Рубрики и тематични полета


Дискусионен клуб

М. Владимирова    Приватизация, регулиране и пазар в здравеопазването - 4, 2004, № 2, 60-63.
.
Зл. Петрова   Кой да е отговорен за качеството на медицинската помощ? (становище по чл. 10, ал. 1, т. 2 от проект на Закон за здравето) - 4, 2004, № 3, 61-63.
В. Борисов   Словесните дебри на здравната реформа - 4, 2004, № 4, 53-54.
.
Е. Шипковенска   Какво трябва да знаем, преди да започнем работа върху дисертационния труд - 4, 2004, № 4, 55-58.
.
Е. Шипковенска   Здравето на нацията - дело на всички и на всеки - 4, 2004, № 4, 59-64.
.
Н. Казаков, Б. Туджаров и Ц. Петров    Изграждане на логистична инфорамеционна система в здравеопазването - 5, 2005, № 1, 60-66.  
Ц. Воденичаров,  В. Борисов, Ст. Гладилов, К. Чамов, Д. Кръшков Модел за ефективно развитие на българското здравеопазване - 5, 2005, № 2, 5-14. Пълен текст
И. Стамболова  Старите нови истини за здравните грижи и тяхното управление - 5, 2005, № 3, 53-55. Пълен текст
Н. Кръстева  Мотивацията като метод за управление - 5, 2005, № 3, 56-57. Пълен текст
В. Борисов   Стратегическият мениджмънт - дефицит на здравната реформа - 5, 2005, № 6, 3-5. Пълен текст

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: