satisfaction; Organizational objectives.


Download PDF

Д. Димитров   Управленска компетентност на началник отделенията и старшите сестри.   8, 2008, № 5, 76 79.

Ключови думи (MEDLINE):   Health facility administrators; Nurse administrators -- psychology; Leadership ; Professional competence; Efficiency, organizational; Hospitals.

 Download PDF

Л. Дерменджиева,М. Николов, Н. Добрев   Здравната стратегия – поглед от другата страна.   8, 2008, № 5, 80 82.

Ключови думи (MEDLINE):   Delivery of health care -- organization and administration; Health policy; Health priorities; Costs and cost analysis; Delivery of health care -- economics; Health services accessibility; Health services research; Health status indicators


Download PDF

Д. Шопов    SWOT анализ   основа на програмата за развитие и управление на лечебно заведение.  - 8, 2008, № 5, 83-86.

Ключови думи (MEDLINE):   Health care surveys -- methods; Needs assessment; Data collection; Program development.


Download PDF

Л. Георгиева, С. Попова     Потребности от първична медицинска помощ на възрастните хора след активно стационарно лечение. -  8, 2008, № 5, 87-93.

Ключови думи (MEDLINE):   Health services needs and demand; Health services for the aged; Primary health  care -- utilization; Rehabilitation centers; Time factors; Treatment outcome.

 Download PDF

Г. Комитов, С. Генев    Здравната политика и нейните стратегически приоритети в условията на продължаваща реформа   І част. -  8, 2008, № 5, 98 - 102.

Ключови думи (MEDLINE):   Health policy; Health priorities; Marketing of health services.


Download PDF

С. Александрова   Място на хосписите в системата на здравеопазване.  - 8, 2008, № 5, 107-111.

Ключови думи (MEDLINE):   Hospices-- organization and administration; Hospices -- legislation and jurisprudence; Hospice-Care-- organization and administration; Hospice care-economics; Palliative care --organization and administration; Models, organizational.


Download PDF

С. Христова   Етика на болката при децата. -  8, 2008, № 5, 112-116.

Ключови думи (MEDLINE):   Pain--psychology; Child psychology; Child welfare--ethics; Quality of life; Humanism; Ethics, clinical.


Download PDF

С. Спиридонов   Сравнителен анализ на публичния и частния болничен сектор. - 8, 2008, № 6, 8-11.

Ключови думи (MEDLINE):Health services research; Hospitals, private -- trends; Hospitals, private -- utilization; Hospitals, public – utilization.

 Download PDF

Д. Шопов   Универсални елементи на системата за управление на качеството в лечебни заведения. - 8, 2008, № 6, 12-17.

Ключови думи (MEDLINE):Models, organizational; Total quality management -- organization and administration.


Download PDF

М. Радева   Права на задължително здравноосигурените лица. - 8, 2008, № 6, 18-25.

Ключови думи (MEDLINE):Insurance, health -- legislation and jurisprudence; Patient rights legislation and jurisprudence.


Download PDF

Д. Монова   Роля на ръководителя при управление на стреса в лечебните заведения. - 8, 2008, № 6, 26-29.

Ключови думи (MEDLINE):Burnout, professional -- prevention and control; Task performance and analysis; Leadership; Burnout, professional -- psychology; Interprofessional relations; Role; Workload.


Download PDF

Д. Радев, Д. Димитров, В. Петкова    Анализ на здравния мениджмънт в Диагностично консултативните центрове. - 8, 2008, № 6, 30-31.

Ключови думи (MEDLINE):Ambulatory care facilities -- organization and administration; Economic competition; Institutional management teams; Organizational case studies; Organizational culture; Personnel management.

  Download PDF

Н. Йорданов, Р. Стефанов   Изкуството да кажеш истината или подготвени ли са лекарите да споделят „лоша новина” с пациентите? - 8, 2008, № 6, 32-37.

Ключови думи (MEDLINE):Truth Disclosure -- ethics, Professional Competence Professional Patient Relations ethics; Terminally Ill -- psychology; Informed consent; Neoplasms.

  Download PDF

М. Камбурова, А. Велкова, Р. Росманова, А. Фортунова    Рискови фактори за раждане на недоносени деца в Плевенски регион. - 8, 2008, № 6, 38-43.

Ключови думи (MEDLINE):Labor, premature -- etiology; Risk factors; Social class; Educational status; Employment; Rural population.

 Download PDF

Д. Танева, Д. Шопов, И. Баташки    Роля и място на медицинската сестра в реализирането на лечебно охранителния режим на болничното отделение. - 8, 2008, № 6, 44-47.

Ключови думи (MEDLINE):Clinical nursing research; Hospital units -- organization and administration; Job description; Nurse's role; Nursing assessment; Nursing staff, hospital-- organization and administration; Questionnaires.

 Download PDF

А. Щерев    За рационална социална политика. - 8, 2008, № 6, 48-53.

Ключови думи (MEDLINE):Population Dynamics; Public policy; Health policy; Health priorities; Reproductive health services.

 Download PDF

П. Балканска, Н. Георгиев, С. Младенова    Образователни потребности на професионалистите по здравни грижи в областта на геронтологията. - 8, 2008, № 6, 54-60.

Ключови думи (MEDLINE):Geriatric nursing education; Education, nursing, continuing -- organization and administration; Nursing staff -- education; Staff development -- organization and administration.

 Download PDF

З. Радионова    Ефективност на иновационната образователна технология  проблемно базирано обучение във Факултет по медицина. - 8, 2008, № 6, 61-65.

Ключови думи (MEDLINE):Faculty, medical;  Problem-based learning -- methods; Students, medical--psychology.

 Download PDF

Г. Комитов, С. Генев    Здравната политика и нейните стратегически приоритети в условията на продължаваща реформа – ІI част. - 8, 2008, № 6, 69-75.

Ключови думи (MEDLINE): Health care reform -- organization and administration; Politics ; Public health; Health priorities.


Download PDF

С. Василев    Младите лекари като приоритетен проблем на болничния мениджмънт. - 8, 2008, № 6, 80-82.

Ключови думи (MEDLINE): Hospitalists -- education; Hospitalists -- organization and administration; Career choice; Career mobility.


Download PDF

В. Захов  Управление на човешките ресурси в лечебните заведения. - 8, 2008, № 6, 83-84.

Ключови думи (MEDLINE): Health personnel -- organization and administration; Health personnel --standards; Job description; Job satisfaction.


Download PDF

Ф. Ребергер, М. Христова, М. Дякова   Характеристики на здравната система в Германия. - 8, 2008, № 6, 85-88.

Ключови думи (MEDLINE):Delivery of health care -- organization and administration; Germany; Insurance, health -- history; Insurance, Health economics; Health benefit plans, Employee; Managed care programs; Health care reform.


Download PDF

П. Джуров    Етична отговорност на фармацевта. - 8, 2008, № 6, 103-106.

Ключови думи (MEDLINE:    Ethics, pharmacy; Pharmaceutical services--organization and administration;  Pharmacists--psychology;  Pharmacists--ethics.

 Download PDF

Е. Милев, М. Георгиева, Д. Димитров    Д р Иван Селимински   ролята му в здравеопазването и социалния живот на Балканите през ХIХ ти век. - 8, 2008, № 6, 107-113.

 

 Download PDF

 

Програмата Adobe Reader можете да свалите от този уеб адрес:

Download new and previous versions of Adobe Reader

 

 

Настоящо издание " Архив " За списанието " Теми и рубрики " Абонамент " За авторите " Редколегия
Полезни връзки " Новости " СДО и курсове към ФОЗ " Английска версия " Към началната страница


Registered in
All.bg
Search Bulgarian web-space DIR.BG Search.bg Web.bg