Рубрики и тематични полета

 

Дискусионен клуб

В. Борисов - Ресурсите на здравеопазването - желания и реалности. 1, 2001, № 1, 44-45.
.
Н. Тосева - Палиативните грижи - неотложна потребност. 1, 2001, № 1, 46-48.
В. Борисов - Клинична свобода и здравен мениджмънт. 2, 2002, № 1, 44-46.
В. Борисов - Мениджмънт на качеството в здравеопазването - митове и реалности. 2, 2002, № 2, 53-55.
З. Христова - Шансове и рискове на здравната реформа. 2, 2002, № 2, 56-58.
Х. Френгов - Промяна на промяната. 2, 2002, № 2, 59-60.
В. Борисов - Киберкултура и здравна реформа - приложни проекции. 2, 2002, № 3, 43. Пълен текст
Н. Попов - Компютърът - лукс или необходимост. 2, 2002, № 3, 44-45. Пълен текст
Б. Давидов - Местното самоуправление и здравеопазването: от реторика към икономически подходи. Размисли на икономиста. 3, 2003, № 1, 45-49. Пълен текст
Д. Кръшков - Медицинската услуга: експертиза за икономичност (Реферат).  3, 2003, № 1, 53-55. Пълен текст
Д. Кръшков - Концептуалният метод на системния подход към експертизата на качеството на медицинската помощ (Реферат). 3, 2003, № 1, 56-57. Пълен текст
Б. Давидов - “Центрове на силата” в управлението на здравеопазването: Министерството на здравеопазването или Националната здравноосигурителна каса да управляват системата "Медицински дейности"? (Пълен текст) 3, 2003, № 2, 52-57. Пълен текст
Т. Златанова - Регулиране на пазара на медицинските услуги в света на класическите методи на управление (Реферат на публикация на И. А. Тогунов) 3, 2003, № 2, 62-64. Пълен текст
Б. Давидов - Модели за финансиране на системата за медицински услуги: философия и технология - сравнителен анализ. 3, 2003, № 3, 44-49. Пълен текст
Д. Кръшков - По въпроса за сегментирането на пазара на здравето (Реферат). 3, 2003, № 3, 55-57. Пълен текст
Б. Давидов - Модели за финансиране на системата за медицински услуги: философия и технология - сравнителен анализ (продължение I). 3, 2003, № 4, 22-26. Пълен текст
Б. Давидов - Модели за финансиране на системата за медицински услуги: философия и технология - сравнителен анализ (Продължение II). 3, 2003, № 5, 29-33. Пълен текст
В. Борисов - Нужна ли е дезинформация за лекарските заплати? Изместване на фокуса от управлението на здравната реформа (Мнение по повод). 3, 2003, № 6, 62-64. Пълен текст

 

Предишна страница
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: