Рубрики и тематични полета

 

Здравна икономика

Б. Давидов    Сравнителен анализ на модели за финансиране на медицински услуги: философия и технология (Продължение III ) - 4, 2004, № 2, 37-42.
.

Ц. Петрова, Ж. Павлова    Цени и ценообразуване в болниците - 4, 2004, № 2, 43-47.

.

Цв. Зафирова, Е. Тонкова    Стратегиите в маркетинговия план за акредитация на лечебните заведения  - 4, 2004, № 3, 38-41.

А. Басаров    Схеми за разпределение на допълнителните финансови средства от Здравноосигурителната каса за трудови възнаграждения в болничните лечебни заведения - 4, 2004, № 3, 42-45.

А. Басаров    Схеми за разпределение на допълнителните финансови средства от Здравноосигурителната каса за трудови възнаграждения в болничните лечебни заведения (Продължение от брой 3, 2004 г.) - 4, 2004, № 4, 31-40.
В. Петков, Н. Попов   Икономически реалности в здравеопазването. Информационно- комуникационно технологичните (ИКТ) решения - отговор на много въпроси - 4, 2004, № 5, 30-31.
Цв. Зафирова   Стратегически приоритети в управлението на Районните здравноосигурителни каси - 4, 2004, № 5, 32-37.
К. Любомирова   Калкулиране на икономическата полза от намаляване на концентрацията на манган във въздуха ( Реферат на публикация на Б. Вайс, Университет Рочестър, САЩ) - 4, 2004, № 6, 45-48.
А. Басаров   Недоразуменията на здравната реформа и колективното трудово договаряне - 4, 2004, № 6, 49-54.
Ст. Гладилов и Н. Велева    Търсене и предлагане в здравеопазването : основни понятия и приложението им в условията на реформа на българското здравеопазване - 5, 2005, № 1, 32-36.
В. Борисов и С. Кирилов   Мениджмънт на времето - актуалност на един забравен ресурс - 5, 2005, № 1, 37-39.
...
Г. Христов    Икономически и фармакоикономически анализи. - 5, 2005, № 2, 19-24.
Ст. Гладилов  Модел на Стратегия за догонващо икономическо развитие на здравеопазаването за периода до 2020г. - 5, 2005, № 3, 5-11.
А. Курчатова Методологични аспекти при икономическа оценка на ваксинална програма - 5, 2005, № 3, 12-17.
Ст. Гладилов., Ж. Павлова, Цв. Петрова-Готова   Болничните информационни системи в помощ на ефективното финансиране на стационарни лечебни заведения (обзор и същност на проблема) - 5, 2005, № 4, 5-9.
Ст. Гладилов   Икономическият начин на мислене в българското здравеопазване. Исторически аспекти, състояние, перспективи (Част I). - 5, 2005, № 4, 10-19.
Ст. Гладилов, Ж. Павлова, Цв. Петрова-Готова Подходи при остойностяването на болничното лечение на пациенти с някои сърдечно-съдови заболявания - 5, 2005, № 5, 33-38.
Ст. Гладилов Икономическият начин на мислене в българското здравеопазване. Исторически аспекти, състояние, перспективи (Част II - Продължение от миналия брой ) - 5, 2005, № 5, 5, 2005, № 5, 39-42.   
Г. Христов   Приложение на рутинни икономически и статистически показатели за оптимизиране на болничния мениджмънт - 5, 2005, № 6, 34-39.
М. Владимирова   Противодействие на моралният риск в болничната икономика - 5, 2005, № 6,  40-44.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: