Рубрики и тематични полета

 

Здравна икономика

А. Миткова   Основни аспекти на финансовото управление и перспективи за развитие на МБАЛ “Св. Иван Рилски - Разград” АД - 6, 2006, № 1, 40-46.
Г. Христов    Социално-икономическа тежест на бронхиалната астма върху здравно-осигурителната система в България през 2004 година - 6, 2006, № 1, 47-52 .
А. Жеков  Национални здравни сметки  - 6, 2006, № 1, 53-56.
Г. Христов   Покрива ли цената на клиничната пътека разходите за болнично лечение на астматици - 6, 2006, № 3, 55-63.
.
Анализ относно рентабилността на стратегия  за противогрипна ваксинация на здрави работещи пълнолетни хора – Реферат на публикацията   “Kristin L. Nichol - Cost -Benefit Analysis of a Strategy to Vaccinate Healthy  Working Adults Against Influenza -   Arch. Intern. Med. 2001;161, 749-759”  - 6, 2006, № 4,  78-84.
.
Г. Христов   Преки разходи за лечение на бронхиалната астма през 2004 година - 6, 2006, № 5, 51-57.

Ст. Гладилов Финансиране на здравеопазването в условията на присъединяване на България към Обединена Европа - 6, 2006, № 6, 13-15.

Ж. Павлова   Самооценката и оценката на капацитет в икономическото управление на болниците - 6, 2006, № 6, 16-21.
.
А. Чешмеджиева   Динамика на населението през последните 24 години - 6, 2006, № 6, 22-29.
Цв. Петрова-Готова   Финансови аспекти на здравеопазването в някои от развитите и развиващите се страни през последните години (литературен обзор) - 6, 2006, № 6, 30-36.
Т. Златанова   Анализ на общественото мнение за промените в системата на здравеопазване - 6, 2006, № 6, 37-40.
Н. Попов, В. Петков   Развитие на пазара на доброволното здравно осигуряване в контекста на българската икономика - 6, 2006, № 6, 41-44.
А. Жеков   Здравни сценарии на бъдещето - 6, 2006, № 6, 45-48.
.
Е. Петкова, В. Хаджидекова, В. Пройчев, М. Недева - Петкова, Ст. Пъпанов   Безопасността на храните – предизвикателство на бъдещето - 6, 2006, № 6, 49-50.
А. Сарандев   Икономическа тежест на диабетната невропатия - 6, 2006, № 6, 85-88.
.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: